• เพศชาย หรือ เพศหญิง ก็ได้
 • การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
 • ถ้าเข้าใจใน SEO, SEM และการทำงานของ search engine

20 mins ago

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • 5+ years as a Production Manager
 • Knowledge of large ERP systems such as SAP

25 mins ago

 

Applied
 • 3-5 year experience in project management
 • Bachelor or Master degree in Electrical Power
 • Have a driving license

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • Experience at least 1 year as Safety Officer
 • Able to communicate in English

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering or related
 • 2 years of working experience
 • Able to work under pressure and meet deadlines

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s degree in Electronics
 • Experience: One year minimum
 • Others qualification: MS Office,good English level

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher of Mechanical, Electri
 • Understanding of fundamental of equipment
 • Utilities and Facility technical knowledge

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Mechanical
 • 5 years’ experience in technical field
 • Personnel Supervisory experience

3 hours ago

 

Applied
 • Rail Project System Integration
 • Rolling Stock Projects
 • Bid/Project Engineering support

3 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 30 - 40
 • Bachelor Degree in Engineer or related fields
 • 3 - 5 years expereince in Maintenance

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 • สามารถทำโปรแกรม CAD / CAM ได้เป็นอย่างดี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิตแม่พิมพ์
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ ปัญหางาน

3 hours ago

 

Applied
 • Education : Bachelor's Degree
 • Experience : 1-5 year
 • Salary(Baht) : 18,000-25,000

5 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Telecommunication
 • Knowledge of all aspects of Telecommunication
 • Possess a Certificate in computer or information

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai national and Age not over 35years
 • Degree in Mechanical Engineering
 • New Graduate welcome

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เคยควบคุมเรื่องแบบก่อสร้าง และเอกสารในโครงการ 2 ปี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ ด้านงานโครงสร้าง อย่างน้อย 5-10 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-55ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไปในสายงานการประมาณราคา
 • มีการวางแผนที่ควบคุมจัดเก็บเอกสารข้อมูลได้ดี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering.
 • Previous related experience in construction.
 • Good personality and positive attitude.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Supply Chain Management
 • ประสบการณ์5ปีขึ้นไปในการวางแผนจัดการข้อมูลจำนวนมาก
 • วิเคราะห์ข้อมูลด้าน Supply Chain Performance

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านอิเล็คทรอนิคส์ หรือที่เกี่ยวข
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านตรวจสอบคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี
 • ดำเนินการเรื่องเอกสารต่างๆ ของ QC ได้

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 3 - 5 years in PCB, SMT, and IC Packaging Test
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000

7 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality , Male Age 30 -45 years old
 • bachelor degree in Marine or Marine Engineering
 • 1 years experience in senior Mariner / Engineer

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female Age : 20-30
 • Degree in Electrical Engineer, Instrument Engineer
 • English Proficiency, Computer literate, PLC

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Personal skills to manage functional organization
 • Financial skills about Product cost structure
 • Experience in other development functions

7 hours ago

 

Applied
 • Degree in Mechatronics or Electrical Engineering
 • Experience with vision systems will be a plus.
 • Be able to travel in S.E.A. and overseas.

9 hours ago

 

Applied
 • Architect
 • Project Manager
 • Construction

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors’ degree in a technical field
 • Experience in software architecture
 • Good knowledge of banking and banking architecture

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
 • Civil engineer มีใบ กว.
 • ทำงานต่างจังหวัดได้

15 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality Male / Female age 35 - 40
 • Bachelor's degree in related fields or Logistics
 • 6- 10 years experience in Custom Specialist

15 hours ago

 

Applied
 • Civil Engineering
 • Auto CAD
 • Site Engineer

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Civil Engineering
 • Auto CAD
 • Structural Engineer

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationals ONLY need apply
 • Degree level in Engineering, Computer Science
 • Very Good English Abilties – Written and Spoken

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-45 ปี
 • สามารถเชื่อม tig ได้
 • ประสบการณ์ในงานเชื่อมอย่างน้อย 1 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • Experience in the Business Technology and Solution
 • Experience as business consultant.
 • Good English both writing and speaking.

15 hours ago

 

Applied
 • Education Metallurgical Engineer
 • At least 3 years
 • galvanized wire business ,spring wire

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • University degree in Engineer
 • Fluent in spoken and written English
 • Experience in Project Management of investment

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • improve manufacturing process
 • Train and review manufacturing process to operator
 • Install and setup the new equipment for operation

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 year experience in construction work.
 • Oil & Gas industry is preferable.
 • Degree/Diploma/High School Certificate

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in QA/QC function
 • Knowledge TS16949 will be advantaged
 • Good command of English

15 hours ago

THB20k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • 1-3 years experience
 • To provide advice and consulting knowledge
 • Ensure all machines in each department

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience over 1 - 5 years in the field of qualit
 • Cooperate with managements and working team
 • Plan and conduct internal audit for ISO9001

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To create idea, develop and expand production
 • To manage regional group companies to optimize
 • To improve production process to reduce production

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิคส์
 • มีความรู้เรื่อง ระบบไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์

15 hours ago

 

Applied
 • Male or female, Thai Nationality only
 • 2 years experience in Chemical and Plastic regardi
 • Ability to multi-task and working dependently

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in any engineer fields
 • 2-10 years of working experiences in QA or QC
 • Good knowledge in automotive system

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.