• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานที่ฉะเชิงเทราได้

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepare report to submit OIC and TLAA.
 • Handle product testing.
 • Control and monitor total cost.

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Responsible for operational and financial risk.
 • Degree in Risk Management, Actuarial, Finance.
 • Experience in life insurance industry.

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s or Bachelor’s Degree in MBA or Marketing
 • 5-7 year work experience in product development
 • Objective oriented with high commitment

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop and maintain the risk management policy
 • Set up and implement local risk appetite framework
 • 7 years experience in life insurance

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BA or higher in Finance,Actuarial or related field
 • 5 years working experience in insurance business
 • Good command in English

13 hours ago

 

Applied
 • BA or higher in Finance,Actuarial or related field
 • 5 years working experience
 • Good command in English

13 hours ago

 

Applied
 • BA or higher in Finance/Economics or related field
 • 3-5 years working experience
 • Good command in English

13 hours ago

 

Applied
 • Develop and maintain the risk management policy
 • Set up and implement local risk appetite framework
 • 7 years experience in life insurance

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experience in Finance & Accounting from FMCG
 • Background from Audit preferred
 • Strong analysis skill

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • ประสานงานต่างๆภายในสาขา ดูแลการเบิกจ่ายภายในสาขา

27-Mar-17

 

Applied
 • รายละเอียดงาน พิจารณาภัย คำนวณอัตราเบี้ย วิเคราะห์
 • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 22-25 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา สถิติประยุกต์ , คณิตศาสตร์

27-Mar-17

 

Applied
 • รายละเอียดงาน พิจารณาภัย คำนวณอัตราเบี้ย วิเคราะห์
 • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 22-25 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา สถิติประยุกต์ , คณิตศาสตร์

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขี้นไป หรือวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านประกัน7 ปีขึ้นไป

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • to work in one of the biggest & well-known company
 • Stable working environment
 • Working location is very convenience

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Perform technical underwriting of all types
 • Responsible for aggressive growth
 • Attaining high levels of customer satisfaction

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปโดยเน้น สาขาทางด้านสถิติ
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel, Word

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Business Analyst
 • Project management
 • Prince II

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Health Insurance Sales
 • Business Development
 • At least 5 years of working experience

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree holder in business finance, risk management
 • Min 5 years of experience with medical insurance
 • Knowledge of insurance /claim/medical TPA

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำแบบกรมธรรม์และรายละเอียดส่งคปภ.
 • ออกแบบและจัดทำความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • จัดทำรายงานเปรียบเทียบความคุ้มครองของกรมธรรม์

24-Mar-17

 

Applied
 • Perform actuarial valuation to compute IBNR reserv
 • Conduct risk transfer test
 • 3-5 Years of Experience in Calculation of IBNR

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor and Master’s Degree in Business
 • 7 years of experience in Corporate Strategic
 • Strong communication & Interpersonal skills

23-Mar-17

 

Applied
 • Experience in A&H, PA Underwriting
 • Strong background in Group marketing
 • Background in Product innovation and development

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bancassurance
 • Retail Banking
 • Banking / Finance

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in related field.
 • 5+ years’ experience in actuarial / insurance
 • Actuarial exam is a plus

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.