วิศวกร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 81 jobs
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s logo

  วิศวกรซ่อมบำรุง

  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
  Central
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านงานซ่อมบำรุง
  • สามารถปฏิบัติงานประจำที่ จ.ลพบุรี ได้
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Prakanong
  • Expand experience in SMT product control
  • Handle process related to SMT production
  • Bachelor degree in Electronic or Mechanical
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s logo

  วิศวกรซ่อมบำรุง (โรงงานแปรรูปสุกร)

  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
  Eastern
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปี
  • มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค
  Next