• เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.
 • งานด้านแม่พิมพ์ ควบคุมเครืองจักร

15 hours ago

 

Applied
 • Degree in Production Managemen
 • 0-4 years' experience in production planning
 • Experience with SAP would be an advantage

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's of Engineering in Industrial
 • 0-2 years working experience
 • Good command of English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Industrial Engineer
 • Marketing
 • Knowledge of TS/ISO 16949

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Engineering /Science Degree, 2-3 years Expreience
 • Communication in English, Thai, Driving Lisence
 • High Career growth, Improve Technical Knowledge

25-Mar-17

THB20k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • Sales Commission
 • Possess own vehicle
 • Performance Bouns

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวอุตสาหการ
 • สอน แนะนำผลิตภณฑ์ให้กับทีม

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมเครืองกล
 • มีประสบการณ์ในงานด้านเป็นหัวหน้างานสายประกันคุณภาพ
 • รับผิดชอบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ QA/QC 2 ปี
 • มีความรู้การจัดการ ด้านเครื่องมือวัด

25-Mar-17

 

Applied
 • No experience required
 • Get high benefit with overtime
 • Salary 1K or above, 5 Days working per week

24-Mar-17

THB10k - 13k /month (negotiable)

Applied
 • 3-5 years project engineer in Food/Dairy/Cosmetic
 • Project study, planning, management & development
 • Good in English

24-Mar-17

 

Applied
 • Male, age 25 years old up, BE. of Engineering.
 • Has experience in Maintenance over 3 years.
 • Has skill in Machine Maintenance, Facility/Utility

24-Mar-17

 

Applied
 • Male of female graduated from Engineer field
 • 5 years experienced in QA/QC or inspection field
 • Has skill in ISO 9001, 14000 and TS 16949

24-Mar-17

 

Applied
 • To plan Manpower, control and put operator
 • To meet, advise Foreman, Line Leader and Operator
 • To analyze and find solution for machine problem

24-Mar-17

 

Applied
 • degree and at least 8 -9 years of experience
 • develop applications with using C# .NET
 • develop applications with using SQL server tools

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in the integrated circuit assembly
 • Experience in semiconductor manufacturing
 • Communicating with customer for new project

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience with fusing machine “OSHIMA 1600L”
 • Experience for Bonding garment more than 2 years.
 • Experience with “SINY” bonding machine.

24-Mar-17

 

Applied
 • Graduation minimum Bachelor of Industrial Engineer
 • Experience in controlling the development
 • Can communication in English

24-Mar-17

 

Applied
 • 3+ years’ Safety Engineering exposure at OEM
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • Excellent planning ability and foresight

24-Mar-17

 

Applied
 • 3+ years’ Safety Engineering exposure
 • Excellent planning ability and foresight
 • Certified Safety Professional (CSP)

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Electronic, Electrical
 • Design assembly process and standard work.
 • Documentation of ISO, ACE, 5S+Kaizen of section.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Determines the budget, the project development
 • Elaborates and organizes technical meetings
 • Be responsible for commissioning product & process

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Have experience in process line control.
 • Can work at Bangbor Samutprakarn area.
 • Can spoken and written Japanese will be advantage.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Predictive Maintenance, Preventive Maintenance
 • Electrical Engineering, Instrument Engineering
 • Reliability

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Industrial Engineer, Logistic
 • 10 years experiences in Warehouse
 • knowledge in ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Excellent command of English.
 • At least 15 years of working experience
 • Excellent team work and conflict management skills

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Industrial Management
 • 2 years experiences production management
 • Good problem solving and People Management

24-Mar-17

 

Applied
 • Set up process control recording criteria
 • 2-7 years experiences in Process Engineer
 • Degree in Engineering, Industrial Management

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Statistic, Accounting, Economy, Engineer
 • Experience in Logistic, Planning will be advantage
 • Problem Solving, Project Management

24-Mar-17

 

Applied
 • 5-10 years’ experience in Marketing, Engineering
 • automobile industry
 • Good command of English or Japanese

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Primavera -- P6
 • Oversea Based
 • Experienced 10 years in oil and gas, refinery

24-Mar-17

 

Applied
 • B ,SC in an Engineering discipline
 • Post Graduate in Management related area is a plus
 • Oversea Base

24-Mar-17

 

Applied
 • 15 yrs exp in Oil&Gas,Refinery,Petrochem
 • Oversea Base
 • Design Background

24-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationality Male / Female, Age: 30 - 45 year
 • Degree in Mechanical, Industrial Engineering
 • Good command in English is better

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Achieve production of Staple Fiber
 • Plan, implement, and monitor the achievement
 • Implement / execute trials for development

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Instrumentation & Controls
 • 6 - 8 years of experience in the instrument
 • Knowledge of scientific principles and advance

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลและรับผิดชอบงานเชื่อมต่างๆ
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง1-2 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • Senior Safety Manager, Senior ESH Manager
 • At least 10 years with multinational company
 • suchat@kensington.co.th

24-Mar-17

 

Applied
 • Production Engineering experience
 • Used to the fast pace environment
 • Strong leadership with good English

24-Mar-17

 

Applied
 • To set up program and debug SMT assembly equipment
 • To develop, monitor, and manage circuit card
 • To resolve manufacturing floor issues

24-Mar-17

 

Applied
 • Aged 25-33 years old / Male or female
 • Bachelor’s degree in engineering
 • 3 years in production management and industrial

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage Production lines to get a high performance
 • Control Production to meet production plan
 • Control Production to produce with high standard

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Supervise the production control
 • Ensure the improvement of OEE in production
 • Balance production process line

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Make and adjust specification of Mold
 • Support to DGM (management level) task
 • Co-operate with mold M/T and Injection staff

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in IE, Process Engineer, Business Admin
 • Possess strong planning, Production Capacity
 • Possess strong problem solving skill

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in IE, Process Engineer, Business Admin
 • Possess strong planning, Production Capacity
 • Possess strong problem solving skill

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Science (geology) or Geotechnology
 • Having 0-2 years of work experience
 • Analytical mind

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.