• เพศชาย อายุระหว่าง 20-40 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
 • มีความพร้อมในการทำงาน

3 mins ago

 

Applied
 • Mechanical Engineering
 • Project management
 • Rubber industry

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years’ experience at management level.
 • Electrical, PLC S7, PM/TPM implementatation.
 • Good in English. GMP, BRC, HACCP, FSSC22000.

2 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกลไฟฟ้า/สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์เรื่องซ่อมบำรุงเครื่องจักร 1 ปีขึ้นไป

2 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Die-Casting Machine
 • Maintenance Service
 • Electronic Engineering

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree in Mechatronic, Electrical, Mechanical.
 • 2-3 years experience in Engineering /Maintenance.
 • Good in English communication skills.

4 hours ago

 

Applied
 • ช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณากรณีพิเศษ
 • ประจำสำนักงานเขตขอนแก่น

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Higher in Electrical
 • Experience in maintenance
 • Good command of English

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. – ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้าน การซ่อมเครื่องยนต์

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ ความสามารถด้านเครื่องยนต์ เครื่องกล
 • ประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร และอะไหล่เครื่องจักร

13 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมประกอบเครื่องยนต์ ้เครื่องจ้กร ประเภทปั๊มลม
 • ปวช ปวส ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย2-5ปี

13 hours ago

 

Applied
 • At least Bachelor’s Degree in any engineering
 • Experienced in manufacturing factory
 • Ability to use MS software, Autocad. Six sigma

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Maintenance and service mahinery
 • Control tooling and spare part
 • Supervise staff to new technique maintenance

13 hours ago

THB30k - 35k /month

Applied
 • 10 yrs. exp in Machinery maintenance
 • Good command of Die Cating, Machining Center
 • Good command of English

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's in Electrical/Electronic Engineering
 • 2 years experienced in electrical engineering
 • Effective analytical and problem solving skills

13 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องจักรที่เสียซึ่งพนักงานซ่อมไม่ได้
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผน PM
 • สร้างเครื่องมือ อุปกรณ์ ชิ้้นงานเพื่อสนับสนุนผลิต

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและดำเนินการด้าน Preventive Maintenance
 • ควบคุมจัดการด้าน spare parts inventory
 • ให้คำแนะนำปรึกษาในการแก้ปัญหาต่างๆในงานซ่อมบำรุง

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/ เครื่องกล/ช่างยนต์
 • ผ่านการเกณทหารแล้ว

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • ปวส.สาขาแม่พิมพ์ เครื่องกล
 • ประสบการณ์เป็นช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี/โท บริหาร,การจัดการ/วิศว หรืออื่นๆ
 • ประสบการณ์จัดซื้อวัตถุดิบโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปีขึ้น
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

13 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor of Engineering in Mechanical,Electrical
 • Having minimum 2 years of work experience
 • Good diagnostic and problem-solving skills

13 hours ago

 

Applied
 • Male with Bachelor Degree in Engineering
 • 1-2 years direct experience in Mechanical
 • Good command both of written and spoken English

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.-ปวส. มีประสบการณ์งานช่าง
 • ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรเพื่อวางแผนการซ่อมบำรุง
 • ซ่อมแซมแก้ไขปัญหาเครื่องจักรทันที

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical, Electrical Degree & TOEIC 450 up
 • Able todiagnosis maintenance breakdown and monitor
 • Knowledge in Hydraulic and Pneumatic System

13 hours ago

 

Applied
 • Supervises and assigns of work to the plumbing
 • Maintenance and repair septic tanks
 • Verifies water metre taken by own team

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. สาขาไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • บำรุงรักษาและซ่อมแซมเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 • จัดทำรายงานเกี่ยวกับประวัติการซ่อมแซม

13 hours ago

 

Applied
 • Male/Female with Bachelor's Degree in Engineering
 • 2-3 years’ direct sales experience in Oil & Gas
 • Good cooperation skills and strategic planning

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female with Bachelor’s Degree in Engineering
 • 2-3 years’ direct sales experience in Oil & Gas
 • Good cooperation skills and strategic planning

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male with Bachelor’s Degree in Engineering
 • Good knowledge in API standards and ASME
 • Good knowledge to using in Solidworks and AutoCAD

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • ปวช.สาขาช่างยนต์
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ ระหว่าง 25-45
 • เพศชาย อายุ 22 – 40 ปี
 • มีความรับผิดชอบ

13 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาไฟฟ้า
 • ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของช่างไฟฟ้า
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปสาขาไฟฟ้า,เครื่องกล
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Automation engineer (PLC : Allen-Bradley)
 • Energy saving engineer
 • Experience 3-5 years

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความกระตื้อรื้อร้น ตรงต่อเวลา ทุ่มเท่กับงาน
 • มีความรู้ ทักษะ ในเครื่องมือตรวจวัด , ไฟฟ้า
 • สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้รวดเร็ว

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Electrical Engineering
 • Electrical Engineering license is required
 • Thai nationality, 27 - 32 years old,

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience in engineering management
 • knowledge of utility plant equipment,GMP, ISO 9001
 • Good understanding of preventative maintenance

13 hours ago

 

Applied
 • 13months' salary
 • performance bonus
 • Minimum 14 days annual leave

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลซ่อมแซมเครื่องจักร
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 - 35
 • ปวช. ขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • Thai, prefer age 30+. Engineering Graduated
 • Exp-CustomerServicesMachine for Food/Feed Industry
 • Exp in manage engineer service team more than 20 p

13 hours ago

 

Applied
 • Maintaining plant Safety Engineering system
 • Internal and External audits
 • Facility field

13 hours ago

 

Applied
 • To manage and supervise maintenance service
 • Responsible for attainment of manufacturing
 • Provide input into setting the key performance

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดตั้ง , ซ่อมแซม , และงานบริการหลังการขาย
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. , ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านการคุมเครื่องจักร
 • ทำหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องจักรที่ผลิต

13 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. ช่างยนต์ขึ้นไป หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ซ่อม ดูแล รถยนต์, เครื่องยนต์ ในโรงงาน

13 hours ago

 

Applied
 • ปวช. หรือ เทียบเท่าขึ้นไป สาขาเขียนแบบเครื่องกล
 • รับผิดชอบการเขียนแบบอะไหล่เครื่องจักร
 • ทำบันทึกประวัติการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนงานและซ่อมบำรุง
 • ออกและพัฒนาระบบงานซ่อมบำรุง

13 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-30
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • 2 years in a supervisory/managerial capacity

13 hours ago

 

Applied
 • ติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ปวส ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเลกทรอนิก
 • มีใบอนุญาติขับรถยนต์

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.