• เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge PHP, JavaScript, CSS for Web Developer
 • Knowledge iOS, Android for Mobile Developer
 • Knowledge in cross platforms will be advantage

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineering
 • Experience in ASP.NET with C#, MVC, JavaScript
 • Experience in Structured Query Language (SQL)

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Challenging opportunity on new exciting projects
 • Savviness in information system and development
 • Earn a great opportunity on a rewarding career

4 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 3-5 years’ experience in mobile developer
 • Bachelor degree or higher for computer science
 • Support deployment to AppStore and PlayStorer

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Analysis & Recommend on process
 • Operation Improvement via system
 • Direct experience in Retail

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female
 • At least 5 years experiences
 • Windows server knowledge

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in a computer-related discipline
 • Experience in SQL Server (queries)
 • Knowledge of wireless technology an asset

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in IT, Engineering, Marketing
 • 5 years’ experience in Marketing
 • Good command in English

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้าน Digital Marketing, SMS, IT
 • คิดวิเคราะห์วางกลุยุทธ์

4 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
 • ชอบหาความรู้Technologyใหม่ ๆ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 • มีความถนัดภาษาโปรแกรมอย่างน้อย 2 ภาษา

4 hours ago

 

Applied
 • C# (asp.net) 4.0, Visual Studio 2008
 • Capability in database design and store procedure
 • analyzing business/function requirement and design

26-Mar-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • A successful and expanding company
 • Competitive pay rate
 • Located in Bangkok Metropolitan Area

25-Mar-17

 

Applied
 • mobile device
 • training
 • sales and marketing

25-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's or higher Degree in Computer Science
 • Experience in JAVA programming.
 • Good understanding of MVC design pattern

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Mobile Application (iOS,Android)
 • พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับ iOS
 • พัมนาแอพพลิเคชั่นสำหรับ Android

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Male / Female
 • Knowledge with HTTP protocol
 • Knowledge with JavaScript, CSS

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Computer Science or related fields
 • Experience in Angular.js for frontend
 • Experience in Asp.net MVC, C# for Backend

24-Mar-17

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • User Experience UX Designer
 • Minium 3 years experience in mobile application
 • Degree in Design, Communication, Computer Science

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in computer science
 • 2-3 year experiences in native iOS/Android
 • Experience in Java, JSP, JSON, JQuery

24-Mar-17

 

Applied
 • Strong/broad technical knowledge of Infrastructure
 • Systems (OSS,BSS) and network skills
 • 5+ years technical experience working

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสถิติ, คณิตศาสตร์, สารสนเทศ (IT)
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หรือจัดเก็บข้อมูล
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Six Sigma, Black Belt.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 - 2 years experience in IT functions
 • Knowledge about LAN/WAN, Network System
 • Knowledge of MySQL, MS SQL, PHP, ASP

24-Mar-17

 

Applied
 • Business Analysis
 • Insurance
 • Agile methodology

24-Mar-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • Age 26-32 years old
 • 2-7 years working experience
 • Degree in Network Engineering

24-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนา IOS Application 1 ปีขึ้นไป
 • มีความเข้าใจในภาษา Objective-C หรือ swift
 • เคยเขียน Application เชื่อมต่อกับ API

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Android or iOS
 • Cutting Edge Technology
 • Fun and Flexible working environment

24-Mar-17

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานในการเขียน app บน ios, android
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิป.ตรี / โท สาขา Computer Science, Computer, IT
 • มีความรู้เรื่อง SQL,Store Procedure, Query, PL/SQL
 • ประสบการณ์ด้านการ Test อย่างน้อย 1 ปี

24-Mar-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • System Analyst/Programmer
 • เก็บ Requirement จาก User
 • ออกแบบและพัฒนาระบบ .NET, JAVA, Mobile App

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • A successful and expanding company
 • Competitive pay rate
 • Located in Bangkok Metropolitan Area

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science Degree
 • 3 year experience in Programming
 • .Net, ASP.NET and Microsoft Technologies

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience with emerging data-mining technology
 • Experience in fast-paced high growth environment
 • Proven ability to leverage analytics

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • java or swift , android studio , ios
 • git rest-service
 • UX/UI Design process

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในงานด้วยภาษา SWIFT
 • มีวินัยและตรงต่อเวลา

23-Mar-17

 

Applied
 • Basic English spoken required
 • You will be in contact with a worldwide clientele
 • Startup ambiance

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience in iOS/Web/Android
 • Strong logic and responsibility
 • Fast learning and can work as a team

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experience in Application Development
 • Degree or higher in Computer Science
 • Good written and verbal English communication

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • excellent writing and presentation skills
 • communication skill for Thai and English
 • Photoshop/ HTML / Flash Animation / Illustrator

23-Mar-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุ 21-25 ปี
 • เขียนโปรแกรม : ios Swift หรือ Objective-C ได้
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

23-Mar-17

 

Applied
 • Use .NET toolchain to create backend services
 • Try new languages and platforms
 • Code and have fun!

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Android mobile/tablet application development
 • iOS mobile/tablet application development
 • Experience in push notification, live-chat

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop, design & implement application system
 • VB.net, VBA, JAVA
 • Experience Mobile Internet Banking application

22-Mar-17

 

Applied
 • Java, NET Application, Mobile Development.
 • Bachelor' Degree in Computer Science.
 • Good command of English with computer literacy

22-Mar-17

 

Applied
 • iOS and Android Team Lead and Developer
 • Telecommunication Technical Consultant
 • Joining the Core Team

22-Mar-17

THB55k - 120k /month

Applied
 • Internship in international company
 • Work with startups and big enterprises
 • Social and fun team

22-Mar-17

 

Applied
 • International work environment
 • Competitive compensation package
 • Flexible working hours

22-Mar-17

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.