• ปรับปรุงและพัฒนาระบบการขายและการตลาด
 • ผ่านขายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อย่างน้อย 10 ปี
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

5 hours ago

 

Applied
 • Team Management 30 staffs
 • Selling Industrial Product
 • Manage automation industry project

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Logistics or Hub working environment
 • Excellent in analytical, problem solving skills
 • Ability to lead & coordinate daily hub activities

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master Degree in IT, Engineering, MBA
 • 20+ years experience in IT Industry
 • 10+ years experience in Delivery Leader

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขา การบัญชี
 • ชาย/หญิง อายุ ไม่น้อยกว่า 35 ปี
 • มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Know the Assistance business lines
 • Know how to summarize and communicate informatio
 • English necessary, French is an asset.

5 hours ago

 

Applied
 • humble, ambitious, passion, gamer, games, strategy
 • country manager, community, publishing, marketing
 • entrepreneur, P&L, international, merchandise

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • lean six sigma
 • business process improvement
 • project management

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Digital banking
 • Business development
 • Banking Products

5 hours ago

 

Applied
 • Urgent position
 • Golden Opportunity
 • Well-known company

5 hours ago

 

Applied
 • Senior Quality Manager, Pharma/healthcare 200-250K
 • At least 10 years experience in related role
 • Good in Enlish

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Business Admin
 • Minimum 7 year experiences in Sales /Marketing
 • Excellent Communication and Negotiation skill

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 35-48, Male only
 • More than 10 years’ experience
 • Good labor Law

5 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • work with a stable Japanese organization
 • work in a multinational environment
 • use your skill to get a connection with management

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Drive and leadership
 • Strategic thought
 • Organizational conscience

30-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • COO
 • Chief Operation Officer
 • CEO

30-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี/การเงิน
 • ความรู้ด้านภาษีอากร และมาตรฐานบัญชีสากล
 • กำหนดนโยบายของฝ่ายบัญชีและการเงิน

30-Apr-17

 

Applied
 • Master degree in related fields
 • Product design/strategic planning/business develop
 • Experienced in Mgt level at least 5 years

30-Apr-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Master degree in science or engineering
 • Material/Chemical/Physics/Electrical/Mechanical
 • Experienced in high level of R&D at least 5 years

30-Apr-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Male, age between 40 - 50 years old
 • At least 10 years working experience
 • Bachelor's Degree in Engineering or related field

29-Apr-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • บัญชีบริหาร บัญชีการเงิน วิเคราะห์งบการเงิน
 • งบกระแสเงินสด งบการเงิน
 • บริหารจัดการบัญชีบริหาร

29-Apr-17

 

Applied
 • Fluency in English
 • Degree: Economics, Econometrics, Financing Develop
 • Minimum 15 years of experience

28-Apr-17

 

Applied
 • Experience in Manufacturing industry
 • for Public Company Limited
 • Managing Over all

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance
 • Well understanding of REIT
 • Excellent market sense of property market

28-Apr-17

 

Applied
 • Male, Thai nationality, age 30-45 years
 • Minimum 5 years experience in managerial level
 • Good command of English & Chinese

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in SAP All Finance related modules
 • Experience of working in MNCs (Manufacturing)
 • Working locate at Banpong, Ratchaburi

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์บริหารยอดขายในห้างค้าปลีกไม่น้อยกว่า10ปี
 • เคยบริหารโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Apr-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • New role within a world class FMCG company
 • Excellent growth potential
 • Collaborative work environment

28-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 10 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานบริหารอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ อ.บ้านนา จ.นครนายก ได้

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong background in solution Sales
 • Lead Solution sales team with more than 15 staffs
 • 10years sales experience in large IT company

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Over 1 year of sale experience in F&B, Hospitality
 • Connection with restaurants
 • Salary 40k or above, 5 days working

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experienced in Production functions
 • Welling to work on the night; weekend; and holiday
 • Be flexible for the working hours and time.

28-Apr-17

 

Applied
 • Knowledge of strategic planning
 • Knowledge of business and management principles
 • Reviews analyses of activities, costs, operations

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Education: Major in Accounting or Finance
 • 5 years as Financial or Administrative Director
 • Advanced level of English

28-Apr-17

 

Applied
 • Lead team to manage MNC clients
 • Build a relationship with the key customers
 • Drive sales strategies

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years in human resource management
 • Good command in English & presentation skills
 • Master degree in Business Administration Managment

28-Apr-17

 

Applied
 • Able to speak Chinese and English, Co-ordination
 • supports the office administration, training, etc.
 • Coach, mentor and discipline office staff

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Business Administration, Marketing, Economics
 • Minimum 10 years of experience

27-Apr-17

 

Applied
 • Ability to multitask and is a team player
 • Strong organizational skills
 • Loves to work in a fast paced environment

27-Apr-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Exciting product innovation and branding role
 • Strategic marketing inputs in a leading luxury co
 • A strong Luxury heritage brand

27-Apr-17

 

Applied
 • To work for renowned Brand
 • Golden opportunity to fast tract the career
 • Dynamic work place

27-Apr-17

 

Applied
 • Product innovation and branding role
 • Strategic marketing inputs
 • Excellent team

27-Apr-17

 

Applied
 • New position - Sales Director with Growth Agenda
 • Sell to the building and construction market
 • Sell bespoke steel solutions and manage a team

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Start up Data Analytics business in Thailand
 • Fastest growing Data Analytics business in Asia
 • Entrepreneur business and culture

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Start up Data Analytics business in Thailand
 • Fastest growing Data Analytics business in Asia
 • Entrepreneur business and culture

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Excellent of both written and spoken English
 • 3-5 years working experience
 • Understand our business in details

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Auto Cad,2D,3D ,solidworkได้เป็นอย่างดี

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกร Microsoft.office, ได้เป็นอย่างดีดี

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Auto Cad,2D,3D ,ได้เป็นอย่างดี

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกร Microsoft.office, ได้เป็นอย่างดีดี

27-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.