• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้างงานอาคาร 1-5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างแนวราบ

23 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering
 • Experience in Mechanical engineering design
 • Good technical computer skills

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลการเบิกจ่ายอะไหล่ และการควบคุมสต๊อคอะไหล่
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

23 hours ago

 

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่จากัดเพศ
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรง / PM
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกล

23 hours ago

 

Applied
 • Sales Commission
 • Possess own vehicle
 • Performance Bouns

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ควบคุมบอยเลอร์
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

23 hours ago

 

Applied
 • change management
 • business trasformation
 • Business Strategy

23 hours ago

 

Applied
 • Special interest in Intellectual Property field
 • Positive Fast Learner, Excellent English Abilities
 • At least 2 years of work experience

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล ,ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 3 ปีเคยทำงานโรงงานอุตสาหกรรม
 • หากมีความรู้ระบบเครื่องทำความเย็น พิจารณาเป็นพิเศษ

23 hours ago

 

Applied
 • work with one of the leading IT consult companies
 • receive attractive package
 • work at convenient location

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work stable big Japanese company
 • Opportunity to utilize engineering skill
 • Opportunity to learn new project business

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ใช้โปรแกรม, Autocad, Sketch Up, 3D ฯลฯ ได้

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ20ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถยนต์ได้,มีใบขับขี่

23 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบจัดช่างบำรุงรักษาระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ
 • มีความรู้งานระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ
 • บริการงานปฏิบัติการงานซ่อมบำรุงรักษาระบบงานอาคาร

23 hours ago

 

Applied
 • Proficient in CATIA
 • Experience in design automotive parts
 • Can communicate in Japanese

23 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Electrical/Mechanical Engineer
 • Experience of 2D CAD, 3D CAD
 • Able to communicate in Japanese

23 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Facility field
 • Knowledge in facilities system
 • Electrical Engineering

23 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work in one of famous Japanese
 • Opportunity to gain sales skill and grow
 • Opportunity to work in company which you can go

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales experience for industrial premium products.
 • Persuasiveness, goal achievement oriented.
 • English business fluency.

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in ,Engineering
 • 5-10 years working experience in Sales.
 • To set performance targets for area sales.

23 hours ago

 

Applied
 • To learn Japanese quality engineering
 • To work for a stable with high standard
 • Able to work in the company listed

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To work with a big, stable and global organization
 • To use and improve your sale support skill
 • To work for a challenging manufacturing company

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Electronics Engineer
 • Thai Nationality age 22-30 years
 • High salary compared with other competitors

23 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีความสามารถเขียนแบบวงจร PCB ประกอบทดลอง
 • เขียนแบบวงจร และ PCB

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in engineering
 • Thai Nationality
 • Affinity for automotive.

24-Mar-17

 

Applied
 • At leash 5 MS and C&S Detailing experience
 • Vocational Cert or Bachelor Degree Holder
 • 3-D or MEP Modeling, Structural & MEP Design Know

24-Mar-17

 

Applied
 • Master Degree in Mechanical Engineering
 • 7 years of experience in design of MEP Systems
 • Know how to use design software common in M&E ind.

24-Mar-17

 

Applied
 • Master Degree in Electrical Engineering
 • Should have at least 7 years of experience
 • how to use design software common in M&E industry

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Structural/Civil Engg
 • Registered professional engineer in Thailand
 • buildings, bridges, mrt, marine & civil design exp

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี ก่อสร้าง, วิศวกร
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไปในงาน

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied

Cost engineer

TTF (Thailand) Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Thai Nationality
 • Bachelor’s or Master’s degree in engineering
 • Affinity for automotive.

24-Mar-17

 

Applied
 • Male of female graduated from Engineer field
 • 5 years experienced in QA/QC or inspection field
 • Has skill in ISO 9001, 14000 and TS 16949

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree in any engineering field relates
 • Design and develop new process
 • Experience 2-5 Years

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • degree and at least 8 -9 years of experience
 • develop applications with using C# .NET
 • develop applications with using SQL server tools

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Engineer background
 • Risk Survey experience in insurance field
 • Good writing and reading in English

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechatronic Engineering and Electrical
 • Effective Management and Communication
 • Statistical analysis skill

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master Degree in Electrical
 • knowledge on Electrical & Software system
 • Experience 7 - 9 years.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to expertize in machinery field
 • grow up with strong supported Japanese company
 • climb up your career in engineer field

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering of Instrumentatio
 • Presentation, negotiation, analytical and interper
 • Experience in the field of automation

24-Mar-17

 

Applied
 • Working experience 2 – 8 Years
 • University degree in Computer or IT-related field
 • Experienced and good knowledge in design

24-Mar-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Master Degree in engineering biopharma
 • Minimum 8 year experience in the above field.
 • Good command in English

24-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • มีความสามารถในการออกแบบวงจร,ฮาร์ดแวร์
 • มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Altium ,Designer

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 30 - 45 years old
 • Experienc 8 years up in Software design
 • Able to work at Bangbor-Samutprakarn

24-Mar-17

 

Applied
 • Determines the budget, the project development
 • Elaborates and organizes technical meetings
 • Be responsible for commissioning product & process

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai national, aged 40 years old or above.
 • Bachelor's Degree or higher in Mechanical
 • At least 8 years’ experience

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or Master ‘s degree in civil engineering
 • Experiences: Structural design with related
 • Good command in English

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Aged 35-45 years old.
 • Master or bachelor’s degree in Safety
 • ‘Can do’ attitude and team player.

24-Mar-17

 

Applied
 • Work strategically to find cost effective deals
 • Develop ways to cut procurement expenses
 • Expect unfavorable events through analysis of data

24-Mar-17

 

Applied
 • Thai national only. Aged 40-50 years old
 • Good English skills to operate as a senior manager
 • degree of Engineering, Master’s Degree in MBA

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 5-10 years’ experience in Marketing, Engineering
 • automobile industry
 • Good command of English or Japanese

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.