• เพศชาย / หญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรืออื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา การตลาด หรือ สาขาที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านงานกลึง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 mins ago

 

Applied
 • Being responsible for all project marketing
 • Being responsible for the strategic planning
 • Initiating pricing strategies, promotion campaigns

31 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop High Quality Contents for G-Able marketing
 • 2 years experience working in content writing.
 • Excellent written, visual and verbal communication

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Understand and gather business needs
 • Analyze data to drive change
 • Liaises between BUs and data science

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Facebook / Google Adword
 • Online Marketing, Digital Marketing
 • User Acquisition Campaign

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาดอย่างน้อย 2-5 ปี

2 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช / ปวส / ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์

2 hours ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Male/Female, age 25-30 years old
 • Degree in Marketing or Business Administration
 • 1-3 years’ experience in Merchandiser or Marketing

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in General Management
 • 2 - 5 years of experience in business development
 • Strong International Marketing

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent understanding of online media planning
 • Strong analytical skills
 • Opportunity to work with Prestige client

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 25-35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ในการทำงานการตลาด 2 ปีขึ้นไป

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years experience in the area of packaging
 • Project Management
 • Good communication skills and teamwork

5 hours ago

 

Applied
 • สร้างสรรค์รูปแบบแนวคิดและรายละเอียดของกิจกรรม
 • มีประสบการณ์ในการประสานงาน/ดูแลการจัดกิจกรรม
 • มีความคิดสร้างสรรค์ชอบค้นคว้าหาความรู้-ไอเดียใหม่ๆ

8 hours ago

 

Applied
 • Willingness to Learn. No Experience Required.
 • Excellent English and Thai.
 • 20-25k Salary.

8 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • Min. 2 year experience in Sales & Marketing.
 • Candidate must possess at least Diploma.
 • Excellent spoken and written English.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาดและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดในด้านการจัดงาน EVENT
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Photoshop

14 hours ago

 

Applied
 • Digital agency experience is plus
 • Search Engine Management / SEO experience is plus
 • passion in cosmetic or beauty is big plus

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • 2 years of experience in sales and marketing
 • Good command in English

14 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด Online/Digital Marketing
 • มีความรู้ด้าน Social Media, SEO, Google adwords
 • ภาษาอังกฤษดี

14 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

14 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ขาย 1 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ทำงานต่างจังหวัดได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • at least 3 years and knowledge in food additives
 • Determining annual and gross-profit plans
 • Monitoring the operation and coordination

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และ จีน ได้เป็นอย่างดี
 • เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 27-35
 • Bachelor' s Degree in any related fields
 • 5-8 years working experience in Sales, Marketing

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Coordinating supply chain and inventory management
 • Managing all product content on E-Commerce channel
 • Ability to work in a fast-moving environment

14 hours ago

 

Applied
 • Achieve the sale budget and estimation sales
 • Handle and coordinate with production
 • Contact with shipping agents & Carriers

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 25-40
 • Bachelor's degree or higher in any related fields
 • 3 - 5 years working experience in corporate client

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีกลยุทธทางการตลาดที่ดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • มีโอกาสเติบโตเร็วในการทำงาน

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting.or higher in related
 • At least 3 years of experience
 • Computer literate especially MS office.

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min. 5 years' experience.
 • Develop strategies for digital marketing.
 • Competitive salary.

14 hours ago

 

Applied
 • Formulate integrated marketing plans
 • Marketing communication and brand development
 • Digital marketing campaigns & customer experience

14 hours ago

 

Applied
 • Delivery of communications programs
 • Production of wide range of marketing material
 • Generation of fresh content for company social

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male 30 - 35 years.
 • Sales, Auto CAD, Solid work ,New Model
 • Excellent written, reading and spoken in English

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in the solar and energy industry.
 • 5 years’ leadership and management experience.
 • Play a key role in the company’s growth

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female
 • 10 years of experience in marketing
 • Computer Literate

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีการเจรจา สื่อสาร และมนุษย์สัมพันธ์ดี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-3 year experience in sales and marketing
 • strong organisational & communication
 • Attractive salary + stock options, flexible hours

14 hours ago

 

Applied
 • Customer Engagement
 • Local Store Marketing
 • Budget Management

14 hours ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing.
 • Responsible for sales & marketing documentation.
 • Good command of spoken and written English.

14 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality. Age 30-40 years.
 • Minimum 3 years work experience in travel
 • Excellent command of written and spoken English.

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing, advertisement, graphic design, marcom
 • Junior level, marketing communication, consumer
 • International marketing, kitchen appliance, media

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Growing member transactions
 • Executing member value strategy
 • build and maintain relationships with key program

14 hours ago

 

Applied
 • Male/ Female , Age: 27-35 years old
 • degree or higher in marketing or related field
 • More than 3 years of experience in Sales

14 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality only, Age not over 38 years old
 • Bachelor or higher in Marketing,Business Admin
 • 3-5 years working experiences in Sales, Marketing

14 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาการรับรู้ตราสินค้าของบริษัท
 • จัดการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดระยะสั้น และระยะยาว

14 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำตั้งปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการตลาด ทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว
 • วิเคราะห์และวิจัย หากลุ่มเป้าหมายเพื่อคาดการณ์
 • ปรับแผนงานและเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.