• ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา Computer Science
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์พัฒนา application โดยใช้ .NET technolo

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Translate functional specifications into technical
 • Produce financial and market intelligence report
 • Ensure alignment to enterprise BI architecture and

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent technical and problem-solving skills
 • Bachelor's Degree
 • Support Engineer, Application Support

4 hours ago

 

Applied
 • Have experience in SAP FICO Module or Financials
 • Good communication in both Thai and English.
 • Being a creative, problem solver

4 hours ago

 

Applied
 • 2+ Years’ Basic understanding of Web service
 • Experience in both UNIX (Solar/ Linux) & Window
 • Perform basic application administration

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experie C++, JAVA, Java Script, HTML, WEB and SQL.
 • Age 25-35
 •  At least 1 year of experience in software develo

4 hours ago

 

Applied
 • At least bachelor degree or higher in Information
 • More than 5 years working experience in IT Develop
 • Understand in utilities business is preferable

4 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Full Stack Developer
 • Website, SEO implementation, Analytics
 • Salary negotiable

4 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Professional skill in JavaScript
 • Project management skills
 • Skill in using JSON and Ajax

4 hours ago

 

Applied
 • Minimum 2 years experience
 • Strong with Programming, System Analyst
 • Good interpersonal skills

4 hours ago

 

Applied
 • 7-10 years Oracle consulting experience
 • Full cycle implementation of Oracle e-Business
 • Experience in manage cloud application

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Computer Science,Computer Engineer, IT
 • To support and maintain SAP system
 • 2-5 years in SAP System, sales & inventory module

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree and at least 8 -9 years of experience
 • develop applications with using C# .NET
 • develop applications with using SQL server tools

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or Master’s degree in Software Programming
 • C# Programming Skills; C++ Programming
 • Automation System Design; DOE

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • develop all EDW components to meet business needs
 • 10 years up experience in Management , BI ,
 • All technical development relating to EDW

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develops and enhances software applications
 • Degree in Computer Science, Software
 • 5 - 7 years experience in java web application

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
 • มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Challenging opportunity on system projects
 • Savviness in information system and development
 • Earn a great opportunity on a rewarding career

4 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Responsible for managing overall QA task
 • Coaching group of QA engineer
 • Plan and monitor testing and inspection

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Multinational Company Looking for Lead Android
 • Great Technical Environment
 • Interesting Project + Great Salary

4 hours ago

THB70k - 120k /month

Applied
 • Proactive, problem solving, can do attitude
 • Strong IT technical knowledge
 • Good command of both written & spoken English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in related computer
 • Experience about programming language
 • analyze and design computer system

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนโปรแกรมสนับสนุนโครงการใหม่ ตามลูกค้าต้องการ
 • เขียนโปรแกรม VB, PHP ได้
 • สามารถวางฐานข้อมูลและมีความรู้ด้าน SQL

4 hours ago

 

Applied
 • Multicultural
 • Innovative
 • Global

4 hours ago

 

Applied
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science
 • Experience in multiple programming languages
 • Highly proficient in both English and Thai

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • Has experience in writing Apex classes
 • Has experience in several programming language

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree of Computer Science
 • At least 2 programming languages such as Java
 • Has knowledge of using SQL or other RDBMS

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา Computer Engineering,Software Engi
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่
 • มีประสบการณ์ใช้งาน Quick Test, ใช้ command Unix

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • programmer
 • .Net
 • C#.Net

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • cardlink
 • SA
 • Developer

4 hours ago

 

Applied
 • Degree in Software Engineering (or related)
 • Strong programming skills in Python
 • Ability to develop with Web API

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in application development
 • Strong leadership, strategic thinking, planning
 • Understand current SCB architecture

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • Developing and designing software
 • Knowledge and experience in Machine Learning

4 hours ago

 

Applied
 • มีความเชี่ยวชาญ Xcode และ มีความรู้เกี่ยวกับ iOS 8
 • ระดับความรู้ความเข้าใจของ UI / UX เบื้องต้น
 • มีการสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมได้

4 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจทางด้านระบบฐานข้อมูล
 • มีพื้นฐาน Logic การเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี
 • กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง

4 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบในการดูแล วิเคราะห์
 • สามารถเขียนภาษา ASP.net (C#)
 • มีความรู้ด้าน SQL Server

4 hours ago

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้PHP, Java Script, HTML, CSS, Ajax, OOP,

4 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับ HTML5, CSS, JavaScript
 • ใช้งาน Framework เช่น Bootstrap ได้
 • มีความเข้าใจเรื่อง web speed google

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Web Services programming (SOAP/REST)
 • XML Data Mapping using XSLT(V1/V2)to transform XML
 • At least 1-2 year of experience

4 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Translate complex ideas into elegant
 • Help conduct research and client workshops
 • Facilitate project discovery and scoping workshops

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Translate complex ideas into elegant
 • Help conduct research and client workshops
 • Facilitate project discovery and scoping workshops

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Create holistic UX solutions that address business
 • Effectively communicate conceptual ideas & design
 • Work with web designers and developers

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Plan, execute, and finalise projects on time
 • Consultants to deliver projects according to plan
 • Design application and database components

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Insureall customer requirements are implemented
 • Monitor margin and enforce program managers
 • Ensure that KPI is achieved

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Insureall customer requirements are implemented
 • Monitor margin and enforce program managers
 • Male/ Female minimum 6 years experience

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • A bachelor’s degree in computer science
 • Strong database and analyst skills
 • Programming skill : Delphi, .NET

4 hours ago

 

Applied
 • งานประจำ พัฒนาระบบงานฐานข้อมูล
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์
 • มีพื้นฐานในการพัฒนาระบบงานกับฐานข้อมูล Oracle

4 hours ago

 

Applied
 • Perform standard engineering/programming
 • Perform operation readiness test and system
 • Perform the 3rd tier problem management

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop new migration plans to future technology
 • Basic understanding for J2EE Architecture
 • 3-5 years of experience in software development

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master in Information Technology
 • CISM, CISSP or other related certification
 • 9 years of working experience in IT Security

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.