• มีความรับผิดชอบ ขยัน
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรและอื่นๆ
 • วิศวกรโรงงานประจำ

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวะเครื่องกล อุตสาหการ หรืออื่นๆ
 • เพศชาย
 • ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรักในงานซ่อมบำรุง
 • ซ่อมบำรุงภายในโรงงาน
 • มีความชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งงานช่าง

3 hours ago

 

Applied
 • Male only, age 22-27
 • 0-4 years experience in Service Engineer
 • Able to work in Oversea

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Electrical Engineer
 • Industrial engineer
 • Electronic Engineer

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ดูแลด้านการซ่อมบำรุงรักษารถ คอนกรีตปั๊ม
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 35
 • ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 4 - 5 ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถ 10 ล้อ และ 12 ล้อ
 • ประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี ทางด้านเครื่องยนต์

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการทำงานให้พนักงานจัดส่งในทีม
 • บริหารทีมงานการจัดส่งให้เป็นไปตามเป้าหมาย

3 hours ago

 

Applied
 • technical service, technical solution
 • sanitary, wellness, piping, building, installation
 • Good Command in English

3 hours ago

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Electrical,Mechatronics
 • Maintenance machine/compressor
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

3 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • degree in Electrical or Instrument
 • experience in maintenance work 2 as least
 • Ability to writing and reading in English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical, Electrical and Machatronics
 • 5 years experience in service engineer
 • Be able to travel upcountry and abroad

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักร

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
 • 5 years’ experience within a large scale process
 • Engineering Knowledge: QC Tools, FMEA

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor 's degree in Mechanical, Electrical
 • Have experience maintenance of Robot & CNC
 • Field service at customer.

3 hours ago

 

Applied
 • Lean Six Sigma Experience Certification is plus
 • TPM Certification is plus
 • At least 2 years of industrial manufacturing

4 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องจักรในแผนกต่าง ๆ
 • เคยปฏิบัติงานในโรงงาน ด้านการซ่อมเครื่องจักร
 • รักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การซ่อมบำรุง

4 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • เพศ : ชาย , หญิง 20-35 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องยนต์ รถ 6 ล้อ , 10 ล้อ เทลเลอร์
 • เพศ : ชาย , หญิง 20 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ซ่อมรถนำเข้าจากจีน

4 hours ago

 

Applied
 • ควบคุม / วางแผนงานในแผนกซ่อมบำรุงได้
 • ควบคุมการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ทันกำหนดเวลา
 • บริหารจัดการภายในแผนกซ่อมบำรุง

4 hours ago

 

Applied
 • Thai, Male / Female, age 27-32 years old
 • Exp. in Cutting Tool, Manufacturing, Machine Tool
 • Good command in English, Able to travel

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 28 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิชาที่ต้องการ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการประกอบและติดตั้งปั๊ม

4 hours ago

 

Applied
 • ประกอบปั้ม / ทดสอบปั้ม
 • บำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน
 • เพศ ชาย อายุ 21 - 30 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • Group insurance
 • Medical examination yearly
 • OT , Bonus

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและไฟฟ้า

4 hours ago

 

Applied
 • Min 10 years proven project management of M&E
 • Recognized technical qualification in construction
 • Fluent in English, Able to travel aboard

4 hours ago

 

Applied
 • Male only, age around 25-35 years old
 • Exp.in Service Engineer,Maintenance,Repair Machine
 • Graduated in Electronics or Mechatronics

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีใบประกอบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีความรู้ด้าน MS Office , Auto CAD

4 hours ago

 

Applied
 • วางแผนระบบปฎิบัติงานในส่วนของการซ่อมบำรุง
 • ชาย อายุ 20-32
 • ปวช ปวส

4 hours ago

 

Applied
 • วางแผนระบบปฎิบัติงานในส่วนของการซ่อมบำรุง
 • ชาย อายุ 20-32
 • ปวช ปวส

4 hours ago

 

Applied
 • วางแผนระบบปฎิบัติงานในส่วนของการซ่อมบำรุง
 • ชาย อายุ 20-32
 • ปวช ปวส

4 hours ago

 

Applied
 • สวัสดิการตามกรมแรงงาน
 • มีประกันสังคม
 • เพศชาย

4 hours ago

 

Applied
 • Maintenance Engineer, Electrical Eng. Mechatronics
 • PLC program, omron , mitsu, Siemens, Laser Cut
 • TPM , PM , Predictive maintenance, machine, CNC

4 hours ago

 

Applied
 • Male or female, Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • Experience in CNC machines, mechanics

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 year of experience as a Service Engineer
 • Age between 28-35 years old
 • Installing facility machinery

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male
 • Age 25 years up
 • Bachelor's Degree in Mechanical Engineering

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องไฮโดรลิค

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์อาการเสียของเครื่องมือ
 • มีความสามารถในการซ่อมเครื่องมือลม
 • ซ่อมบำรุงเครื่องมือช่างต่างๆ

4 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการเบิก-จ่าย อะไหล่และทำ Stock
 • ดูแลและตรวจสอบ การบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน งาน PM

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree of engineering or electrical
 • Male, aged between 23-30
 • Experience in modern farm equipment

4 hours ago

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

4 hours ago

 

Applied
 • สามารถเชื่อม อาร์กอน / เชื่อมไฟฟ้าได้จะพิจารณา
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

4 hours ago

 

Applied
 • Male only, age not over 27 years old
 • New grad from Mechanical engineer is welcome
 • Hold a valid driving license

4 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • to work with a big, stable and global organization
 • to utilize your engineer skill
 • Attractive bonus and benefit

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 13months' salary
 • performance bonus
 • Minimum 14 days annual leave

4 hours ago

 

Applied
 • Diploma or higher in Instrument or related field
 • 5 years of experience for Skilled Technician
 • 3 years for Technician on Automation maintenance

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in any discipline of engineering
 • 7 years working experience in similar roles
 • Good Command of written and spoken English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช.-ปวส.สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง หรือ ไฟฟ้าอิเลคทรอนิก
 • ประสบการณ์งานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม 2 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช.-ปวส.สาขาช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงรถยนต์อย่างน้อย 3 ปี

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.