• ทำงานติดตั้งระบบสายสัญญาณตาม Site งาน
 • เพศชาย อายุ 19-25 ปี วุฒิ ม 6 หรือ ปวช
 • มีประสบการณ์ การทำงานติดตั้ง สายสัญญาณ

3 hours ago

 

Applied
 • ออกหน้า site งาน ติดตั้งระบบไฟฟ้า, โทรศัพท์ , Lan
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ม.6 - ปวช.

3 hours ago

 

Applied
 • Mechanical Engineer
 • Industrail Engineer
 • Electronic,Telecommunication, Electrical Engineer,

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • งานเดินสายทีวีภายนอกและภายใน
 • ติดตั้งสัญญาณทีวี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • งานเดินสายทีวีภายนอกและภายใน
 • ติดตั้งสัญญาณทีวี

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • งานเดินสายทีวีภายนอกและภายใน
 • ติดตั้งสัญญาณทีวี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • งานเดินสายทีวีภายนอกและภายใน
 • ติดตั้งสัญญาณทีวี

3 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบ และติดตั้งระบบการสื่อสาร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีทักษะในการออกแบบและควบคุมงาน

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7-12 years experiences in Wireless Radio, Network
 • Strong leadership and good communication skills
 • Good personality, Had an experiences with Telecom

3 hours ago

 

Applied
 • Wire for Power Energy Telecom
 • Purchasing Direct Indirect
 • Forecast price and market trends

3 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,โทรคมนาคม,IT
 • มีความรู้ด้าน Computer Network, Data Communication
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

 

Applied
 • Diploma, Bachelor or Higher education in engineer
 • New graduated are welcome
 • Ability to communicate with engineers & management

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขา วิศวกรรม
 • ประประสบการณ์ ด้านวิศวกรรมฝ่ายขาย 2 ปีขึ้นไป

3 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Engineer or Professional Engineer.
 • Minimum 10 years of experience in rail.
 • Excellent communication skills.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To co-ordinate, monitor & handle all documentation
 • To ensure all documents/data are proceeded
 • Provide Configuration support to project team

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree
 • More than 2 years experience
 • Have technical skill

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คณะวิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์: 0-2 ปี
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ วางแผน

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Engineering major Network,Electrical
 • Relate 1-3 years experience in implementing

4 hours ago

 

Applied
 • Develop and maintain cost models
 • Lead the quarterly cost/ time reduction proje
 • Sourcing the best pricing value for new product

26-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Printed Circuit Board Assembly (PCBA)
 • Knowledge of programming languages and tools

26-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปวช, ปวส, ระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถใช้ Program AutoCAD และ 3D ได้ดี

25-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
 • ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา

25-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
 • ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา

25-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female,age 23-30 years.
 • Have experience in selling to telecom operation
 • Possess own car is preferred

25-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
 • ปวช., ปวส., ปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ดี

25-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
 • ปวช., ปวส., ปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ดี

25-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี สูง 160 ซม. ขี้นไป
 • ม.6,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา

25-Mar-17

 

Applied
 • DatabaseAdmin./NetworkEng./SystemEng.
 • ป.ตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ระบบเครือข่าย ฯลฯ
 • มีความรู้ด้านระบบเครือข่ายหรือระบบฐานข้อมูล

25-Mar-17

 

Applied
 • Information Technology
 • Mobile application
 • training and teaching

25-Mar-17

 

Applied
 • mobile device
 • training
 • sales and marketing

25-Mar-17

 

Applied
 • Male age over 24 years (Thai nationality only)
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Strong knowledge of Telecom products.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Telecommunication Engineering
 • 2 years experience in Project Management field
 • Manage, monitor and control project

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Take care of Test process and all Test equipment
 • Support production in order to achieve manufacture
 • Maintain and monitor for Test database

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 year experience in service provider
 • Be project manager to assure successful
 • Strong technical background of IP network

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Telecom Engineering,Computer Engineering
 • Min 0-2 years working experience in trouble-shooti
 • Good knowledge of Telecommunication

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Marketing, HR, IT, Engineer-Computer
 • New graduate is welcome.
 • High learning ability and outstanding leadership.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electronics, Telecommunication
 • Experience in Transportation Railway project
 • Strong background of AFC System

24-Mar-17

 

Applied
 • Male / Female age not over 27 years old
 • Knowledge in TCP/IP protocol, routing, switching
 • Fresh graduate also welcome

24-Mar-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ช่างเทคนิค/วิศวกรบริการ/โทรคมนาคม
 • ติดตั้ง ซ่อม Maintenance เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Take care of the assigned products in pre-sale
 • Keep updating the new technology and products.
 • In-depth in technical knowledge as a product owner

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • More than 21 years old, fluent in English
 • Bachelors degree or above in Telecommunications
 • Pre-sales support for testing, bidding, etc.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experience for Design (SISO,MIMO,LAMPSITE)
 • Male or Female, Age around 25-35 year
 • Degree in Telecom/Electrical /Electronics

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรู้ด้าน IP Network

24-Mar-17

 

Applied
 • Traffic Engineering and bandwidth management
 • Traffic Analysis
 • Routing control policy

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ตัดต่อเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงเทสค่าแสง
 • เพศ ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่เคยต้องคดีทั้งแพ่งและอาญา

23-Mar-17

 

Applied
 • Walk-In Interview
 • Saturday 18 June 2016
 • at SVI Bangkadi Industrial Park

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • AGE : 24 – 28 YEAR OLDS •SEX : MALE
 • HOME TOWN:NORTH-EASTERN REGION
 • EXPERIENCE:WILL BE ADVANTAGED

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ : 20-30 ปี
 • ปวช.-ปวส.ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
 • ติดตั้งสายสัญญาณและอุปกรณ์

23-Mar-17

 

Applied
 • Responsible for daily maintenance, showcase
 • Responsible for the daily operations network
 • Responsible for department server room environment

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.