• การวางแผนการผลิต
 • ปริญญาตรีวิศวอุตสาหการ IE, บริหารอุตสาหการ IM
 • ประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

3 hours ago

 

Applied
 • เคลียร์ Spec ที่เกี่ยวกับการออกแบบกับฝ่ายผลิต
 • สามารถคำนวนวงจรสตาร์ทมอเตอร์
 • ออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า รวมถึงการทำ Shop Drawing

3 hours ago

 

Applied
 • 3 years of experience in Production Supervisor
 • Good command of English
 • Bachelor Degree or Master Degree in Engineering

4 hours ago

 

Applied
 • Male, age over 45 years old
 • 15 years experience in QA&QC engineer
 • Bachelor's degree in Engineer

4 hours ago

 

Applied
 • Male/ Female age 27-35,Bachelor in Electronics
 • Some exp in Technical Sales, Technical Support
 • 23,000- 30,000 THB + OT + Provident Fund

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิผล
 • การทำงานตัวอย่าง และร่วมทำชิ้นงานตัวอย่าง
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4 hours ago

 

Applied
 • Bill of material management skill & knowledge
 • English communication skill, TOEIC 450 up
 • Industrial, production control, logistics engineer

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5+ Yrs in Press, Stamping, Die Fabrication Process
 • Have experience in Autobody Parts
 • Problem Solving, Analytical and Decision Making

5 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor of Production, Industrial, Mechanical or
 • Minimum 5 years in Engineering function
 • Maintenance, Utility

5 hours ago

 

Applied
 • Failure Analyst Manager
 • FA Manager
 • Failure Analyst & Solution

6 hours ago

THB70k - 120k /month

Applied
 • Chemical or Medical device
 • Pluakdaeng
 • Mon - Fri.

6 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • To perform engineering in production process
 • Failure analyzed and prevention of production
 • Initiates and directs procedures

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประกอบชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์
 • เพศชาย อายุ 20 – 27 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์และการประกอบ

6 hours ago

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในสายงานอุตสาหกรรม
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad , Solidwork , 2D , 3D

7 hours ago

 

Applied
 • Service Engineer, machinery
 • Installation and commissioning
 • maintenance machinery

7 hours ago

 

Applied
 • Design and inspect the electrical power system
 • Ensure fire protection and detection systems
 • Responsible for all machineries in the Production

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • QA Manager,Quality Assurance Manager,Manager
 • Bachelor's degree in Engineer or higher,Engineerin
 • Fluent in English , Management Skills ,

10 hours ago

 

Applied
 • Expert in Lean Manufacturing & Lean Logistics Ex
 • Project management & cross-functional working sk
 • Proficient in 5S,Value Stream Mapping and One Pi

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree of Ceramic Technology
 • 5 years in Modelling, Blocking, Case mold making
 • Support and design mold for Production

10 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor degree in Engineering, Production
 • Expert in Lean Manufacturing & Lean Logistics
 • Proficient in 5S,Value Stream Mapping and One Piec

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project Management
 • Engineering Management
 • Engineering

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree of Ceramic Technology
 • Experiences in Ceramic field
 • Control preparation process

10 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor degree of Ceramic Technology
 • Experience in production of in Ceramic field
 • Knowledge of clay slip preparation

10 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor degree of Ceramic Technology
 • Experience in tableware glazing process
 • Knowledge in quality standard ISO9000/14000

11 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Mechanical Engineering, Industrial Engineering
 • 3 years in the field of Mould design
 • Knowledge of CAD/CAM software

11 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or related field.
 • At least 3 year experience in HDD motor process.
 • Good command of written and spoken English.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Mechatronics, Mechanical, Electrics Engineering
 • Minimum 3 years experience
 • Have experience in HDD industry is advantage.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Engineer
 • Injection Skill
 • Management Skill, Supervisory Skill

11 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป ด้านวิศวกรรมการผลิต คอมพิวเตอร์ สถิติ
 • มีประสบการร์ในการวางแผนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ เช่น ISO 9001, ISO 14001

15 hours ago

 

Applied
 • Design Engineer (Packaging)
 • packaging component and assemblies
 • packaging material or packaging combination.

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering or related field
 • 5 years in management quality control.
 • Good command in English

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female
 • 28 years old or up
 • Bachelor's degree in Production, Industrial

19 hours ago

 

Applied
 • Male
 • Age 23-30 years old.
 • Bachelor's degree in Mechanical, Production

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical or Electrical
 • 2 years’ experience in plant engineering
 • Able to work in Petchabun provinces

19 hours ago

 

Applied
 • Process Engineer
 • Plastics processing
 • Data and key improvement of SHE, Quality, Process

19 hours ago

 

Applied
 • Responsible for production control
 • Control, analyze and improve each process
 • Develop, apply and operate production control

19 hours ago

 

Applied
 • Any engineering degree.
 • 1-2 years in related applications such as PLC.
 • Good communication in English.

19 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Possess 3 years over in Electrical System, Machine
 • Experience in Manufacturing, Factory, Plant
 • Good command of English

19 hours ago

 

Applied
 • Experience in HSE management
 • Solid management and leadership experience
 • Experience managing multiple sites

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Integrated Circuit packaging design
 • Experience in semiconductor or integrated circuit
 • Knowledge in Thermol & Electrical Report

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in mechanical engineering
 • Issue Drawing and Engineering document.
 • Support production to solving the mechanical part

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Electrical, Electronic
 • 5 years exp in Electronics or Automotive industry
 • Able to work at Bangbor

19 hours ago

 

Applied
 • Experience 0-3 years in related field.
 • Degree in Electronic / Mechatronics / Mechanical
 • Can work at Samutprakarn area.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male Age is over than 35 years old
 • Bachelor’s Degree in Engineering Mechanical
 • Knowledge about a quality system; ISO 9001,9002

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineer
 • Experience in Maintenance : 3-7 years.
 • Work at Phrapadang plant

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมการผลิต
 • มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
 • มีภาวะผู้นำ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years in production preferably
 • Manage 4M (Man, Material, Method and Machine)
 • Bachelor degree in Mechanical/ Industrial engineer

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-10 year experience in Quality Engineer
 • Good command in English and Japanese
 • Can work at Suwinthawong Chachoengsao area.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.