• เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ด้าน HardwareและSoftware รวมทั้งระบบ Lan

1 min ago

 

Applied
 • Data Management
 • Data analyst
 • Data Processing

5 mins ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 3+ years of experience in Visual,UI,Product Design
 • Degree in fine arts, graphic arts or related field
 • Excellent communication with fluency in English

17 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
 • มีประสบการณ์ด้าน Website + Instagram + Facebook

21 mins ago

 

Applied
 • Minimum 4 years hands-on experience on WMS
 • Experience on Infor SCE10 WMS more advantage
 • Candidates with MS SQL skills are preferred

55 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 3 years of experience as PHP Developer
 • Work in mobile game publishing company
 • Interested in game development, love playing games

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Security Engineer
 • Minimum 5 years of experience
 • Chaengwattana Head Office

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in com-science, IT or related
 • Knowledge in windows, unix, z/OS, OS/400 or tandem
 • New graduates are welcome!

1 hour ago

 

Applied
 • At least 5-7 years of experience in IT or related
 • Strong Leadership skill, Interpersonal skill
 • Ability to develop strong working relationships

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer IT or related
 • Knowledge in window, unix, or database
 • Knowledge in IT security, key/digital certificate

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Computer IT or related
 • 5 years of experience in network areas
 • Experience with large network design, implement

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer IT or related
 • Knowledge in security device e.g. Firewall
 • Knowledge in log correlation, network security

1 hour ago

 

Applied
 • Master’s degree in Business administration related
 • 5-7 years of experience in Banking, Finance
 • Good interpersonal and leadership skills

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Computer IT or related
 • 2 years of experience and knowledge in network
 • Knowledge in security device e.g. Firewall, IPS/ID

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Computer IT or related
 • 5-7 years of experience in Banking, Finance
 • Knowledge in windows and mobile platform

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Computer IT or related
 • 2 years of AIX system administrator experience
 • Experience in setting up AIX Virtualization infra

1 hour ago

 

Applied
 • At least 2 years of experience in System Engineer
 • Knowledge in MS Windows Server,Unix,Storage,VMware
 • Understanding of basic TCP/IP principles

2 hours ago

 

Applied
 • At least 3 years' technical experience
 • Windows 2003,2008 server and Windows Server system
 • Having experience in Virtualization

2 hours ago

 

Applied
 • Background in Data base design in Oracle.
 • Background in Microsoft .NET, Java.
 • Knowledge and experience in system Analysis and IT

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 - 5 years of technology sales experience
 • SaaS cloud related selling experience
 • Strong verbal and written communications skills.

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • ปวช, ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน คล่องแคล่ว กระตือรือร้น

9 hours ago

 

Applied
 • ปฏิบัติงาน IT Support ตาม Site งานของลูกค้า
 • ติดตั้งอุปกรณ์ IT ตาม Site งานของลูกค้า
 • วุุฒิการศึกษา ปวช, ปวส หรือ ปริญญาตรี

9 hours ago

 

Applied
 • ปฏิบัติงาน IT Support ตาม Site งานของลูกค้า
 • ติดตั้งอุปกรณ์ IT ตาม Site งานของลูกค้า
 • วุุฒิการศึกษา ปวช, ปวส หรือ ปริญญาตรี

9 hours ago

 

Applied
 • ปฏิบัติงาน IT Support ตาม Site งานของลูกค้า
 • ติดตั้งอุปกรณ์ IT ตาม Site งานของลูกค้า
 • วุุฒิการศึกษา ปวช, ปวส หรือ ปริญญาตรี

9 hours ago

 

Applied
 • ทำการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 • ทำการพัฒนาเกี่ยวกับระบบ Web Development
 • วุุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี คอมพิวเตอร์

9 hours ago

 

Applied
 • 1-3 years experience in graphic design
 • knowledge in graphic and web application UI design
 • Able to use Adobe Photoshop and Illustrator

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree/Diploma in Electrical Engineering
 • Programming experience with Java, Web development
 • Able to work both independently and in a team

9 hours ago

 

Applied
 • Strong knowledge in Office 365, PowerShell
 • 3Y+ experience in managing and using of Office 365
 • Certified or to-be certified Microsoft Technology

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor‘s degree or higher in Computer Engineerin
 • Good English communication skills.
 • Experience in ASP.Net, Java

9 hours ago

 

Applied
 • Minimum 1 year of experience in Developer
 • Java, C#, or other equivalent programming experien
 • Production experience with Docker

9 hours ago

 

Applied
 • At least 3 years of in Back-End/Front-End Develope
 • Experience working in Banking/ Financial
 • Any experience in iOS and Android native

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in the field of Computer Enginee
 • 2 years of experience in related field.
 • Data COM, Computer Network and Internet knowledge

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Software Development
 • Good in jQuery, AJAX, ASP.NET, C#, Java, SQL
 • Great Work Environment, Permanent

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To work with one of the leading IT consult
 • To contribute sales skills
 • To work at convenient location

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in IT
 • 4 year-experience or more in ERP
 • Strong knowledge in business process

9 hours ago

 

Applied
 • Expert knowledge of JavaScript
 • Experience with modern JavaScript libraries
 • Commanding grasp of HTML, CSS

9 hours ago

 

Applied
 • BS or BE in Electrical, Electronics
 • At least three years. Experience in I.C.
 • Ability to learn Microcontroller programming

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years’ experience in C#.net / MySQL DB.
 • Bachelor’s degree in Computer Science or Computer
 • Design and develop web application

9 hours ago

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลยอดขาย
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • สรุปข้อมูลยอดขาย

9 hours ago

 

Applied
 • UNIX, PHP and Javascript needed
 • 5 years of minimum experience in related fileds
 • Workplace is Chanthaburi

9 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เรื่องระบบ LAN,Network

9 hours ago

 

Applied
 • BS/MS degree in Computer Science
 • Experience with virtualization
 • Experience with monitoring systems

9 hours ago

 

Applied
 • Prepare and implement software programs
 • Participate actively in the various design reviews
 • Excellent written and oral English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 21 - 30 ปี (ยินดีรับเด็กจบใหม่)
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Computer
 • knowledge in Object Oriented Programming
 • software development 4 years

9 hours ago

THB25k - 45k /month

Applied
 • Bachelor's Degree
 • At least 4 years experience
 • Thai nationality only

9 hours ago

 

Applied
 • Sharepoint
 • .Net,C#.Net,VB.Net
 • system Analyst,Programmer

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Engineer
 • Programming language Python
 • Good command of English.

9 hours ago

 

Applied
 • 2-10 years experience
 • Strong in Web application, Web Service or Window
 • Experience in Finance/Banking

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.