• ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการผลิตในโรงงาน
 • มีใบประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมวิชาชีพ (กว.)
 • สามารถเข้ากะและทำโอที ได้

42 mins ago

 

Applied
 • ปวส สาขาเคมีอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี ด้านงานควบคุมคุณภาพ
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

42 mins ago

 

Applied
 • Male or Female not over 27 years old
 • Bachelor's or Master’s Degree in Engineering
 • Can read engineering drawings

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Shift Manager, Plastic Production, Petrochemical
 • Bioplastic Production, PLA, Polylactic Acid
 • Bachelor of Chemical Engineering, Science

6 hours ago

 

Applied
 • Senior Unit Supervisor, Senior Boardman,
 • Shift Supervisor, DCS, Petrochemical, Plastic
 • PLA, Polylactic Acid, Production Supervisor

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Unit Supervisor, Boardman, DCS, Shift Supervisor
 • Petrochemical, Plastic, Bioplastic, Bioplastic
 • Polylactic Acid, PLA

6 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Age 25-35 years old
 • Bachelor degree in Engineering, Statistics
 • Have experience 1-2 years in Demand Planner

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 25-28 years old
 • 2 years exp in Marketing, Products Planning
 • Good in English, Have skill in Factory operation

6 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age 24-36 years old
 • Bachelor or Master degree in Engineering
 • 2 years’ experience in Production control

6 hours ago

 

Applied
 • Coordinating and closely working with customers
 • Maintaining customer requirements
 • Creating source lists, scheduling agreements

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • B.S. or M.S. Degree in Engineering
 • 7+ years of related industry experience
 • Knowledge of production management

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานใน แผนกบรรจุ
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ม.6 ปวช.
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-45 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • 1-2 years’ experience in Export sale coordinator
 • Bachelor's degree in Marketing, Business Admin
 • Male/Female, age 23-30 years old

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10+ years’ experience in Production Control
 • Any degree in Science or any fields
 • Familiar with Industrial Engineering

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree, Engineering is preferable
 • Ability to communicate In English, P.C. literate
 • Compulsory Training Program (MFG-PRO System)

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • at least 8-10 years of progressive LOG experience
 • Extensive background in Logistics
 • Self-driven, target oriented, and good commonsense

6 hours ago

 

Applied
 • Experiences in Mechanical Component Production
 • Lean Manufacturing / 5S
 • English Communication

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female Age 22 up
 • Bachelor’s degree in any fields
 • Good command of written and spoken English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female ideally aged between 30 and 35.
 • Bachelor degree in the engineering field
 • 5 years experience in the supervisor level

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female Age 24 and over
 • Bachelor's degree or related.
 • Assigned the task of supervising

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s / Master's Degree in Englis
 • Thai Nationality, age not over 28 years
 • Business Administration,

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Science or related degree
 • >3 years of production planning or RM planning
 • Excellent in using Microsoft excel

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมการผลิตของเครื่องพิมพ์กระดาษลูกฟูก
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in any related fields
 • Has experience as the planning at least 0-1 year
 • Good Computer skill in Microsoft office program

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-10 years in Aerospace/Automotive business
 • 4 years in supervisor positions
 • Knowledge in Clear room, CNC, Finisihng, Lean

6 hours ago

 

Applied
 • Good Benefits and Welfares
 • Salary rate 45,000 - 55,000
 • Global Manufacturing Company

6 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in any related field
 • 10 yrs+ Exp in Purchasing for production line
 • Good command of English

6 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's or higher of Engineering or Sciences
 • At least 2-3 years in Supervisor or Leader level
 • Able to work as shift

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good command of English
 • Over 10 years experience
 • Experience with multinational companies preferred

6 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • เพศ :ชาย / อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ควบคุมการผลิตคอนกรีต
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

6 hours ago

 

Applied
 • production planning
 • packaging, plastics
 • management level

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สนับสนุนงานการฝ่ายผลิต
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถในการใช้โปรแกรม Ms office และอินเตอน์เน็ตได้

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Supply Chain Management
 • Depth of experience in Supply Chain Solutions
 • Excellent command of English language

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Pharmacy
 • (2) years of biologicals-related production
 • Fluent in English.

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Electrical Engineering
 • Over 5 years in of Electrical Engineering field
 • Good command of spoken and written English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน

6 hours ago

 

Applied
 • วางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน

6 hours ago

 

Applied
 • วางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน

6 hours ago

 

Applied
 • กำหนดแผนการผลิต ประจำวัน ประจำสัปดาห์
 • ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 • มีประสบการณ์ในสายงานการผลิต อย่างน้อย 2 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • Automotive Industry
 • Production Control/Production Planning
 • Good command of both written and spoken English

6 hours ago

 

Applied
 • experience in Automotive manufacture field
 • Be familiar with ERP, LEAN, MRP, ISO,TS system
 • Good command of both written and spoken English

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย เท่านั้น อายุ 20-35 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบแก้ไข้ ระบบสนับสนุนไฟฟ้า ลม
 • Setting ระบบแขนจับอัตโนมัติ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตามสายงาน 5 ปีขึ้นไป

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถในการขับรถแบคโฮ/ รถแมคโคร
 • สามารถดูแลรักษาเครื่องจักร
 • ขึ้นสินค้าเพื่อการขนส่ง

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 21 - 30 ปี
 • ปวส ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านการประกอบรถยนต์

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 23 - 30 ปี
 • ปวส - ปริญาตรี ยานยนต์ / ไฟฟ้า / เครื่องกล
 • ตรวจสอบคุณภาพการผลิต

6 hours ago

 

Applied
 • 5-7 years’ exp in stock control,planning,inventory
 • Japanese Food Trading Company, Male, Female
 • age is up to 40 years old

6 hours ago

 

Applied
 • นักศึกษาจบใหม่ !!!
 • Planner !!!
 • New Graduated !!!

6 hours ago

 

Applied
 • Master/Bachelor Degree in any field
 • 5 year MNC manufacturing environment
 • Have knowledge and skill in using SAP

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.