วิศวกร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 36 jobs
  TOA Paint (Thailand) Co., Ltd./บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด/บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด's banner
  TOA Paint (Thailand) Co., Ltd./บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด/บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด's logo

  Logistics Engineer/วิศวกรคลังสินค้่า (ทำงานเสาร์เว้นเสาร์)

  TOA Paint (Thailand) Co., Ltd./บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด/บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
  Bangsaotong
  • Experience in Chemical industry 1-3 years
  • Bachelor's degree in Logistics Engineer
  • Willing to work in manufacturing environment
  THAI-ASIA P.E. PIPE CO., LTD.'s banner
  THAI-ASIA P.E. PIPE CO., LTD.'s logo
  Nakhon RatchasimaTHB 20K - 25K /month (negotiable)
  • วิศวกรรมการผลิต ,วิศวกรรมอุตสาหการ หรือเกี่่ยวข้อง
  • ภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี
  • ใช้โปรแกรม Auto cad, Solid work ได้ดี
  TOA Paint (Thailand) Co., Ltd./บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด/บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด's banner
  TOA Paint (Thailand) Co., Ltd./บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด/บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด's logo

  Chemical Engineer ( โรงงานสำโรง )/วิศวกรรมกระบวนการผลิต ( โรงงานสำโรง )

  TOA Paint (Thailand) Co., Ltd./บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด/บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
  Bangsaotong
  • Experience in Chemical industry 1-3 years
  • Bachelor's degree in Chemical Engineering
  • Willing to work in manufacturing environment
  Next