วิศวกร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-28 of 28 jobs
  THAI-ASIA P.E. PIPE CO., LTD.'s banner
  THAI-ASIA P.E. PIPE CO., LTD.'s logo
  NortheasternTHB 20K - 25K /month
  • วิศวกรรมการผลิต ,วิศวกรรมอุตสาหการ หรือเกี่่ยวข้อง
  • ภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี
  • ใช้โปรแกรม Auto cad, Solid work ได้ดี