• เพศชาย อายุ 20 – 35 ปี
 • ดูแลและบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร
 • ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ระบบปรับอากาศ โทรศัพท์

3 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการงานแผนกซ่อมบำรุงปั้มน้ำ
 • เพศชาย 45 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า

3 hours ago

 

Applied
 • Diploma or Bachelor in Machine/Mechanic
 • 10 years of field working experience in crane
 • Experiences in Lifting Gear and Crane Inspection

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or Bachelor in Machine/Mechanic
 • 10 years of field working experience in booster
 • Hand on service and repair experience

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • 10 years of experiences gained in various position
 • Must have a good overview of equipment

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • provide technical assistance and solution
 • Proactive/Preventive maintenance
 • Manage Capital/Engineering/Maintenance activities

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, 27 - 35 years old
 • 5 years up experienced in machining
 • Experienced in Japanese company

5 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบต่างๆในอาคาร

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

5 hours ago

 

Applied
 • สามารถออกแบบ Preventive Maintenance Plan
 • เป็นตัวแทนบริษัทในการให้คำปรึกษาเรื่องวิศวกรรม
 • คัดกรองบุคลากรทางวิศวกรรม

6 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงเครื่องกล
 • จัดทำระบบ TPM ในหน่อยงานที่รับผิดชอบ
 • บริหารจัดการระบบการจัดเก็บ Spare part

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23-30 ปี.
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Ensure plant utilities are operated in compliance
 • Supervise and develop Utility Technicians
 • Contribute in WCM,SHE, OHSAS, ISO 14001

6 hours ago

 

Applied
 • Experience in Field Service Engineering Jobs
 • Service minded with Technical Skill in Equipment
 • On-the-job Training & Product Training Provided

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or higher in Mechanical or related field
 • 10 years’ working experience mechanical
 • Experience in rotating equipment maintenance

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or higher in Electrical or related field
 • 10 years’ working experience in electrical
 • Experience in electrical equipment maintenance

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or higher in Mechanical or related field
 • 3 years’ working experience in mechanical
 • Experience in preventive maintenance

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Motor industry, tires
 • purchasing/import/export of machinery
 • Machine Maintenance

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา งานระบบภายในอาคาร
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดตั้งและซ่อมบำรุงและพัฒนาประสิทธิภาพเครื่อง
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สามารถซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศได้

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years exp. in rotating machine maintenance
 • having high responsibility, plus logical thinking
 • having a supervisory skill

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3+ years exp. in DCS, PLC and power plant control
 • Troubleshoot for DCS, PLC and Control equipment
 • having high responsibility, plus logical thinking

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Engineering, Architecture
 • Manage all emergency maintenance to team
 • Experience in Facility Engineering and Management

10 hours ago

 

Applied
 • Degree in Electrical, Mechanical
 • Arranging & following up on spare parts
 • Male

13 hours ago

 

Applied
 • Process ENGINEER
 • Production engineer
 • Maintenance engineer

13 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์พอสมควร

19 hours ago

 

Applied
 • Bonus 6-8 mnths, Car Mainte, Dental Fee, Insurance
 • Famous Electrical Appliance Produced Company
 • At least 2 years exp. in air conditional system

19 hours ago

 

Applied
 • จบป.ตรี วิศกรรมเครื่องกลเกษตร/เครื่องกล/อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงโรงงาน
 • สามารถประจำอยุธยาได้

19 hours ago

 

Applied
 • Degree in a relevant technical area
 • Demonstrable experience in a similar environment
 • Proven experience of leading a multidisciplinary

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย,วุฒิปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT specialist SAP SQL ERP Oracle
 • technical support application developer
 • programmer windows service programming

19 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ซ่อมระบบ PLC
 • ซ่อมระบบ Control เครื่องจักรภายในโรงงาน
 • งานกิจกรรมอื่นของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male only, age 22-23 years old
 • Bachelor's Degree in Electrical Mechanical Eng
 • Willing to travel to support customer on-site

19 hours ago

 

Applied
 • Degree in Automation, Electrical, Mechatronics
 • Creating and implementing automation and robotics
 • Preventive maintenance machine, knowledge PLC

19 hours ago

 

Applied
 • Male, Thai nationality, Age 25-32
 • Bachelor's Degree in Electrical Engineering
 • Have own car and driving license

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in sales engineering factory, project
 • knowledge of PLC programming Instrument & control
 • Bachelor’s degree in Engineering Electrical Power

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกร สาขา ไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Process
 • Production
 • Maintenance

19 hours ago

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • wind energy
 • wind turbine
 • wind farm

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • wind energy
 • wind turbine
 • wind farm

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree om Electronics/Electrical Engineering
 • Experience in after sales service
 • Fair command of English

19 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับงานพลาสติก
 • เปลี่ยนแม่พิมพ์ และปรับแต่งเครื่องจักร
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น

19 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์
 • ควบคุมดูแล ลดของเสีย Loss ต่าง ๆ
 • ควบคุมดูแลของเสีย

19 hours ago

 

Applied
 • ดูแล ตรวจสอบ บำรุง ระบบไฟฟ้า ประจำอาคาร
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • งานซ่อมบำรุงอาคาร เบื้องต้น

19 hours ago

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
 • ดูแลรักษา บำรุง ระบบประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ กล้อง

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Engineering, Mechanical
 • At least 3 years’ experience in Maintenance
 • Able to work in shift rotation

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, Female, age 28-34 years old, Use Own car
 • 3-5 years exp. in Customer Support Engineer, LED
 • 30K,Car allowance,Bonus,Go to Customer with Sales

19 hours ago

 

Applied
 • Engineering & Maintenance in MNC Manufacturing
 • PM Robotic, PLC and Facility control
 • Good In English

19 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years’ experience in a hands-on maintenance
 • Indian nationality, currently residing in Thailand
 • 3 years’ experience in preventive maintenance

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Repair service
 • Programming
 • Installation machine

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.