• พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (iOS และ Android)
 • จบการศึกษาด้านเขียนโปรแกรม และสามารถสร้างเว็บเพจ
 • มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนอย่างน้อย 2 ปี

23 hours ago

 

Applied
 • Myanmar nationality
 • Experience in telecom industry
 • Passion for technical innovation

02-Dec-16

 

Applied
 • Opportunity to own and manage your own project
 • Cutting-edge tech, fast-paced atmosphere
 • Opportunity to start establishing business network

02-Dec-16

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Develop the applications by using iOS and Android
 • Develop and test the software
 • Perform build and deploy application

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้าน Java และ Andiord Dev
 • มีประสบการณ์ การทำงานตั้งแต่ 2 – 5 ปีขึ้นไป
 • ใช้ Tool ในการพัฒนา iOS App ได้อย่างน้อย 1 ตัว

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีความรู้ด้าน Java และ Andiord Dev
 • มีประสบการณ์ การทำงานตั้งแต่ 2 – 5 ปีขึ้นไป
 • ใช้ Tool ในการพัฒนา Android App ได้อย่างน้อย 1 ตัว

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Write exciting mobile webapps
 • Be part of great dev team, working together as one
 • Code and have fun!

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน
 • ออกแบบและให้คำแนะนำในการออกแบบหน้าจอหน้าจอแก่ทีม
 • ทดสอบโปรแกรมมือถือสำหรับ Android

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 10+ years of combined telecommunications
 • network operations experience
 • 10 years of experience in the field of Data Networ

02-Dec-16

 

Applied
 • Proficient knowledge of HTML, CSS and Javascript
 • HTML5, jQuery, AJAX
 • Scalable architecture

02-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Electrical, Communication
 • Have experience in cloud computing system
 • Have experience in software tools and platform

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years in enterprise application design
 • iOS or Android frameworks
 • Familiarity with Web Application using JAVA

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Samsung Android, Android Developer / Programmer
 • Samsung KNOX, Mobile Developer
 • Samsung B2B enterprise mobility

02-Dec-16

 

Applied
 • Microsoft Dynamic AX, AXAPTA, ERP
 • Microsoft Dynamic AX, Finance Module
 • Microsoft Dynamic AX,Finance Module, Retail

02-Dec-16

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • At least 2 years’ experience in product training
 • Experience in course / training course development
 • Good command of both written and spoken English.

02-Dec-16

Base salary + high commission

Applied
 • 1-3 years of experience in related fields
 • Programming: Flashbuilder, AS3
 • Develop Mobile applications for internal

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 2 - 3 years of curriculum development experience
 • Experience in course / training course development
 • Strong communication and presentation skills.

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Age between 25 - 34 years’ old
 • At least 2-3 years’ experience as Network Engineer
 • Good command of English with minimum TOEIC 500

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ใช้ Third Party Libraries
 • ชอบเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆและพัฒนาตัวเอง
 • เวลาทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ 9.30-18.30น.

01-Dec-16

 

Applied
 • มีความรู้ทางด้านภาษา Java , C , C++, PHP , ASP,
 • มีความสามารถพัฒนา Web Application
 • มีความรู้ทางด้าน Graphic เช่น Flash , Photo Shop

01-Dec-16

 

Applied
 • ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม / ศึกษา / รวบรวม / ข้อมูล
 • สร้าง/พัฒนา/ประยุกต์การใช้งานแอพพลิเคชั่น
 • วิเคราะห์และทบทวนระบบเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • LAN/WAN networking
 • Cisco Professional Certification (CCNP)
 • infrastructure’s vendor (PABX/Cabling/CCTV)

01-Dec-16

 

Applied
 • Achieve assigned sales quota
 • Managing the entire product line life cycle
 • Working in partnership with our territory channel

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Participate in customer engagement with CIO/IT
 • Assist customers, develop holistic solution design
 • Ownership of technical engagement, definition

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or higher Degree in Computer Science
 • Experience in JAVA programming.
 • Good understanding of MVC design pattern

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Strong in SEM/SEO
 • Programming skill in PHP, ASP.Net
 • 2-3 years in Web Development

01-Dec-16

 

Applied
 • Java or Kotlin(Android)
 • version control and GIT
 • Angular JS, Jason,Waterfall and Agile

01-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา iOS อย่างน้อย 2 ปี
 • หากสามารถเขียน Object C ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการเรียกใช้ HTTP GET/POST

01-Dec-16

 

Applied
 • iOS development toolkit ( Objective C)
 • JSON, Angular JS
 • Waterfall and Agile

01-Dec-16

 

Applied
 • สามารถเขียน Object C ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เข้าใจการทำงานของ Push Notification
 • มีประสบการณ์ในการเรียกใช้ HTTP GET/POST

01-Dec-16

 

Applied
 • Experience in developing personas and user
 • At least 3 years’ experience in Web/Mobile
 • Strong knowledge of mobile, web site

01-Dec-16

 

Applied
 • Internship in international company
 • Work with startups and big enterprises
 • Social and fun team

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ Java, Web Services

01-Dec-16

 

Applied
 • International work environment
 • Competitive compensation package
 • Flexible working hours

01-Dec-16

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • iOS development using Swift
 • Competitive compensation package
 • Flexible working hours

01-Dec-16

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • 31-35 years old
 • Bachelor's degree in Telecommunication engineering
 • At least 3 years' experience in Product Marketing

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Overall for Nok Air’s activities online
 • Master’s Degree in any business-related
 • 5 years of working experience in e-commerce

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Age 26-32 years old
 • 2-7 years working experience
 • Degree in IT/ Computer/ Network Engineering

01-Dec-16

 

Applied
 • Design and build iOS and Android applications
 • Contribute in all phases of the development
 • Write well designed, testable, efficient code

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male, Female, Age is from 22 years old, Translate
 • Japanese Wifi rental company, BTS Saladaeng, 35K
 • Shift work, 2 days off a week, Japanese translator

01-Dec-16

 

Applied
 • Data analysis
 • Data visualisation
 • Data mining

01-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการเขียน Andrioid หรือ IOS
 • จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • Junior & Senior

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelors in Computer Science
 • 2 years of Android development experience
 • Strong object-oriented programming skills

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience at least 3 years in iOS development.
 • Good knowledge in Knowledge in iOS development.
 • Experience in E-Commerce business, CodeIgniter.

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Mockup/ prototyping/ build demo of mobile app
 • Support business team to play around
 • Support business team on technical

30-Nov-16

 

Applied
 • Magento;Software Development;PHP
 • AWS,Magento;Software Development;PHP
 • AWS;Magento;Software Development

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • IT Management
 • IT support
 • Business Support

30-Nov-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์การพัฒนา IOS Application
 • ทักษะด้านฐานข้อมูล RDBMS , NoSQL
 • มีความรับผิดชอบ

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Expert in C# and Microsoft server-side technology.
 • Extensive knowledge in C# .Net design patterns.
 • Experience with SQL server 2008 or higher.

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเกี่ยวข้อง
 • สามารถในการใช้งานและพัฒนาโปรแกรมบนSmart phone
 • มีทักษะในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ ANDROID หรือ IOS

30-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.