• เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์ และจัดทำโปรแกรม

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.– ปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์
 • สามารถแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ IT

18 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor degree in Computer programmer level
 • Experience of IT supports

18 hours ago

 

Applied
 • 3 year exp. in IT Support, Network Support
 • Solid knowledge in windows operation, MS office
 • Good command in English

18 hours ago

 

Applied
 • UNIX-AIX, SUN, Linux
 • UNIX System Engineer
 • UNIX System Administrator

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Thai Nationality
 • Experience in technical implementation
 • Good command of both spoken and written English

09-Dec-16

 

Applied
 • English Language Test (TOEIC)
 • IT Service Desk, Helpdesk
 • Knowledge or certified ITIL v3 is an advantage

09-Dec-16

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Knowledge of JDA-Dispatcher implementation is plus
 • Knowledge of WMS
 • Work experience in logistic company is plus

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science, IT
 • 1 year experience in JAVA software development
 • Develops accurate and efficient programs.

09-Dec-16

 

Applied
 • ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งาน ในการแก้ไขปัญหา
 • ระดับการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ภาษา SQL ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ
 • มีความรู้ด้าน Network

09-Dec-16

THB13k - 16k /month

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 22-28
 • Degree in Computer Science, Computer Engineer
 • 1 - 5 years working experience as IT Support

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years professional experience
 • Knowledge and Experience on Windows XP/7/8 OS
 • Support on Devices, Desktops and Phone

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Solve business systems problems with organization
 • Experience in SAP SD
 • Strong knowledge of integration points

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทศโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษสามารถใช้โปรแกรม

09-Dec-16

 

Applied
 • สามารถตรวจสอบการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรู้ทางด้านระบบ Network (LAN, Wifi, CCTV)
 • มีทักษะในการสื่อสาร และวิเคราะห์แก้ปัญหาระบบ

09-Dec-16

 

Applied
 • IT/Sales Tool support
 • able to travel up-country
 • good in interpersonal skill

09-Dec-16

 

Applied
 • 5-8 years experience as corporate trainer
 • Develop and Maintain Training Material
 • Design effective training programs

09-Dec-16

 

Applied
 • 1-3 years of experience to working.
 • Have knowledge in Networking Technology.
 • Have knowledge in Windows server system.

09-Dec-16

THB13k - 20k /month

Applied
 • Challenging opportunity on new exciting projects
 • Savviness in information system and development
 • Earn a great opportunity on a rewarding career

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่าย
 • ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งาน
 • ติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in helpdesk.
 • Monitoring system.
 • Good attitude, Service mind

09-Dec-16

 

Applied
 • IT programmer
 • IT support
 • IT help desk

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ASP.net is essential.
 • Fix bonus 2 months, Annual leave 15 days
 • Experience in insurance or logistic is a big plus.

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of JDA-Dispatcher implementation is plus
 • Knowledge of WMS
 • Work experience in logistic company is plus

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 0 - 2 years of working experience
 • Good interpersonal skill , Positive thinking
 • Competitive Salary , 5 Days Working

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Investigate & Troubleshoot network
 • Maintain Servers, Equipment and Devices
 • Submit daily report, work at Head Office & Plant

09-Dec-16

 

Applied
 • VMware (Provisioning, Cloning, Monitoring)
 • Migrate Physical to Virtual
 • Experience on Windows Server

09-Dec-16

 

Applied
 • Development application base on UML Design/SRS/HLD
 • More than 5 years in Software Development.
 • Applicants must have strong C#.NET, ASP.NET

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานในสายงาน 10 ปีขึ้นไป
 • ITIL Certificated.

09-Dec-16

 

Applied
 • Expertise in using AS400
 • Excellent English verbally & written
 • Ability to work alone and as a part of a team.

09-Dec-16

 

Applied
 • Computer related skill
 • English skill for communication
 • Able to work in international working environment

09-Dec-16

 

Applied
 • Trouble shooting, Network LAN, WAN
 • Onsite IT Support
 • Outlook, Excel, Word, Power Point

09-Dec-16

 

Applied
 • Providing application/system consulting
 • Being the point of contact for system support
 • Tracking feedback from customers and support staff

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เขียน Java บน J2EE technology ในการสร้าง Form
 • เขียน Control session
 • ช้ Eclipse เป็น Tool ในการ develop

09-Dec-16

 

Applied
 • Intermediate hardware and software
 • Bachelor degree in computer science
 • Good written and verbal communication skills

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in IT related fields
 • Excel, Access, SQL Tool, VB.net
 • Analyst

09-Dec-16

 

Applied
 • Age 27-35 Years old.
 • Bachelor or Master degree in Computer Science
 • 2-5 years of SAP working experience in SAP

09-Dec-16

 

Applied
 • Implement และ Support ระบบ ERP
 • Test Program ติดตั้ง และ Trainning
 • ติดตามและประสานงานโปรเจคลูกค้าตามแผนงาน

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality Only
 • Bachelor’s Degree or Higher in related field
 • 2-3 years’ experience in IT Admin role

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Support daily IT operations and service
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • Advance IT technical support skills

09-Dec-16

 

Applied
 • Master's degree in Information Technology.
 • 8 years progressive experience
 • Good communication English.

09-Dec-16

THB35k - 45k /month

Applied
 • Computer Science, Computer Engineering
 • ITIL, MCITP, CCNA, Google, Could
 • Multinational workplace

09-Dec-16

 

Applied
 • System, VM Ware, AD
 • MS SQL, Oracle, DB2, MySql
 • Female or Male, age not over 30 years

09-Dec-16

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Take responsibility for internal IT support
 • Perform daily maintenance and operation
 • English Skills (Communications)

09-Dec-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Experience proven within an onsite IT support
 • Strong communication skills
 • Experience in Microsoft Desktop software

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • SAP Basic Support
 • IT Support
 • Maintenance IT System

09-Dec-16

 

Applied
 • จัดซื้อ จัดหา ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ และ บริการต่างๆ
 • มีความรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรมเว็บไซด์, ซอฟแวร์,
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี

09-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ IT Support
 • บำรุงรักษาซ่อมแซม Computer

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.