วิศวกร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 31 jobs
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • New setup company from Global brand Automotive
  • 3 years of working experiences as Site Support
  • Familiar with Engine ECU / Transmission
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited (Head Office)'s logo
  Huaykwang
  • Bachelor’s Degree in Civil or MEP Engineering
  • 2 years of experience in Real-Estate Project
  • Advanced project management skill
  EASTERN TECHNICAL ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.'s banner
  EASTERN TECHNICAL ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.'s logo
  Northeastern
  • ออกแบบระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ
  • ประมาณราคา เขื่อน ฝาย อาคาร ชลศาสตร์ประกอบอื่นๆ
  • ศึกษาพื้นที่ พิจารณาโครงการ สำรวจ
  First Technology Co., Ltd.'s banner
  First Technology Co., Ltd.'s logo
  BangkokTHB 30K - 45K /month
  • บริหารจัดการงานติดตั้งงานระบบปรับอากาศ
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's banner
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's logo
  Eastern
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องมือวัดและควบคุม
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรู้การจัดเตรียมและวางแผนงานสอบเทียบ
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangrak
  • วุฒิป.ตรี แมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า
  • ปสก.สายช่างเทคนิค/วิศวกรอย่างน้อย 6 เดือน
  • มีปสก.ใช้ PLC, ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  Next