• มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Bolt , Scruw
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
 • มีความพร้อมและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

4 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ในงานด้านบัญชี / การเงิน เป็นย่างดี
 • มีพื้นฐานในงานด้านบัญีชี / การเงิน
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป

4 hours ago

 

Applied
 • มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง และการทำงาเป็นทีม
 • มีทักษะในงานด้านทรัพยากรบุคคล ( HRM / HRD )
 • มีความรับผิดชอบต่องาน และรู้ในขอบเขตงานบุคคล

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manufacturing process development
 • Alternative Saturday
 • Lead new production line

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experienced in using production management system.
 • Knowledge of production control systems software.
 • Knowledge of ERP.

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • มีความมุ่งมั่นเสียสละเวลาเพื่อองค์กร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการผลิต-ช่างกล
 • มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • อายุ 21-30 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • ฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย3 - 5 ปี งานด้านการผลิต
 • มีความรู้ทางด้านการบริหารการผลิต TPM,TQM, 5ส, QCC

16 hours ago

 

Applied
 • Aged 28-35 years old
 • Male or female / Thai nationality
 • 3 years of experience in Production Planning

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO , GMP
 • มีประสบการณ์ด้านแม่พิมพ์พลาสติก

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manages the policy and rules of environment
 • Manages the policy and rules of quality
 • Proceed by following and safety function

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years’ experience in production control
 • Strong leadership and communication skills
 • Knowledge of Production Control & Planning

24-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถเรียนรู้ได้เร็ว

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Plant Manager
 • Location:Suphanburi
 • Experienced in Food Business

24-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลด้านวางแผนการผลิตทั้งหมด
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็ก

24-Feb-17

 

Applied
 • พนักงานฝ่ายผลิต เรียงท่อเหล็ก แพ็คเหล็ก
 • เพศ : ชาย , หญิง 18 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานผลิตคอนกรีตจะพิจาณาป็นพิเศษ
 • ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักร

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านเฟอร์นิเจอร์ไม้ อย่างน้อย 5 -10 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานโรงงานอุตสาหกรรมไม้

24-Feb-17

 

Applied
 • Automation
 • Control Engineer
 • PLC Allen-Bradley

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
 • สามารถทำโอทีได้

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
 • สามารถทำโอทีได้

24-Feb-17

 

Applied
 • Asset Planning
 • Inventory Planning
 • planing

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or related
 • 5 years in production as Supevisor level
 • Able to work as shift.

24-Feb-17

 

Applied
 • age between 28 – 35 years
 • Degree in Mechanical, Industrial Engineering
 • 5 years experience preferred in automotive manufac

24-Feb-17

 

Applied
 • Reporting to the Shift Manager
 • Monitoring & controlling all production activities
 • Managing the continuous improvement and efficiency

24-Feb-17

 

Applied
 • Reporting to the Senior Production Supervisor
 • Monitoring & controlling all production activities
 • Managing the continuous improvement and efficiency

24-Feb-17

 

Applied
 • A Bachelor’s Degree in any Engineering,
 • GCI Leadership –Supply Chain
 • Health and Safety Management

24-Feb-17

 

Applied
 • Age 22-30 years old. Thai resident
 • Bachelor degree in Pharmacy
 • 1-2 years experience in Pharmaceutical/Healthcare

24-Feb-17

 

Applied
 • Experience in Refrigeration, Cooling tower or HVAC
 • License/Certificate of Refrigeration
 • Proficient in spoken and written English.

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years in production preferably
 • Manage 4M (Man, Material, Method and Machine)
 • Bachelor degree in Mechanical/ Industrial engineer

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม CAM
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีอุตสาหกรรม

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

24-Feb-17

 

Applied
 • General Management
 • Business Consultant
 • Business Development

24-Feb-17

 

Applied
 • Instrument Engineer
 • Experience : 0-3 years
 • Plant : Phrapadang, Samutprakarn

24-Feb-17

 

Applied
 • Build a relationship with distributors
 • Manage global MNC clients
 • Key Account Management

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Gender Male Age: 32-35 years
 • Bachelor degree of Industrial Management
 • Good command in English

24-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Food Engineering, Industrial Engineer
 • Background knowledge of GMP, HACCP
 • Good English communication and interpersonal skill

24-Feb-17

 

Applied
 • Overseeing the production printing
 • Bachelor’s degree or higher in printing technology
 • Experience printing on flexible packaging

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in managing Production.
 • Fluent in spoken and written English.
 • Strong interpersonal and communication skills,

24-Feb-17

 

Applied
 • Auto CAD, 3D cad
 • Engineering
 • Automotive Part and Japanese company

24-Feb-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • AutoCAD
 • Assembly Automobile (JIG, Spot and Arc welding)
 • Assembly press part or body assembly

24-Feb-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรี-โท วิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี หรือสาขาอื่นๆ)
 • บริหารจัดการ ควบคุมดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขององค์กร

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • ทำงานตามผู้บังคับบัญชาสั่ง

24-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.