• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านประกันวินาศภัย 2-3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

9 hours ago

 

Applied
 • 3 - 5 years working experience or more
 • Direct experience in group insurance admin
 • Customer service orientation

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Business Administra
 • 7 years marketing experience in Life/Non Life
 • Good interpersonal relations and good communicatio

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศน์ศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • In country-advisor for compliance issues
 • Execution of compliance requirements
 • Document controls in place for key compliance risk

13 hours ago

 

Applied
 • Global perspective and a team-oriented
 • Country rotational program for 18-months
 • Grow into a leadership position within the country

13 hours ago

 

Applied
 • สาขาวิชาการประกันภัย สถิติ คณิตศาสตร์
 • Macro, VBA สำหรับการใช้งาน MS Excel & MS Access
 • อายุไม่เกิน 30 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

13 hours ago

 

Applied
 • Particularly research experience Insurance
 • Numerical skills
 • English Proficiency

13 hours ago

 

Applied
 • Master degree in IT, Business Administration
 • 7years experiences in information security
 • Good analytical and interpersonal skills

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 25-45 ปี
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่บริษัทประกัน
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่

13 hours ago

 

Applied
 • Experience of fire insurance is preferred
 • Bachelor's degree in any field
 • Good command in English

13 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Medical Doctor for Assistance company
 • International team & work environment
 • Decision maker with sense of responsibility

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proficient in Microsoft Office Applications
 • Fluency in English both written and speaking
 • Knowledge of Risk Management / Insurance Industry

13 hours ago

 

Applied
 • Non Life Insurance Experienced
 • Risk Management
 • Proactive character

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leading local and regional project management
 • Exp. in design of business processe & IT solutions
 • Be an interface between business and IT capability

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any field.
 • Age between 20 – 30 years old.
 • 1-3 years experience in call center is preferable.

13 hours ago

 

Applied
 • Proficient in Microsoft Office Applications
 • Fluency in English both written and speaking
 • Knowledge of Risk Management / Insurance Industry

13 hours ago

 

Applied
 • Fluent in English
 • Handle Roadside Assistance cases
 • Previous experience in a customer service

22 hours ago

 

Applied
 • Data analysis and reporting
 • Experience in insurance business
 • Research, improve operation process

23 hours ago

 

Applied
 • 2 years’ experience in team sale management
 • Good ability to read & analyze sales data
 • Work at Head Office, Sathorn Square

27-Feb-17

 

Applied
 • Handle general admin of Travel Insurance Team
 • Good customer service skills
 • Proficiency in both written and spoken English

27-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

27-Feb-17

 

Applied
 • business strategy
 • 2-5 years of work experience
 • Good team working, highly motivated and proactive

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in insurance
 • Male, Female age 25-40 years old
 • Effective technical and analytical skills

27-Feb-17

 

Applied
 • Experience in new product development
 • Applicable practical statistics skills/background.
 • Good command of written and spoken English

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • ปวส.ขี้นไป หรือวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

27-Feb-17

 

Applied
 • รายละเอียดงาน พิจารณาภัย คำนวณอัตราเบี้ย วิเคราะห์
 • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 22-25 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา สถิติประยุกต์ , คณิตศาสตร์

27-Feb-17

 

Applied
 • รายละเอียดงาน พิจารณาภัย คำนวณอัตราเบี้ย วิเคราะห์
 • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 22-25 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา สถิติประยุกต์ , คณิตศาสตร์

27-Feb-17

 

Applied
 • ประเมินราคาความเสียหายของรถยนต์/ทรัพย์สิน
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / รถยนต์

27-Feb-17

 

Applied
 • ประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

27-Feb-17

 

Applied
 • ประเมินราคาความเสียหายของรถยนต์/ทรัพย์สิน
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / รถยนต์

27-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญฺิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • รับโทรศัพท์จากลูกค้าหรือบุคคลที่ติดต่อเข้ามา
 • ปวส.ขี้นไป หรือวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

27-Feb-17

 

Applied
 • รับแจ้งอุบัติเหตุจากลูกค้า
 • ปวส.ขึ้นไป หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ทำงานเป็นกะได้

27-Feb-17

 

Applied
 • 8-10 years of relevant experience
 • To manage sales, service,
 • Strong local experience in Thailand

27-Feb-17

 

Applied
 • ประสานงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
 • จบวุฒิป.ตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • เข้าใจกฎหมายพอสมควร

27-Feb-17

 

Applied
 • ประเมินราคาความเสียหายของรถยนต์/ทรัพย์สิน
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / รถยนต์

27-Feb-17

 

Applied
 • Work for one of world’s biggest shipping company.
 • Competitive salary and benefits.
 • Great career path and working environment.

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านประกันภัยอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

27-Feb-17

 

Applied
 • 5 years experience in Market Intelligence Analyst
 • Provide competitive analysis on products,customers
 • Analyze quantitative data, trends&business perform

27-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor of law degree &receive lawyer license
 • At least 10 years of experience in Thai litigation
 • Experience in life insurance is an advantage

27-Feb-17

 

Applied
 • Manage and lead Claims Department to achieve goals
 • Ensure that claim handlings are correct and proper
 • Identify suspicious, potentially fraudulent claims

27-Feb-17

 

Applied
 • Prefer qualities actuary (CPA, MBA alternatives)
 • 10-15 years experience in life insurance
 • Strong business and financial acumen

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • การตลาดทางโทรศัพท์ (ไม่ใช่งานขาย)
 • พัฒนาธุรกิจ หาฐานลูกค้าองค์กรรายใหม่ให้กับบริษัท
 • เงินเดือน + คอมมิชชั่น

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการเงิน /เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง,การวิเคราะห์
 • ทบทวนนโยบายความเสี่ยงด้านต่าง ๆ และแนวทางการบริหาร

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • auto insurance marketing, product, broker
 • Auto Insurance knowledge
 • Team Management/Management Level

27-Feb-17

 

Applied
 • Manage new product launch and ensure timeline
 • Planning Sales & Marketing Strategies
 • Pre-post marketing analysis,MMP,ROI& provid report

27-Feb-17

 

Applied
 • Ensure that Service quality, efficiency
 • Monitor the performance of department
 • Conduct on-going performance evaluations of staff

27-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.