• ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ดูแลวางแผนงานด้านการผลิต หรือการควบคุมคุณภาพ
 • มีความเข้าใจในระบบคุณภาพโรงงานอาหาร

1 hour ago

 

Applied
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รอบคอบ เป็นระเบียบ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • บริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมให้

1 hour ago

 

Applied
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รอบคอบ เป็นระเบียบ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • บริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมให้

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Logistics, Supply Chain
 • At least 2 years of experiences in planning
 • Good English communication

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานผลิตคอนกรีตจะพิจาณาป็นพิเศษ
 • ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักร

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male, 21 – 30 years old
 • 1 years experience in Gas Injection
 • -

1 hour ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ประสานงานกับฝ่ายขายและลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • ติดตามประสานงานทั้งภายในและภายนอกตามแผนที่จัดทำ
 • จัดทำเป้าหมายและติดตามกระบวนการเพื่อนำมาวิเคราะห์

1 hour ago

 

Applied
 • Responsible for assembly process on production
 • Supervise and control process with subordinates
 • Correspond and adjust for any issues and problems

1 hour ago

 

Applied
 • Conduct Time and Motion study with current product
 • Build operations’ data base for basic operation
 • Line balancing to achieve productivity

1 hour ago

 

Applied
 • Develop and maintain production system
 • Inventory control of WIP, Develop and control Work
 • Provide production plan and follow up

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.
 • สามารถใช้เครื่องCNC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถอ่านแบบได้ มีความระเอียดรอบคอบ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years experience in assembly process
 • Machine set up , startup process
 • Changeover of the production line and station

1 hour ago

 

Applied
 • Ensuring all production outputs
 • Managing and controlling all production costs
 • Conducting investigations in a timely manner

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in program GMP/ HACCP/ BRC/ SAP etc.
 • Experience min 2 years Production Head level
 • Able to work in shift

1 hour ago

 

Applied
 • To perform engineering in production process
 • Failure analyzed and prevention of production
 • Initiates and directs procedures

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage Test section to produce product
 • Maintain Test equipment to get a high performance
 • Investigate for new tools and necessary equipment

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Science/Engineering or Business admin
 • 3 years’ experience in electronics/automotive
 • Strong interpersonal and negotiation skills

1 hour ago

 

Applied
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป จบ ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแลและควบคุมการทำงานของเครื่องจักร

1 hour ago

 

Applied
 • ช/ญ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิม.6-ปวส.
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

1 hour ago

 

Applied
 • ควบคุม-ดูแลเรื่องการผลิตอะไหล่
 • เพศชาย อายุ30-35ปี วุฒิการศึกษา ปวส.ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย5ปี

1 hour ago

 

Applied
 • วางแผนและจัดทำแผนการผลิตประจำวัน
 • ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการผลิต
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนงานผลิต

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านเฟอร์นิเจอร์ไม้ อย่างน้อย 5 -10 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานโรงงานอุตสาหกรรมไม้

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกมีความคล่องแคล่ว ในการปฏิบัติงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ปฏิบัติงานควบคุม และประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • ทำงานฝ่ายผลิต
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • ขยัน ตั้งใจทำงาน

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 20- 35 ปี
 • ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีความละเอียดรอบคอบ

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or related
 • 5 years in production as Supevisor level
 • Able to work as shift.

1 hour ago

 

Applied
 • วางแผนการผลิตประจำวัน ควบคุมการผลิต
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

1 hour ago

 

Applied
 • Production Planning
 • Capacity & Manpower Planning.
 • Improvement process

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Work for global specialists in F&B packaging
 • Great opportunities for career advancement
 • Build a rich and rewarding career

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma in Electronics, Electrical
 • At least 1-2 years of experience in production
 • Willing to do shift work

1 hour ago

 

Applied
 • 2-5 years’ test application development
 • Experience in semiconductor or IC manufacturing
 • Familiar with C/C++, Java or other programming

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Team Player
 • 3-5 years of production experience
 • Strong interpersonal and communication skills

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Lead team to manage MNC clients
 • Build a relationship with the key customers
 • Drive sales strategies

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age 18 up
 • Master or Bachelor’s Degree in Food Science
 • More 3 years of experience in Food Factory of RD

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong knowledge in quality management system
 • 2 years up experience in QE/QC
 • Good knowledge/statistical /problem solving

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร, วิทยาศาสตร์อาหาร
 • ความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบ GMP, HACCP, ISO
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 hours ago

 

Applied
 • Degree in food or beverage technology
 • Experience in product development & manufacturing
 • Good understanding of the beverage market

9 hours ago

 

Applied
 • Vocational training in Welding Desired
 • 10 Years direct experience in welding field
 • Manage and control volume and quality of welding

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Improve product and process quality
 • Applying knowledge of product design
 • Develops/Modifies painting processes

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Improve product and process quality by designing
 • Applying knowledge of product design, fabrication
 • Develops/Modifies manufacturing processes

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-8 year Experience in electronic manufacturing.
 • Production/production control.
 • Able to work in shift rotation.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Supervising shift production in line
 • Monitoring and controlling shift production costs
 • Conducting investigations in a timely manner

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Reporting to the Production Manager.
 • Monitoring & controlling all production activities
 • Managing the continuous improvement and efficiency

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BA or MA in Engineering
 • Extensive manufacturing experience
 • Knowledge of Lean Production Tools

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Japanese JLPT at least N2
 • At least 2 years’ exp. as sales or related fields
 • Driver’s license are required

15 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องจักรของฝ่ายบรรจุและผลิต
 • ทำงานตามที่หัวหน้างานมอบหมายตามความเหมาะสม
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.