• วางแผนและประเมินกลยุทธ์ทางการตลาด
 • ส่งเสริมทางการตลาด แผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด 5 ปี ขึ้นไป

15 mins ago

 

Applied
 • ประสานงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ติดต่อกับสื่อโฆษณาต่างๆ

15 mins ago

 

Applied
 • ประสานงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ติดต่อกับสื่อโฆษณาต่างๆ

15 mins ago

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนิสิตจบใหม่
 • ทัศนคติดี มั่นใจในตัวเอง
 • อัธยาศัยดี กระตือรือร้น

5 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Online Campaign Media sales experience is a must
 • Good communication, negotiation, presentation
 • Present products to prospectiveclient

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Plan, develop and execute digital marketing
 • Understanding of digital marketing concepts
 • Fashionist and Intrend is prefer

5 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Experienced in trade marketing background
 • Bachelor or Master Degree in Marketing
 • Age 24 – 30

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

6 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เป็นคนดี มีศีล
 • ผู้หญิงดูดีทั้งภายนอก - ภายใน
 • ขับรถได้ และมีรถขับ

6 hours ago

 

Applied
 • 3 years experience in Event Marketing field
 • Key customer relationship management
 • Strong presentation skill

7 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • product life cycle management and pricing in IT
 • Dealing with internal and external parties
 • Analysis competitive landscape among market

7 hours ago

 

Applied
 • Internal & External Communications
 • Team Management and Development
 • Fluent in Thai and English language

8 hours ago

 

Applied
 • age over 21 years old , Thai nationality
 • Digital Marketing
 • DIGITAL STRATEGY & PLANNING EXECUTIVE

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Public Relations
 • Newly graduated or 1-2 years experiences
 • 15,000 up

9 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการสื่อสารการตลาด
 • การบริหารแบรนด์สินค้า ประชาสัมพันธ์
 • มีความสนใจธุรกิจความงาม เครื่องสำอาง

9 hours ago

 

Applied
 • Execute all marketing plan under the supervisory
 • Manage projects and working with agencies
 • Support all marketing activities and documents

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Write engaging and attractive copy
 • Edit and proofread copy
 • Excellent English, both written & spoken

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Content Marketing Manager, creative director
 • Creative digital content
 • Web analytic and subscriber

11 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้ Internet, Browser
 • Social media administration ดูแลระบบออนไลน์
 • ดูแลเนื้อหา ทั้งข้อมูล ภาพถ่าย บนเว็บไซต์

12 hours ago

 

Applied
 • Knowledge of digital marketing media
 • Manage and optimize campaigns on Social media
 • Use data and analytic to inform campaign planning

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least minimum 2 years Marketing communication
 • Strong understanding of content marketing
 • Good understanding of Marketing and Branding

13 hours ago

 

Applied
 • Sales Executive
 • Project Sales
 • Sales

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ด้านบริหารจัดการสาขาการตลาด
 • 10-15 ปี ในงานด้านการตลาดในธุรกิจที่เกียวข้อง
 • ความรู้ด้านการบริหารงานด้านการตลาด การวิจัย

14 hours ago

 

Applied
 • Responsible for content marketing initiatives
 • Work closely with campaign managers
 • Collaborate with channel managers

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • 5 years marketing experience plus
 • knowledge of Marketing Strategy, Digital MK

18 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในด้าน การตลาด,สื่อสารมวลชน
 • ประสบการตรงทางด้านการตลาดอย่างน้อย 3-5ปี
 • มีความเชี่ยวชาญการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experience as a digital marketing.
 • Ability to strategically create and express brand.
 • Excellent in English communication and writing.

24-Feb-17

 

Applied
 • Coordinating hotels & training venues for seminars
 • Arranging all equipment & materials for training
 • Assisting to coaching process (admin)

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years solid experience and track record
 • Degree level or equivalent in any disciplines
 • Creative thinking and self-motivated

24-Feb-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • Develop digital marketing strategy
 • Maintain social media platforms
 • Manage online brand and product campaigns

24-Feb-17

THB70k - 160k /month

Applied
 • Develop competitive marketing promotion
 • managing the production of marketing materials
 • Organizing and attending events

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • preferably with a focus on Marketing, Advertising
 • English speaking and writing
 • Salary 24-28K

24-Feb-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เน้นใช้ Analytics, ไม่ต้องทำคอนเทนท์เอง
 • ทำตลาดคอร์สเรียนออนไลน์, audience คุยง่าย
 • เวลางานยืดหยุ่น มีคอมมิชชั่นตามยอดขาย

24-Feb-17

THB30k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • Male or Famale, Age not less than 35 years old
 • Knowledge of e-commerce business models in IT
 • Good command of English, Good Negotiable

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in communications, journalism
 • Excellent copywriting and copyediting skills
 • Knowledge in using a content management

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Event / Roadshow centric
 • Digital and Mobile Application
 • Media Relation

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • -
 • -
 • -

24-Feb-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Proven work experience as a Digital marketing
 • Experience with SEO/SEM and CRM software
 • Excellent verbal and written communication skills

24-Feb-17

 

Applied
 • Experience, preferably in Service business.
 • Excellent communication skills, team leader.
 • Good command of spoken and written English.

24-Feb-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • สื่อสารมวลชน
 • สื่อสารประชาสัมพันธ์
 • จัดกิจกรรม / Event

24-Feb-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • Good benefits and good positions
 • 3-5 years’ experience in Public Relations in 5 Sta
 • Has self-initiative and high integrity

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in marketing,communications
 • Responsible for brand material and brand market
 • Maintains database of jewelry brands

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
 • วางแผนกลยุทธ์และวิเคาระห์ความตลาด

24-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female aged between 25-35 years old
 • Communicative competence in English language
 • Experience in website or e-commerce Content

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา PR Advertising
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

24-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลกิจกรรมทางด้านการตลาด
 • ปริญญาตรีทางด้านการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.