• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Actuarial อย่างน้อย 1-2 ปี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales Support
 • Marketing
 • International company

1 hour ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Fund Administration
 • Life insurance
 • Reconciliation

1 hour ago

 

Applied
 • Investigation
 • Insurance consideration
 • Support information for preparing documents

1 hour ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • Training delivering and presentation skill
 • Good command of written and spoken English
 • Good inter-personal relationship and teamwork

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Product's knowledge, motivation, soft skills
 • Prepare training's tools or papers by yourself
 • Interpersonal and presentation skill

1 hour ago

 

Applied
 • University degree in IT or Computer Science
 • Certificate holder of CISSP/ CISA/ CISM
 • 8 years IT Audit experience with people management

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years' experience in Compliance
 • Prepare monthly compliance reports
 • Develop and maintain compliance policies

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Monitoring all Claim function
 • Overseeing the daily operations of claim examiners
 • Overview internal Quality Control of Claim Process

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ห้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขานิติศาสตร์ด้านกฎหมาย
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • operation project management
 • dealing with business partners
 • project coordination

1 hour ago

 

Applied
 • จัดทำรายงานบริหารประจำงวดรายเดือน
 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบการจัดทำ/ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 30 - 45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในระดับ ผจก.ทั่วไป , ผช.ผจก.ทั่วไป

1 hour ago

 

Applied
 • Male or female, age 35 – 45 years old
 • Bachelor’s or higher education in related fields
 • Good command of English

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

1 hour ago

 

Applied
 • EXP at least 3-5 years with life insurance
 • Good technical and analytical skills
 • Prophet skill will be a plus

1 hour ago

 

Applied
 • Work with insurance company
 • EXP at least 3 – 5 years
 • Prophet skill will be a plus

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Life/non-life insurance experience
 • 5 years of managerial expereince
 • Good team coaching experience

1 hour ago

 

Applied
 • Hold license of life insurance broker
 • Sales of Insurance (life or non-life) product
 • Exp working in Automotive or Leasing business

1 hour ago

THB90k - 120k /month (includes high commission)

Applied
 • จัดทำรายงานส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับแผนกต่างๆ
 • แนะนำพนักงานขายเพื่อปรับปรุงการให้บริการ

1 hour ago

 

Applied
 • Retention Strategies
 • Creation and preparation
 • relationship management

1 hour ago

 

Applied
 • Retention Strategies
 • Creation and preparation
 • relationship management

1 hour ago

 

Applied
 • Persistency
 • Educate and provide training
 • Process improvement

1 hour ago

 

Applied
 • Quality of sales process
 • Monitoring and inspection
 • Welcome call

1 hour ago

 

Applied
 • Sales Support
 • Marketing
 • International company

1 hour ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Product's knowledge, motivation, soft skills
 • Prepare training's tools or papers by yourself
 • Interpersonal and presentation skill

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน การตลาด
 • มีประสบการณ์ขยายตลาดประกันกลุ่ม 2 – 3 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 20 – 30 ปี
 • มีภูมิลำเนากรุงเทพฯและปริมณฑล
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์, การเงิน

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

1 hour ago

 

Applied
 • Investigation
 • Insurance consideration
 • Support information for preparing documents

1 hour ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานทะเบียนรถ
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องแคล่ว

1 hour ago

 

Applied
 • Business process improvements and process design
 • Develop solutions to support business objectives
 • 5 years in Process Development ,Project Management

1 hour ago

 

Applied
 • Work for one of world’s biggest shipping company.
 • Competitive salary and benefits.
 • Great career path and working environment.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง- อายุ : 22 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านโบรกเกอร์อย่างน้อย 2 ปี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิงไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีใจรักงานบริการ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารความเสี่ยง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง
 • ละเอียดรอบคอบ

8 hours ago

 

Applied
 • Analysis and Monitoring of complaint and fraud.
 • Strategic thinking and planning.
 • Excellent in English communication.

8 hours ago

 

Applied
 • การตรวจทานข้อมูล excel ที่ลูกค้านำส่ง
 • ย้ายข้อมูลใส่รูปแบบ excel เข้าระบบ excel งานประกัน
 • ตรวจทานข้อมูลก่อนและหลังการอนุมัติออกกรมธรรม์

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในบริษัทประกันอย่างน้อย 10 ปี
 • เงินเดือน มากกว่า 100000 บาท

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in law, Lawyer License is A Must.
 • At least 5 years' experience in legal field
 • Overall contract management, legal advice

15 hours ago

 

Applied
 • Degree/Higher in Business Administration.
 • 8 years of working experience.
 • Deep knowledge in Microsoft office applications.

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.