• มีความรู้เรื่องงาน social media, Facebook, IG,
 • ตรวจเช็คความเรียบร้อยของ Social Media
 • ดูแลการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in computer engineering
 • Experience in Java programming and web development
 • Experience in Android or iOS will be a plus

51 mins ago

 

Applied
 • Building and designing digital strategy for firm
 • Producing regular reports evaluating effectiveness
 • Maintaining a thorough awareness of developments

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานทางด้านสื่อโฆษณาต่าง ๆ
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สื่อสา
 • ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดออนไลน์

51 mins ago

 

Applied
 • 4 years of hands-on web design experience
 • Webdesign experience for eCommerce a big advantage
 • UI/UX design experience

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Be the hub of communication for the project
 • Client contact and service
 • Familiar with Internet Technology and E-Commerce

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • PHP
 • framework Laravel
 • Developer

52 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Quality Assurance
 • Trainer
 • Software

52 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 year experience in service provider
 • Be project manager to assure successful
 • Strong technical background of IP network

52 mins ago

 

Applied
 • You are seeking an opportunity to grow your skills
 • Good Javascript Skills
 • Strong knowledge of Hosting Migrations

52 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Bachelor’s degree in related fields
 • Merchant mindset with performance marketing
 • Strong passion to create UNIQLO EC business

52 mins ago

 

Applied
 • In-dept knowledge of digital marketing
 • keep abreast of new trends and developments
 • experience working in digital marketing field

53 mins ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • degree or higher in Computer Engineering, Computer
 • 3years of experience in IT Infrastructure or relat
 • Good understanding in overall IT Infrastructure

53 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Computer Engineering, Computer
 • 1-3 years of experience in IT Infrastructure
 • Good understanding in overall IT Infrastructure

53 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี คณะวิศวะคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สามารถติดตั้งระบบเครือข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการ
 • ประสบการณ์การทำงานห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 1 ปี

53 mins ago

 

Applied
 • Website, Social Media, Business Development
 • International Company, Assistant to Management
 • Very good English skills writing and reading

53 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor’s degree
 • Tool for website development

53 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Marketing
 • FIVE years of experiences at Digital Marketing,
 • THAI NATIONAL ONLY

53 mins ago

 

Applied
 • Business Analysis
 • Insurance
 • Agile methodology

53 mins ago

THB70k - 120k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเว็บไซต์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเขียนเว็บตัวภาษา PHP ได้
 • สามารถทำงานเป็นทีม และเรียนรู้ด้วยตนเองได้

53 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Degree or higher in Marketing, Mass Communication
 • 5 years experience in real estate

54 mins ago

 

Applied
 • ดูแลภาพรวมและแนวทางการจัดทำเนื้อหาเว๊บไซด์
 • วางแผนการตลาดออนไลน์ เว็บบอร์ดต่างๆ
 • ดูแลการดำเนินกิจกรรมการสื่อสาร

54 mins ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ให้คำแนะนำและข้อมูลต่างๆแก่ลูกค้า
 • มีประสบการณ์การขาย พิจารณาเป็นพิเศษ

54 mins ago

 

Applied
 • การทำตลาดและการขายบนอินเตอร์เนตหรือบนไซเบอร์
 • กิจกรรมทางโฆษณา
 • วุฒิการศึกษา ปวส/ปริญญาตรี ในสาขาการตลาด

54 mins ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality
 • Bachelor or Master degree in Marketing or related
 • 3 years experience in manage digital communication

55 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Higher preferably in Marketing
 • 3 – 5 years of combined professional experience
 • Good knowledge of best practices in Digital Market

55 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Digital Optimization
 • e-Commerce
 • Digital Analytics

55 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 2+ years, plus 1 years management experience
 • BA or MFA Digital Media or related degree
 • Market and present web/digital strategies

57 mins ago

 

Applied
 • Male or Female, Age between 22 - 30 years.
 • Proficiency in HTML, CSS and JavaScript
 • Good command of spoken and written English

7 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • HTML and CSS skills
 • Web Master
 • temporary work

7 hours ago

 

Applied
 • WCM Developer
 • Drupal, Joomla, Wordpress, Etc.
 • Opportunity to be a part of the core team

11 hours ago

THB45k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Experienced in E-Commerce Website /Omni channel
 • Creative thinking ,attention to details
 • Design Our Daily Website Banner

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good in online tracking tools-Omniture,web trend
 • SEO/SEM strategy and techniques experience.
 • Strategic planning for website,e-Commerce platform

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หญิง
 • อายุ ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน ตั้งใจในการทำงาน

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Consulting or Strategy/CX-related roles
 • Data analysis and problem solving skills required
 • Good Communication in English is a must

15 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด Online/Digital Marketing
 • มีความรู้ด้าน Social Media, SEO, Google adwords
 • ภาษาอังกฤษดี

19 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Online Marketing และ Social Med
 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมด้านภาษา C#, CSS, PHP
 • หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม จะพิจารณาเป็นพิ

30-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี
 • มีความรู้ด้าน .NET environment, PHP,
 • มีความรู้ด้าน Google Analytics, Google Tagmanager

30-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานโครงการ กิจกรรม งาน Event
 • สามารถใช้ Social Media เพื่อสื่อสาร
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

30-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Create an Image of Authority
 • Build Credibility and Trust
 • Be More Engaging than Others

30-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female Age 24 - 35
 • 2-3 years experience in Digital marketing
 • Fluent in both Thai and English

30-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • สร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ เพิ่มคุณค่าของแบรนด์
 • ดูแลภาพรวมการสื่อสาร/ภาพลักษณ์องค์กร
 • วางแผน และพัฒนากลยุทธ์ทำการตลาดในสื่อออนไลน์

30-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female , Age not over 35 years old
 • Degree in marketing or related field
 • Experience in Marketing Agency more than 5 years

30-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่น
 • มีความรู้ความสามารถทางด้าน SEO

30-Mar-17

 

Applied
 • 3-4 years of experience in website programming
 • Experience with SEO/SEM strategy and techniques
 • Strong analytical and problem solving skills.

30-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

30-Mar-17

 

Applied
 • 2-3 years experience in Digital marketing
 • Being passionate about digital culture
 • Hands-on, Teamwork, time management

30-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Background in digital media, or advertising agency
 • Experience in web content, social media.
 • Execute online marketing communication.

30-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Understand business needs and marketing campaign
 • Experience in Digital industry
 • Adapt and adjust template for website

30-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Social Content Editor
 • 3 years of experience with background in digital
 • Strong written and verbal communication skills

30-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.