• สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความตรงต่อเวลาทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

5 hours ago

 

Applied
 • Male or female, aged between 30 – 40 years old
 • Bachelor’s degree or higher in any related field
 • 5 - 8 Years working experience at a management

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับหมอนและที่นอนยางพารา

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Ms Office ได้

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Engineering in related field
 • At least 3-5 yrs experiences, Interpersonal skill
 • Excellent English and Quality Mind

5 hours ago

 

Applied
 • Male or Female Age 28 years up
 • degree in engineer or related field
 • 5 years in HDD manufactory

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male Age 28 years up
 • Bachelor's degree in related field
 • 2-5 years in facility supervisor

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • purchasing knowledge & experience CI Project
 • experience with EPCm & EPC contracts & contractors
 • Good english, communication and problem solving

5 hours ago

 

Applied
 • Aerospace or Mechanical Engineering Field
 • At least 5 yrs experiences, Interpersonal skill
 • Excellent English and Quality Mind

5 hours ago

 

Applied
 • Reporting to the Supply Chain Director
 • Lead all manufacturing operations across Thailand
 • Good experience in the FMCG and food industries

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Age 34-44 Yrs
 • Bacheloror Higher degree in Foods Science
 • 8-10 Yrs Productions Management experience

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. สาขา ไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านเครื่องกล,โลหะการ, คลังพัสดุ

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • สามารถเข้ากะได้

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • อายุ 18 - 35 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in any fields, Japanese Language
 • At least 5 years experience in interpreter
 • Good command in Japanese Language

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Food Sci/Food Tech/Food Eng/Biotech/ME.
 • Experience in production function (Food Industry)
 • Good command of English.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum: Bachelor’s degree in Science
 • Basic knowledge of operation management
 • Good command of spoken and written English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or above in Occupational Health & Safety
 • 1-2 year experience in EH&S of manufacturing
 • Good command of English and Computer

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s any filed Male/Female
 • Computer Program
 • Good command in speaking & writing English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health & Safety
 • At least 1 - 2 years experience
 • Handle Safety Officer tasks

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HRD
 • Development
 • Global,Multinatioal Company

6 hours ago

 

Applied
 • To create and produce all marketing communication
 • To get abreast with new marketing trends
 • To update and monitor marketing budget

6 hours ago

 

Applied
 • Degree in Industrial Engineering
 • Knowledge of Lean Manufacturing, Six Sigma
 • Able to work in Petchaburi (near Cha-am)

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สามารถใช้งาน word
 • มีความรับผิดชอบ เเละตรงต่อเวลา
 • สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลา

23-Jul-17

 

Applied
 • ชาย หรือหญิง อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. หรือ ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนงานมีแล้ว 1-3 ปี

23-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. หรือ ป.ตรี
 • มีความรู้มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 1-3 ปี

23-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบ บริหาร สินค้าเฟอร์นิเจอร์ในห้องน้ำ
 • เพศชาย อายุระหว่าง 35-40 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน ออกแบบผลิตภัณฑ์,

23-Jul-17

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช /ปวส
 • ควบคุมเครื่อง Slit foam
 • รู้จักระบบ FIFO

23-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถเขียน โปรแกรม AutoCAD 2D ได้
 • ควบคุมการทำงาน เครื่องตัดเลเชอร์
 • วุฒิการศึกษา ปวช หรือ ปวส.

23-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • SAP Change Management,SAP Consultant,SAP PP
 • SAP SD Consultant,SAP Specialist,SAP Support
 • SAP implementation, SAP Manufacturing

23-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Manufacturing Manager
 • Acting Plant Manager during shift
 • Consumer goods multinationals

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบการทำงานของเครื่องจักร
 • เพศชาย อายุ 25-45 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

22-Jul-17

 

Applied
 • Engineering Technician
 • maintenance
 • High vocation

22-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี

22-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชายและหญิง วุฒิ ปวส./ ปริญญาตรี / ปริญญาโท
 • วางแผนการผลิต, วัตถุดิบ, กำลังคน
 • ดูแลควบคุมเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการผลิต

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง มีความขยัน กระตือรือร้นและอดทน
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำแผนการผลิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Age above 35 years old
 • Bachelor’s degree in Marketing, Business
 • At least 7 years experience in Sales and Telesale

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโลหะ, ช่างอุตสาหกรรม

21-Jul-17

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโลหะ, ช่างอุตสาหกรรม

21-Jul-17

 

Applied
 • degree in Mechanical Engineering, or Science
 • Experiences in Supplier Development
 • Ability to driving project involving defect root

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, not over 25 years old
 • Degree in field of Political science, Economics
 • Team work skill and Co-operation skill

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Good command in English
 • At least 5 years experience

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • At least2 years exp.in customer service Automotive
 • Good command of written and spoken English&Chaines
 • ISO / TS16949 /Can work 6days

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • มีความรู้ระบบ ISO

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree with at least 3-5 years of
 • experience in Safety
 • Male/ Female age not over 37 years old

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.