• ออกตลาดตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่บริษัทกำหนดแบ่งให้
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ถึง 50 ปี
 • มีความขยัน

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและคู่แข่งขัน
 • มีประสบการณ์ตรงจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

18 hours ago

 

Applied
 • Bonus 4-5 mths, Medical Insurance, Provident Fund
 • Big Group Automotive Business
 • Fresh Graduates are also Welcome

18 hours ago

 

Applied
 • Bonus 4-5 mths, Provident Fund, Medical Insurance
 • Big Group Automotive Business
 • Experience in any Coordinate duty are advantage

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการตลาดแนวราบ
 • สนับสนุนข้อมูลสำหรับฝ่ายขายในการดำเนินกิจกรรม

18 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Maintain close client contact & build relationship
 • Lead and manage projects that support growth
 • Hands on research management, proposal, analysis

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • High energetic, pro-active and persistent
 • Strong analytical skills
 • Male must be exempt in military service

23 hours ago

 

Applied
 • 2 years experience in online Sales and Marketing
 • Knowledge of the online marketplace
 • Fluent in English

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Data Scientist will be advantage
 • Degree in Computer Engineering, Statistics, MIS
 • Knowledge in marketing campaign analytics

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Create analytic and tracking reports
 • Identify and monitor competitors and research
 • Strong quantitative analysis capabilities

28-Apr-17

 

Applied
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนการตลาด
 • สำรวจตลาดและวิเคราะห์การแข่งขันด้านราคา
 • ช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆและรายการส่งเสริมการขาย

28-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีพื้นฐานความรู้เรื่องการพัฒนาระบบงานธุรกิจแฟรนไชส
 • กำหนดและวางแผนการขยายสาขา

28-Apr-17

 

Applied
 • 7 years of professional in Marketing Research
 • Business partner to Marketing & trade teams.
 • summarize data required by decision makers

28-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ โท ด้านการตลาด การบริหาร หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 5 ปี
 • มีทักษะและความเข้าใจ Sales Drivers Programs

28-Apr-17

 

Applied
 • Thai Nationality Only
 • Take client briefings
 • Excellent English is a MUST

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Assist senior staff in delivering quality services
 • Provide in office research support to senior staff
 • BA / BS Required (MBA desirable)

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Customer data analysis
 • Strategic planning
 • Source business opportunities

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in Business Admin
 • Plan / Conduct / Evaluate outlet and market survey
 • To analyze the sales volume of each branch

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or above in Marketing
 • Comfortable working with numbers
 • Good command of spoken and written English

28-Apr-17

 

Applied
 • 5 years exp in management policies implementation
 • Have knowledges in KPIs
 • Fluent written and conversation skills in English

28-Apr-17

 

Applied
 • NDT Business Development
 • At least 2 years Experience in NDT Business
 • Attractive Salary and Welfare

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in any related field
 • Seek for potential customer mainly
 • Survey market situation

28-Apr-17

 

Applied
 • Conduct market research&analyze LINE internal data
 • Monitor progress of research projects
 • 3-5 years of work experience in market research

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Work for a multinational consumer goods company
 • Executive-level job
 • Build rich and rewarding career

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Marketing or related field
 • Develop and manage digital marketing campaigns
 • Evaluate customer research, market conditions

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Fluent spoken and written English is a must
 • Excellent communication and social skills
 • Ability to work across different time zones

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ชายหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านการตลาด
 • บริหารช่องทางการตลาด

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Actively involved in the whole research project
 • Make the experience in the market research
 • Provide professional service to client

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • At least Bachelor’s Degree in any related field
 • High analytical thinking & problem solving
 • Good communication & negotiation

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด การวิจัย
 • มีความเข้าใจในการวิจัยตลาด การจัดทำแบบสำรวจ
 • ประสบการณ์ในด้านการตลาด หรือการวิจัยตลาด

28-Apr-17

 

Applied
 • Business Analytical & Insights, Strong in English
 • 0-5 years working experience in operation process
 • Excellent communications and presentation skills

28-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • วางแผนการตลาด
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

28-Apr-17

 

Applied
 • Assistant Strategic Planning Manager (35 - 50K)
 • Min 2-5 years exp in MK and digital communication
 • Pakkred, Nonthaburi

28-Apr-17

THB35k - 55k /month

Applied
 • 3 years of experience in CRM systems and Bl Tools
 • Knowledge about healthcare industry
 • Experience in project management

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Survey the data about compensation & remuneration
 • consult client based on HRdata collected& analyzed
 • strong in research both qualitative & quatitative

28-Apr-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • รวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณเเละคุณภาพ
 • วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดได้เเม่นยำ
 • มีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าบนสังคมออนไลน์

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Marketing / Business Planning / Trade Planning
 • Experience in FMCG, Retail, Advertising Agency
 • Location : BTS Nana

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • implementing a marketing strategy
 • 10 years of experience in Marketing communication
 • Experience with Market research,

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Research content market
 • Fluent in English
 • Center of Bangkok

28-Apr-17

 

Applied
 • 1-3 years of research experience
 • Degree or higher in Statisics / Applied Statistic
 • Capable on big data management

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Research, Marketing Analyst, Market
 • Cross functional project management
 • TOEIC 550

27-Apr-17

 

Applied
 • Responsible on customer's acquisition campaign
 • Defines the goals, marketing strategy
 • Identify consumer opportunities

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • To work for renowned Brand
 • Golden opportunity to fast tract the career
 • Dynamic work place

27-Apr-17

 

Applied
 • Secretary to MD
 • Executive secretary
 • Admin Manager

27-Apr-17

 

Applied
 • Newly created role in FMCG company
 • Develop and deliver ATL & BTL activities
 • Golden work location

27-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี
 • ประสบการณ์วางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด 2 ปี
 • วิเคราะห์และรายงานข้อมูลยอดขาย

27-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย / ขายโครงการไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาด

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 + year’s successful sales experience
 • Conducting the market survey and analysis
 • Thai nationality

27-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.