• ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • ปวส. - ป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

14 hours ago

 

Applied
 • working experience in software engineering
 • Knowledge of OS coding techniques
 • Good documentation and writing skills.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Graduate are welcome.
 • Bachelor's Degree or Master's Degree in IT.
 • Good Command in English and Able to Work in Shift.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Support อย่างน้อย 1 ปี

28-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Fresh Graduate Welcomed! Age under 30
 • Experience in Microsoft Windows, Operating System
 • Excellent English communication skills

28-Apr-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง / อายุ 28 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-5 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Information Technology
 • 5 years’ experience of formal system analysis
 • Good command of both written and spoken English

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบงานด้าน POS/Server 2003/SQL Server 2000
 • Network/Hardware/Software/Graphic
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบงานด้าน POS/Server 2003/SQL Server 2000
 • แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ
 • ตรวจสอบงานต่างๆของพนักงานในความดูเเล

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science or related
 • A fair command of English
 • Ability to learn new IT technology Applications

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • แก้ไขปัญหา Software, Hardware
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน IT 3 ปีขึ้นไป
 • ดูแล Server, Software, Hardware

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • สาขา(Computer Science)(Information Technology: IT)
 • มีความสามารถในการใช้ php, mysql, javascript
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน IT 3 ปีขึ้นไป

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • communication ERP LN BAAN
 • LN INFOR BAAN DEVELOPER
 • PROGRAMMER FUNCTION MODULE

28-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบการเปิดปิดของเครื่อง Self Service
 • ประสบการณ์ 1 ปี ทางด้าน IT Help Desk / IT Support
 • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และแจ้งผู้ดูแล

28-Apr-17

 

Applied
 • IT support - Fresh graduated are welcome
 • Basic knowledge in IT support
 • Support engineer, able to work under pressure

28-Apr-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • End to end IT Technical hardware and application
 • Infrastructure computer hardware, software
 • LAN/WAN , Network, VMware Server,LInux/Unix,Oracle

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Knowledge in Server, Storage, O/S, Infrastructure
 • Knowledge in UNIX is a plus

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • More than 3 years past working experience
 • Willingness to learn more about IT

28-Apr-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ทางด้าน IT แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

28-Apr-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 22 ถึง 30 ปี
 • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์
 • ปริญญาตรีตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
 • ดูแลจัดหาซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Higher degree in Computer
 • 8 years IT management
 • Experience both hardware & software

28-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Computer, Electronic
 • Male, Thai nationality, aged 28-35 year
 • Expertise in WMS, logistics and processes

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Computer related field
 • At least 3years of system administrator experience
 • Experienced in virtualized system and SAN

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Computer IT or related
 • 5 years of experience in network areas
 • Experience with large network design, implement

28-Apr-17

 

Applied
 • Master’s degree in Business administration related
 • 5-7 years of experience in Banking, Finance
 • Good interpersonal and leadership skills

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้าน Network ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware , Software

27-Apr-17

 

Applied
 • At least 3 years’ experience in IT
 • Bachelor’s degree or Master’s degree in IT
 • Maintenance company hardware / software

27-Apr-17

 

Applied
 • IT Support
 • Hardware, Software
 • Computer

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • C/C#/C++/.NET Programming.
 • Experienced in Image Processing System.
 • Experienced in Hardware Vision System.

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Performs call support (Helpdesk)
 • Monitoring, supporting and tracking assigned
 • Remote support to solve user problem

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เรื่องระบบ LAN,Network

27-Apr-17

 

Applied
 • IS Management
 • Application Development
 • Business Analysis

27-Apr-17

 

Applied
 • Securities
 • E-Commerce
 • Marketing

27-Apr-17

 

Applied
 • At least 3 years experience in sale function.
 • Good command of English.
 • Pleasant personality

27-Apr-17

 

Applied
 • B.Sc. in Computer Science or Information Technolog
 • IT experience more than 2 years
 • Able to solve basic problem in PC hardware

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Handling hardware or software problems
 • Identifying and developing new business
 • Understanding customer's diverse,

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineer
 • 2-5 years of experience in Microsoft product
 • Experience in Virtualization product

27-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ผ่านงานด้าน Helpdesk , Service Desk ,IT Support
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 21-25 ปี

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • English Language Test (TOEIC)
 • IT Service Desk, Helpdesk
 • Knowledge or certified ITIL v3 is an advantage

26-Apr-17

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Age : 22-30 years
 • Bachelor's Degree in Computer Engineering
 • Has good communication skill and service mind.

26-Apr-17

 

Applied
 • Database
 • Windows Server
 • IT support

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Semiconduct testing
 • Eagle ETS364, Eagle ETS88, Terradyne A535 / A567
 • Having knowledge of TS16949, QMS

26-Apr-17

 

Applied
 • Schedule production plan
 • Set up new product material
 • SAP, ERP program

26-Apr-17

 

Applied
 • Responsible for driving IT sales for the Company.
 • Responsible for monthly forecasts and revisions.
 • Researches local competition.

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา ด้านคอมพิวเตอร์
 • ติดตั้งระบบเครือข่ายขององค์กร LAN , Server

26-Apr-17

 

Applied
 • Install new / rebuild existing servers & configure
 • Apply OS patches and upgrades on a regular basis
 • Handle backup, restore, Antivirus, Monitoring

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.- ปริญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์
 • ชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีความรู้ด้าน Hardware,Software, Database

26-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.