• เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
 • บริหารระบบ Server ของบริษัท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • แก้ไขปัญหา Software, Hardware
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน IT 3 ปีขึ้นไป
 • ดูแล Server, Software, Hardware

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สาขา(Computer Science)(Information Technology: IT)
 • มีความสามารถในการใช้ php, mysql, javascript
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน IT 3 ปีขึ้นไป

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแล Hardware
 • จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เรื่อง Network , Technical Support

5 hours ago

 

Applied
 • Support User and troubleshoot via telephone
 • Hardware and software installations
 • Remote support to solve user problem

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เรื่องระบบ LAN,Network

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Electrical or Computer Engineer
 • Experience in automation and motion control
 • Interface function for corporate IT regarding

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop and perform unit testing a J2EE
 • Confirm application design with BA and Tech Leader
 • Support deployment and performance tuning

5 hours ago

 

Applied
 • Installing and configuring computer hardware
 • Updating self-help documents so employees
 • Co-ordinate with Grundfos Head Office/Regional

5 hours ago

 

Applied
 • Male, age 32 - 42 years old
 • Degree or Master’s Degree in Computer Science
 • experience in service on site & service management

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • IT Business knowledge
 • Experience with an education

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • IT Business knowledge
 • Experience with an education

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • High Vocational or higher in any related field.
 • Responsible for configuring computer hardware
 • Setting up new users' accounts

5 hours ago

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (สัญชาติไทย)
 • ปริญญาตรี ทางด้าน Computer Science, Computer Engin
 • มีความรู้ด้าน Programming VB.Net, ASP.Net

5 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงาน 3-5 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • Age : 22-30 years
 • Bachelor's Degree in Computer Engineering
 • Has good communication skill and service mind.

19-Feb-17

 

Applied
 • Support Sale for it product
 • Present & nego with customer
 • Manage Partner & Distributor

19-Feb-17

THB25k - 55k /month

Applied
 • Bachelor or higher of IT, Computer Science
 • 2 – 4 years experiences in System Analyst
 • Understand System of Hardware and Network

19-Feb-17

 

Applied
 • To work with very famous group company
 • To work big organization with competitive benefits
 • Opportunity to utilize your IT skills

19-Feb-17

 

Applied
 • Server administration
 • Security management
 • Incident management ; Configuration management

18-Feb-17

 

Applied
 • Solution Architecture
 • Business Analyst
 • Consulting Skill

18-Feb-17

 

Applied
 • 3 year experiences in software proposing, system
 • Knowledge of OS Window Server and Unix
 • Knowledge of Network infrastructure

18-Feb-17

 

Applied
 • ปวช สาขาเทศโนโลยีสารสนเทศ
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.operating System(Window server
 • Network System (LAN/WAN)

18-Feb-17

 

Applied
 • .net framework
 • Leading Thai bank
 • Ratchadapisek Area

17-Feb-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • BA or Higher Degree in Computer Science, MIS
 • Proven working experiences as an IT manager
 • Good command of English

17-Feb-17

 

Applied
 • Desktop ; Virtualization
 • Infrastruture
 • Project management

17-Feb-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • ERP software solution sale
 • 3-5 years of sales experience in ERP
 • Good in English

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบงานด้าน POS/Server 2003/SQL Server 2000
 • Network/Hardware/Software/Graphic
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบงานด้าน POS/Server 2003/SQL Server 2000
 • แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ
 • ตรวจสอบงานต่างๆของพนักงานในความดูเเล

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 30-45 ปี
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปีในการขายและการตลาด
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง พร้อมใบอนุญาติ

17-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Fresh Graduate Welcomed! Age under 26
 • Experience in Microsoft Windows, Operating System
 • Excellent English communication skills

17-Feb-17

 

Applied
 • 5 years experience in network administration
 • Degree in information technology or related field
 • Profound knowledge in web design and development

17-Feb-17

 

Applied
 • Prepare, build and test HTML and emails
 • Continuous review of code and best-practices
 • Help quality assurance of emails

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Fresh graduated - 3 years’ experience
 • Knowledge in Hardware, Software

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ทางด้าน IT แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

17-Feb-17

 

Applied
 • Thai national with at least a Bachelor's Degree
 • Age 25 - 40 years old
 • Experience in Sales, prefer in IT product

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • IT system and network administration
 • Min 3 years' experience
 • Bachelor in related fields

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's in Computer Science, IT
 • experience 3-5 years in IT related field.
 • Be able to build relationships with customers.

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or above, preferably in IT.
 • Strong leadership and team leading skills.
 • Good in diplomatic English.

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • More than 5 years' experience in computer
 • Good knowledge in Server Admin, especially in UNIX
 • Understand configuration of IT Security

17-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลอุปกรณ์ด้าน HW เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ PC
 • แก้ไขปัญหาด้าน Technical กับ User
 • งานด้านไอทีต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • English Language Test (TOEIC)
 • IT Service Desk, Helpdesk
 • Knowledge or certified ITIL v3 is an advantage

17-Feb-17

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • SAN Design
 • Disaster Recovery support
 • VMware

16-Feb-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • ERP Sales, CRM, DMS
 • Car Dealer, account management
 • Stock Management, sales, business development

16-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Software & Hardware development projects
 • Latest technology in high-end electronics products

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male
 • Bachelor’s or Master degree in IT
 • Thai Nationality Only

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้าน Online Marketing /Social Network
 • แก้ไขปัญหา Hardware Software Network
 • Support งานด้านไอทีให้กับพนักงานในบริษัทฯ

16-Feb-17

 

Applied
 • system engineer CSC
 • Window server 2003, 2008, AD, DHCP, DNS, ISA
 • Backup system, Antivirus system

16-Feb-17

 

Applied
 • IT support, Help desk, Technical, IT,
 • Experience 1 - 3 years
 • Technical support

16-Feb-17

 

Applied
 • Exp.in Life insurance industry
 • Database design, Programming, SQL,eBao
 • Able to communicate in English

16-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.