• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการผลิต ควบคุมการผลิตภายใต้คุณภาพ

49 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีความกระตือรือล้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานวางแผน ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

49 mins ago

 

Applied
 • Two years’ experience as planner in semiconductor
 • Expertise in planning systems, tools, procedures
 • The job is based in Chonburi, Thailand

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma in Petrochemical / Chemical Industrial
 • 0-5 years of experience in Petrochemical
 • Fair communication both spoken

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Previous management experience required
 • Excellent opportunity for career growth
 • English and Thai required, Italian advantage

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Production Supervisor
 • Electrical Engineering
 • Industrial Engineering

49 mins ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering
 • 3 years previous exposure to OEM Production
 • Lean manufacturing exposure and experience

49 mins ago

 

Applied
 • 3+ years’ Safety Engineering exposure at OEM
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • Excellent planning ability and foresight

49 mins ago

 

Applied
 • 1-3 year experiences in production planning
 • Approval for production order for assembly line
 • Advise subordinates for problem solving

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Review forecast and monitor forecast accuracy
 • This would require deep analysis of data
 • Drive automation through development of tools

49 mins ago

 

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขา Industrial or Mechanical
 • มีความรอบรู้ในเรื่องการผลิตแบตเตอรี่จะพิจารณา

49 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • Female only, Age between 24-33 years old.
 • Degree in Statistics, Business Admin.
 • 1 year in Planning & Control SMT process/PCB.

49 mins ago

 

Applied
 • 3-5 years' in production and process line control
 • Reduce in process quality/quality loss cost
 • Work location: Bangbor Samutprakarn

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-1 year experience in project management team
 • Welcome all new graduates.
 • degree in Accounting, Business Administration

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำแผนการผลิต กำหนดการเรียกเข้าวัตถุดิบ
 • คำนวณหาปริมาณความต้องการของวัตถุดิบที่ต้องใช้
 • เปิดใบขอซื้อวัตถุดิบ

49 mins ago

 

Applied
 • Set up process control recording criteria
 • 2-7 years experiences in Process Engineer
 • Degree in Engineering, Industrial Management

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมการผลิต และตรวจสอบกระบวนการภายในการผลิต
 • บริหารความปลอดภัยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

50 mins ago

 

Applied
 • Any degree of Engineering in Industrial Management
 • Strong experience in production process
 • Experience in management level

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • โบนัสประจำปี
 • ค่ากะ ,เบี้ยขยัน
 • ค่า On call

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • 10 years of experience in production planning
 • Strong decision making and problem solving skills

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Planning Manpower, control and put operator
 • Meeting, advise Foreman, Line Leader and Operator
 • Problem analysis and find solution for machine

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Female 27-35-year-old
 • Good command in Japanese (Level-N2 up)
 • Control production and report production

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Achieve production of Staple Fiber
 • Plan, implement, and monitor the achievement
 • Implement / execute trials for development

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 1. Senior Production Engineer (80K-100K)
 • 2.. Material Planner (Supervisor), 60K approx
 • 3. Material Planner (Sfaff), 40K approx

50 mins ago

 

Applied
 • บริหารจัดการและพัฒนาการทำงานในโรงงาน
 • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องขั้นต่ำ 3 ปี
 • ทำงานวันจันทร์ถึงเสาร์

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและควบคุมการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ , คณิตศาตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ในด้านการวางแผนการผลิต

50 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ, ขยัน และตรงต่อเวลา

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • สนับสนุนงานบริการของฝ่ายผลิต
 • ควบคุมอะไหล่ การเบิกจ่าย, การรับเข้า,รายงาน
 • ปริญญาตรี

50 mins ago

 

Applied
 • ได้ภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวะกรรม (วศบ.) ทุกสาขา
 • ใช้โปรแกรมออกแบบได้ (CATIA)

50 mins ago

 

Applied
 • Age 40-45 years old with Japanese language skills
 • 10+ years exp in Production control/planning MGR
 • KAIZEN Continuous Improvement Project leader

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป วิทยาศาสตร์อาหาร
 • ควบคุมดูแลพนักงานในไลน์การผลิต

50 mins ago

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
 • ปริญญาตรีสาขาเกี่ยวกับอาหาร
 • มีความรู้ในระบบ ISO, HACCP, GMP และ Computer

50 mins ago

 

Applied
 • 3-5 years experience in planning
 • Bachelor’s Degree
 • Excellent English and computer proficiency.

50 mins ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • รับ Order วางแผนการผลิต
 • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 0-2 ปี

50 mins ago

 

Applied
 • prefer female / age : 25~35 years old
 • having experience as production supervisor
 • responsible for production engineering

50 mins ago

 

Applied
 • male or female / age: not over 45 years old
 • at least 5 years experience as QC or QA
 • N2 Japanese skill

50 mins ago

 

Applied
 • Manage Production lines to get a high performance
 • Control Production to meet production plan
 • Control Production to produce with high standard

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Supervise the production control
 • Ensure the improvement of OEE in production
 • Balance production process line

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage Production department
 • Manage Production lines to get a high performance
 • Control Production to meet production plan

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Experience in planning and purchasing 3-5 year
 • English proficiency (written and spoken)

51 mins ago

 

Applied
 • Able to speak basic English language
 • supervise a small team of 8 to 10 staff
 • Bachelor’s Degree in Microbiology/ Food Technology

51 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา สาขา วิทยาศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานฝ่ายผลิต อย่างน้อย 3-5 ปี
 • กล้าตัดสินใจ,มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี อดทน ขยัน

51 mins ago

 

Applied
 • 15 years experience in Automotive Parts Production
 • Quality, Costs, Delivery with KAIZEN Capabilities
 • Hands-on, Can-Do, Problem Solving & Team Building

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลงานตามแผนการผลิต
 • ประสบการณ์ด้านงานโรงงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี

51 mins ago

 

Applied
 • 3 - 5 years in the Supply Chain management
 • 3 or 5 years in production planning
 • Ensure training for end users and new comers

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์เคมีหรืออาหาร
 • ประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 • ติดต่อ อย. เพื่อขึ้นทะเบียนโฆษณาอาหาร

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Direct overall supply chain local operations
 • Manage 5 department managers, Report to GM
 • Min 5 years of experience in supply chain/retail

51 mins ago

 

Applied
 • Prepare and update project schedule
 • Monitor critical activities based on the project
 • Report to the Project Manager

51 mins ago

 

Applied
 • Plastic Injection from Automotive or related.
 • Good command of English
 • At least 3 years in Quality Control.

51 mins ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.