web content
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 67 jobs
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo

  Online Content Advisor

  Mind Edge Innovation Co., Ltd.
  Bangkapi
  • คิดกิจกรรม/เลือกพรีเซนเตอร์และ ครีเอท Content
  • วางแผนงบประมาณในการทำตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
  • ควบคุมการออกแบบของ Graphic ในการทำ Banner & Social
  TELLSCORE CO., LTD.'s banner
  TELLSCORE CO., LTD.'s logo

  Content Creator (Digital PR)

  TELLSCORE CO., LTD.
  Pathumwan
  • สร้างสรรค์เนื้อหา Content ให้น่าสนใจ
  • เขียนบทความจากกระเสโซเชียล
  • สัมภาษณ์และค้นคว้าข้อมูล เพื่อสร้างบทความ
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  RajtheveeTHB 25K - 30K /month
  • ทำContentวางประเด็น/กิมมิค/สร้างเทศกาลสำหรับแบรนด์
  • มีความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์
  • ดิวพรีเซ็นเตอร์/Influencer /ดารา
  Next