• ปริญญาตรี/โท สาขา นิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ด้านสื่อสารการตลาด ไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • รับผิดชอบการจัดทำแผนการสื่อสารการตลาด

7 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ธุรกิจร้านค้าปลีกภายในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ
 • ธรุกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
 • ทีมการตลาดที่มากด้วยประสบการณ์

7 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop and implement CRM programs
 • Analyze customer database to create roll out CRM
 • Ensure that products and services offered

7 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ด้านบริหารจัดการสาขาการตลาด
 • 10-15 ปี ในงานด้านการตลาดในธุรกิจที่เกียวข้อง
 • ความรู้ด้านการบริหารงานด้านการตลาด การวิจัย

7 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing
 • 1-2 year experience in related fields
 • take care of the customers in responsible area

7 mins ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Create /utilize the contents and manage content
 • Master degree in Business Administration
 • Two way communication activity

7 mins ago

 

Applied
 • QC all images and content before items activation
 • Warrant of Zalora guidelines application
 • Assisting Content and Image team

7 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • OptimizeMarketing and Communication strategy
 • Drive above the line communication
 • Ensure all marketing activities run smoothly

7 mins ago

 

Applied
 • Degree in Mass Communication/ Business
 • 8-10 years’ experience in marketing
 • Builds partnerships and relationships across

7 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female age 22-32 ,Bachelor in related field
 • JLPT N3- N1, Good in Japanese & English
 • 20,000 - 50,000 THB + Benefits + Bonus

7 mins ago

 

Applied
 • Experience with Distributors&retailers management
 • Take care of Thailand Marketing plan
 • Market research, Business plan

7 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, Age: 25+ Thai Nationality
 • Thai Nationality Degree: Bachelor in any field
 • Minimum 2 to 3 years direct experiences

7 mins ago

 

Applied
 • SEO SEM
 • Digital marketing
 • Good command of English

8 mins ago

 

Applied
 • มีปรสบการณ์ด้านการตลาด
 • ใช่สื่อด้านออนไลน์
 • ชอบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 40 ปี
 • ดูแลงานสื่อออนไลน์
 • สามารถขับรถกะบะได้และมีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 mins ago

 

Applied
 • Generate and Execute Marketing Strategic Plan
 • Marketing Analytical Reviews
 • Lead and Manage Media Agencies and Suppliers

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Age range 28-40 years
 • Maturity with good attitude
 • Bachelor Degree: BBA, Master Degree

8 mins ago

 

Applied
 • Proven SEO experience
 • Experience with Google’s Keyword Tool
 • Familiarity with the best tools in the trade

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Producing regular reports evaluating the effective
 • Creating and writing exciting, punchy content
 • Overseeing direct marketing campaigns

8 mins ago

 

Applied
 • Executes marketing and promotion programs
 • 3 years’ experience of international /local Brand
 • Own Car/Transportation

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ปี

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขามีประสบการณ์การทำงาน
 • จัดหาและติดต่อประสานงานกับ Supplier ต่าง ๆ
 • ทำใบเสนอราคา และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

8 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในด้าน การตลาด , สื่อสาร , นิเทศน์
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาด 1-2 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

3 hours ago

 

Applied
 • Passion in Real estate
 • Initiative/Creative/Pro active
 • At least 2 years in Marketing or Advertising field

3 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

6 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ประสานงานในการจัดทำEvent Marketing
 • จัดทำเครื่องมือเพื่อสนับสนุนหน่วยงานขาย
 • ศึกษาตลาดและวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Content writing
 • Opportunities to grow with the company
 • Competitive salary: based on skills & experience

6 hours ago

THB25k - 45k /month

Applied
 • เพศ ช.-ญ. อายุ 28-40 ปี (รับ 2-3 อัตรา)
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาดออนไลน์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1 year of experience in marketing
 • Preferably in communications and loyalty branding
 • Marketing Assistant (Loyalty)

7 hours ago

 

Applied
 • A fun passionate savvy #PR professional?
 • FUN Training & professional development
 • Competitive remuneration & Benefits

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop highly professional client service
 • Drive client satisfaction and growth
 • Ensure smooth registration process

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Aged : 35 - 39 years
 • Bachelor degree/any relevance / Fluent English
 • At least 5 years’ experiences in Marketing

9 hours ago

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • โต้ตอบอีเมล กับลูกค้าต่างประเทศ

9 hours ago

 

Applied
 • Male or female, Thai nationality only
 • Aged under 30 years old
 • Some experience working in digital marketing

9 hours ago

 

Applied
 • Corporate Marketing Communication
 • Fluent English
 • Branding and communication both online and offline

9 hours ago

 

Applied
 • ใจรักการบริการ ชอบช่วยเหลือ ชอบอธิบาย ชอบตอบคำถาม
 • งานภาคภูมิใจ ช่วยเหลือลูกค้าของสายการบินระดับชาติ
 • ตอบคำถาม ข้อติชมและข้อร้องเรียนของลูกค้าสายการบิน

9 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในชีวิตกลางคืนของชาวสีม่วง
 • มีทักษะด้านการตลาดและการสื่อสารภายนอกองค์กร
 • สามารถติดต่อและสร้างสัมพันธ์ที่ดี กับลูกค้าทั้งชาว

10 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Ensure effective management within the marketing
 • Contributing to & developing the company marketing
 • Maintain accurate, up-to-date and neat records

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work and monitor customer database
 • Communicate and roll out CRM Score card
 • Analyze the current situation of brand

10 hours ago

 

Applied
 • Agriculture, Internal Communication
 • Google, Mac, photoshop, video editing
 • iConnect 2.0 (intranet)

11 hours ago

 

Applied
 • Develop and execute Social media strategy
 • Administer website and Social media
 • Strong in both analytical skills and creativity

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsibility for Social Media
 • Develop and execute Social media strategy
 • Track record of increasing reach and engagement

12 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานลูกค้า
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านโฆษณาและออนไลน์
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
 • Degree / Diploma in Mass Communication
 • Responsible for brand development projects
 • Drive brand/product visibility through partnership

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10+ years experience in Marketing at consumer focu
 • Experienced in managing premium brands
 • Experience driving integrated marketing initiative

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in public relations
 • Cambodia Native with Fluent in Thai-English
 • Able to work upcountry

13 hours ago

 

Applied
 • Management of the company’s brand presence
 • Coordinate with production and creative team
 • Help define goals, develop strategies & implement

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Age 22 – 30 years old
 • Bachelor degree in Marketing,
 • 1-3 years’ experience in Marketing and Sales

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.