• ควบคุมดูแลฝ่ายผลิต ควบคุณคุณภาพ
 • มีความรู้ด้านเครื่องจักรกลฉีด รองเท้าหรือพลาสติก
 • ควบคุมดูแลฝ่ายผลิต

1 hour ago

 

Applied
 • Well-known consumer goods manufacturer
 • Dynamic team, significant growth opportunities
 • Friendly and healthy work environment

1 hour ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • ฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย3 - 5 ปี งานด้านการผลิต
 • มีความรู้ทางด้านการบริหารการผลิต TPM,TQM, 5ส, QCC

1 hour ago

 

Applied
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,สหกรณ์ออมทรัพย์,ประกันกลุ่ม
 • รถรับส่งพนักงาน,โครงการ CSR,เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • เบี้ยขยัน,ทุนการศึกษาบุตร,โบนัส,ตรวจสุขภาพประจำปี

1 hour ago

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 6 years experience or more in Manufacturing
 • Preparation or Setting Condition for Safety
 • New model preparing, Mold, JIG, Die , Tool

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Japanese Automotive manufacturing
 • Experienced in new model production ; drawing read
 • Japanese Speaking Preferable

1 hour ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • มีความรู้ในระบบ OHSAS 18001

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายการผลิต Production Manager
 • บริหารงานควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานอุตสาหกรรมยานยนต์

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิเคราะห์

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Familiar with Social media communication
 • Male, 5 year experience in communication function
 • Good English skill, Work in Rayong Automotive Plan

1 hour ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Location : Huay Khwang
 • office hours : Mon - Fri 08.00 a.m. - 05.30 p.m.
 • Salary : N/A

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Production background
 • TOC, COL,Yamazumi
 • 5S, Kaizen Continuous improvement

1 hour ago

 

Applied
 • EXPERIENCE: 08-YEAR UPWARDS
 • GOOD COMMAND IN ENGLISH LANGUAGE
 • Background in Factory management

1 hour ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree in Chemical Engineering
 • 5 years working experience in Production
 • Knowledge in Surface Treatment & Manufacturing

1 hour ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี-ป.โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,อิเลค
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 7 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • ปวช.และ ปวส.สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุม ดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน
 • ดำเนินกิจกรรมระบบคุณภาพ 5ส. ความปลอดภัย

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านเฟอร์นิเจอร์ไม้ อย่างน้อย 5 -10 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานโรงงานอุตสาหกรรมไม้

1 hour ago

 

Applied
 • สัญชาติไทย
 • ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต
 • ปสก.วางแผนการผลิต 10 ปี

1 hour ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Project management techniques
 • Risk assessment
 • Cost projections

1 hour ago

 

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ QA/QC 2 ปี
 • มีความรู้การจัดการ ด้านเครื่องมือวัด

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s in Engineering,QA,Production & Safety
 • minimum TOEIC score 550
 • A fresh graduate,or those with maximum 2 years Exp

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • To work in new set up & specialized Technology
 • To work as HR & GA Manager of new set up firm
 • To make philosophy of the company with Japanese

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.

1 hour ago

 

Applied
 • More than 10 years in factory management exp.
 • Very hands-on, down to earth personality
 • Previous packaging or related field exp a plus

13 hours ago

 

Applied
 • 5-10 years in Production Engineer (Automotive)
 • manage machining processes
 • suchat@kensington.co.th

28-May-17

 

Applied
 • purchasing
 • material requirement planning
 • inventory control

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintenance Engineer
 • Tooling Engineer
 • Manufacturing Engineer

27-May-17

 

Applied
 • Supply Chain Management
 • Material Planner
 • Planner

27-May-17

 

Applied
 • Bonus 3 mths, Health & Life Insurance, Lunch, etc.
 • Manufacturing for Electric Machines products
 • Experience in Accounting of Manufacturing

27-May-17

 

Applied
 • Bonus 3 mths., Free lunch, Shuttle Bus, Insurance
 • Manufacturing World wide electronic device
 • At least 10 yrs. exp. in Electronics Manufacturing

27-May-17

 

Applied
 • Machining CNC technical planning for facility
 • NC programming and cutting tool selection
 • Thorough knowledge of manufacturing/machining CNC

27-May-17

 

Applied
 • บริหารด้านการผลิต ความปลอดภัย
 • เพศชายอายุ 28-40 ปี
 • ประสบการณ์ ด้านโรงงาน อย่างน้อย 4 ปี

27-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส.- ปริญญาตรี
 • สามารถอ่านแบบ Drawing ได้

27-May-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • อ่าน ออก เขียน ได้

27-May-17

 

Applied
 • Strong in planning and analysis capability
 • Business acumen and technical knowledge
 • Good English, Excel, Access, statistical analysis

27-May-17

 

Applied
 • Min. 5 yrs in Material Planning, Material Control
 • Automotive or Electronic Manufacturing
 • Good in English

27-May-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารการวางแผนการผลิต 5 ปี
 • มีที่พักอยู่ ใกล้สถานประกอบการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-May-17

 

Applied
 • QA Manager,Quality Assurance Manager,Manager
 • Bachelor's degree in Engineer or higher,Engineerin
 • Fluent in English , Management Skills ,

26-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในระบบ ISOTS16949, ISO9001 , ISO14001
 • มีประสบการณ์โรงงานPlasticInjectionMolding Factory
 • มีทักษะในการฝึกอบรมและจูงใจให้บุคลากรทำงานระบบISO

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Operation Manager, CNC Machining, PLC Assembly
 • Assistant Plant Manager, Metal Automotive, MNC
 • Good in English

26-May-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลหะวิทยา
 • เงินเดือน 150,000 บาท

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี จบวิศวอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมการผลิต
 • หากเป็นคนพื้นที่เดียวกับโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-May-17

 

Applied
 • Over 10 years of experience in human resources
 • Fluent in speaking, reading and writing both Thai
 • Develop and implement HR strategy

26-May-17

 

Applied
 • Strong in Production Management
 • Good Problem Solving and Dicision Making
 • 5 years in Management level

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or above of Engineer/Science
 • Work in management field more than 5 years.
 • Good communication in English.

26-May-17

 

Applied
 • Age is over than 35 years old
 • Manage quality documents system
 • Experience with QA work in more than 5 years

26-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.