• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานด้านเครื่องจักรกล
 • มีความรู้ความสามารถในการเลือกวัสดุที่เหมาะสม

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or Diploma in Chemical, Polymer
 • DCS Control, Petrochemical, Polymer business
 • Project Management experience is preferable

1 hour ago

 

Applied
 • degree in Mechanical Engineering
 • 2-5 years’ experienced in Technical Engineer
 • Good command of Auto CAD and one of 3D

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • 3-5 years experience in cast/trim/CNC/grind/polish
 • MS project, SAP & Good English

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วิศวกรรมอุตสาหการ, การผลิต อีเล็คทรอนิกส์
 • มีความรู้ด้านกระบวนการผลิต ระบบเครื่องจักร
 • สามารถใช้โปรแกรมAuto CAD/Microsoft Office

1 hour ago

 

Applied
 • To be responsible for monitoring and controlling
 • To analyze and find the route cause of the product
 • To advise team members how to handle issues

1 hour ago

 

Applied
 • Rail Industry Software Test Engineers
 • Software Testing in Electronic industry welcome
 • Travel to site for testing is required

7 hours ago

 

Applied

Test Engineer

ABB Limited

Samutprakarn > Muang

 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • 0-3 years of experience in a manufacturing/site
 • Good communication, presentation

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 40-55 years old.
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • 10-15 years of experience in management

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • M&E Supervisor
 • Utilities - Workshop Supervisor
 • Food Manufacturer

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thin film process,Vaccuum,Photolithography
 • Master’s degree and Ph.D, EE, ME, Physics
 • Good English skills

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานการขาย 3-5 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • Prepare schedule work of inspection
 • Oversee the performance of work executed
 • Inform client in the standard related the job

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Production, Industrial, Mechanical or
 • Minimum 8 years in Engineering function
 • 3 years in management level

7 hours ago

 

Applied
 • Supervise the production control and machine
 • Ensure the improvement of OEE in production
 • Balance production process

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Supervise the production control and mold
 • Ensure the improvement of OEE in production
 • Balance production process

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Supervise the production control according to shop
 • Ensure the improvement of OEE in production
 • Balance production process line

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To enhance improvement in manufacturing
 • To develop production system
 • To make process design for new project

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 4 years of working experience in R&D
 • Good English communication
 • Strong at CATIA Program

7 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, male or female, aged 40 - 50
 • Bachelor’s Degree or higher in Mechanical Engineer
 • At least 10 years’ experience in Assistant

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • CNC Application Engineer (Wang Noi, Ayutthaya)
 • Mechanical Engineering / Industrial Engineering
 • 2 years experienced in CNC machine

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Plastic Injection from Automotive or related.
 • Good command of English
 • At least 3 years in Quality Control.

7 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering or related fields
 • 5 years in Managerial level from Automotive.
 • Good command of English, Knowledge in TS16949.

7 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • 8 yrs. exp. in the field of quality management.
 • Fluent in English is a must. TS16949.
 • Knoweldge in Machining and Assembly processes.

7 hours ago

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree or higher in Food Production
 • Excellent organizational and leadership skills.
 • Organizing relevant training sessions.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Overseeing all production process
 • Set and meet Production Goal
 • Attractive package

7 hours ago

 

Applied
 • Mon-Fri working
 • 35 - 45K Salary
 • Automotive manufacturer

7 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • PLC SIEMENS XP C C++
 • MODICON TWIDO MOTOR DRIVE SERVO
 • SQL control system

7 hours ago

 

Applied
 • ตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนและหลังใช้งาน
 • แก้ไขปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอบำรุงรักษา
 • รวมทั้งจัดเตรียมอะไหล่เพื่อทำ PM

7 hours ago

 

Applied
 • การวางแผนการผลิต
 • ปริญญาตรีวิศวอุตสาหการ IE, บริหารอุตสาหการ IM
 • ประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

7 hours ago

 

Applied
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิผล
 • การทำงานตัวอย่าง และร่วมทำชิ้นงานตัวอย่าง
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานวางแผนการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานวางแผนการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • ปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการผลิต
 • จัดทำระบบการวัดและตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ
 • จัดทำข้อมูลและมาตรฐาน (Standard Time)

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience 2-8 Years in Quality field
 • Good Communicate in English
 • Bachelor degree of Industrial Engineering

7 hours ago

 

Applied
 • Mechanical Engineering Degree (BSc or MSc)
 • PPAP & FMEA knowledge
 • Fluent spoken and written English

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ในระดับพอใช้ - ดี

7 hours ago

 

Applied
 • ควบคุม กำกับดูแลการรับสินค้าเข้า-ออก
 • วางแผนการจัดเตรียมกำลังคนในการรับ-จ่ายสินค้าเคมี
 • ตรวจสอบการผสมเคมีประจำวันเพื่อให้เป็นไปตามแผน

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 – 5 years of manufacturing parts
 • Minimum 3 – 5 years of operating HARDINGE
 • Minimum 3 – 5 years of CAM programming

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Mechanical
 • 3-5 years experiences as Process Engineer
 • Good in English communication and Computer skills

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 – 5 years of manufacturing parts
 • Minimum 3 – 5 years of operating HARDINGE
 • Minimum 3 – 5 years of CAM programming

7 hours ago

 

Applied
 • Minimum 3 – 5 years of manufacturing parts
 • Minimum 3 – 5 years of operating HARDINGE
 • Minimum 3 – 5 years of CAM programming

7 hours ago

 

Applied
 • 3 yrs exp as Production Engineer (Manufacturing)
 • Skills in TPS, LEAN, ISO/TS16949, APQP, PPAP, FMEA
 • Exp in Automotive Part Business

7 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's or higher in Engineering
 • 3 years experience in production
 • Fast learning, analytical skill

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 • เพศ ชาย
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ดี

7 hours ago

 

Applied
 • ควบคุม ดูแลการทำงานของเครื่องจักรไลน์ผลิต
 • สามารถซ่อมบำรุงเครื่องจักรเกี่ยวกับไฟฟ้าได้
 • มีความรู้ ความสามารถ ด้านระบบไฟฟ้า

7 hours ago

 

Applied
 • ปวช.และ ปวส.สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมในตำแหน่งหัวหน้าทีม
 • ควบคุม ดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการผลิต,
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • วางแผนและจัดทำแผนการผลิตประจำวัน

7 hours ago

 

Applied
 • Cost validation of each part of production process
 • Economical evaluation for delegated new project
 • Perform cost reduction activity to achieve project

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.