• ควบคุม เครื่อง CNC ขึ้นงานตามแบบที่หัวหน้ามอบหมาย
 • ตรวจเช็คความถูกต้องของชิ้นงานที่ทำ ตาม DWG
 • จัดทำบันทึกการทำงาน ประจำวันตามระบบ ISO

3 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการ รับเข้า - ตัดออกของวัตถุดิบ
 • ควบคุมการเบิกจ่าย Cutting Tool, อุปกรณ์เครื่องมือ
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001 : 2008

3 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร CNC
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ทำ program PLC เป็น

3 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบแม่พิมพ์ Jig Fixture
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม
 • Solidworks

3 hours ago

 

Applied
 • Filling & packing - Food / Beverage / FMCG
 • Production Supervisor experience
 • Fair command of English

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย อายุ 21-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • ศึกษา และค้นคว้า การพัฒนา ผลิตภัณฑ์กระเบื้องคอนกรี
 • ป.ตรี ขึ้นไป วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านควบคุมคุณภาพ หรือวิจัย

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Sciences
 • At least 3-5 years’ experience in a pharmaceutical
 • Knowledge of ISO 9001 requirements

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in any field
 • Experiences for BOI in Manufacturing environment
 • Good command of English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Able to use Microsoft office, Internet
 • degree or Master degree in Engineering or relate
 • Good writing and reading in English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical or Electrical field.
 • Have experience more 5 year
 • Able to analyse the problem of all utility / facil

3 hours ago

 

Applied
 • Minimum Bachelor degree in Pharmacy
 • 4 – 6 years experienced in GMP, QC, QA
 • Supplementary courses in GMP, Auditing

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • หัวหน้า QC อย่างน้อย 4 ปี/ พนักงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ประสบการณ์ในงาน QC เกี่ยวกับโลหะ จะพิจารณา

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีใจรักงานบริการ

3 hours ago

 

Applied
 • Male/ Female , Age: 20 up
 • Manage Year Plan Count Control of Container
 • Manage Year Plan Count Control of M/H Warehouse

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • COST SAVING PROJECT
 • SOURCING
 • SUPPY CHAIN MANAGMENT

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ25-40 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ Production Leader

11 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิ เพศชาย อายุ18 ปี - 45 ปี
 • สามารถเข้ากะได้
 • มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

11 hours ago

 

Applied
 • Open to any nationalities,Lao or Thai language
 • Bachelors in an Engineering discipline
 • Willingness to work as a team member

12 hours ago

 

Applied
 • Procurement Parts
 • Parts Inventory Control
 • Follow up part with supplier

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop and execute the strategy in SEA and NEA
 • Competitive salary and a great opportunity
 • 4 years in the field of HVACR and controls

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai, prefer age 35-43, Sales Engineer background
 • Exp in rubber and foam selling to automotive
 • Good sales skill, exp working in manufacturing

17 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย (เท่านั้น) อายุ 28 -35 ปี
 • ปวส - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • ทักษะด้านการวางแผนงาน และการสอนงาน

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Good command in English
 • At least 5 years experience

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • HRD Manager 90K
 • 90,000 baht
 • Chonburi

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age not exceed 30
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop

18-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

18-Jan-17

 

Applied
 • Production
 • Engineer
 • Ayutthaya

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Chemical Engineer
 • Lubricant
 • Production

18-Jan-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการจัดการ,คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ ISO 9001

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in Physics, Mathematics
 • Experienced in Production planner
 • Good command of English

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or any field related
 • 2 years experienced in production planning
 • Have knowledge of Relational Database

18-Jan-17

 

Applied
 • Sex: Male Sex : Male
 • Bachelor or Master Degree Engineer or Relate Field
 • Have experience in the industrial automotive parts

18-Jan-17

 

Applied
 • Age not over 30 years old
 • degree or Master’s degree in any fields
 • 3 years’ experience for Material Planning

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 - 8 years’ experience as Japanese Interpreter
 • Good or Fluent command in Japanese language N2-N1
 • Bangna Trad KM 36 / Big Bonus + Many Allowance

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
 • ทำงานจันทร์ - เสาร์ เวลางาน 08.30 - 17.30 น.

18-Jan-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Motivate people and work as a team
 • Excellent mentoring and coaching skills
 • Ability to prioritize multiple activities

18-Jan-17

THB90k - 120k /month

Applied
 • regulatory affair
 • food , drug, cosmetic , supplement
 • assistant

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดการศึกษา
 • มีความสามารถในการขับรถแบคโฮ
 • สามารถดูแลรักษาเครื่องจักร

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • 2-year experience in jewellery manufacturing
 • Knowledge transfer theoretical knowledge

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Planner , Production Planner , Materials Control
 • Bachelor's Degree , English communication
 • Experience 5 - 10 years

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์งานด้านโรงงาน

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์งานด้านโรงงาน

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • HRD, Learning and Development, OD
 • organisational development,
 • PMS, manufacturing, retail

18-Jan-17

 

Applied
 • HRM, recruitment
 • generalist, bangkok,
 • retail, commercial

18-Jan-17

 

Applied
 • HSE Management
 • HSE Specific
 • Safety & Environment

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Senior HR Manager 230K
 • 230,000 baht
 • Chonburi

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพ ISO

17-Jan-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต
 • มีความรู้ด้าน ISO/GMP หรือมาตรฐานอื่นๆ

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา Food Science
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.