• ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย /สรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย /สรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • bonus 4 months, position fee, family support, etc
 • Leading Chemical Manufacturing
 • Experience in factory safety and ISO

19 hours ago

 

Applied
 • Provide leadership for all Health, Safety
 • Provide all leadership, training
 • Ensure that IKT maintains full legal compliance

19 hours ago

 

Applied
 • Supervise an installation and maintenance sites
 • Huge and Western Company
 • Salary up to 60,000 Baht with Negotiable

21-Jan-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • รับเฉพาะผู้ชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ต้องมีประสบการณ์เรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย 2 ปีขึ้นไป
 • ไม่รับนักศึกษาจบใหม่

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย2ปี

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จบวิศวกรรมสาขาโยธา
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 0-15 ปีขึ้นไป
 • จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Occupational Safety and Health.
 • 5 yrs in Emergency, Security or Fire protection
 • Able to use English in daily work.

21-Jan-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Occupational Safety and Health.
 • 5 yrs in HSE from manufacturing environment
 • ISO 14001, OHSAS 18001

21-Jan-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Male or Female, 24 - 30 years old
 • Bachelor's degree in occupational Safety
 • Experienced 2 years up in Safety

21-Jan-17

 

Applied
 • have 3 years’ supervisory experience
 • experience in facilities management
 • Good communication skills in English

21-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • มีความคล่องตัวสูง

21-Jan-17

 

Applied
 • University studies in chemistry and public health
 • 2 yeras in the maintenance or construction field
 • A copy of valid TOEIC score of at least 855

20-Jan-17

 

Applied
 • Degree or higher in Environmental Engineering
 • 5 years experience from manufacturing firm
 • Certified Pollution Supervisor (Waste/Water/Air)

20-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • Experience at least 1 year as Safety Officer
 • Able to communicate in English

20-Jan-17

 

Applied
 • At least 5 years direct safety experience in O&G
 • A university degree, preferably in business
 • Safety Engineer , Procifient in English

20-Jan-17

 

Applied
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในด้านสาธารณสุขศาสตร์
 • ประสบการณ์ในงาน Safety and Environment

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิป.ตรี/โท การจัดกาพลังงาน/เครื่องกล/สิ่งแวดล้อม
 • อายุไม่เกิน 26 ปี ยินดีรับนิสิต/นักศึกษาจบใหม่
 • ใช้ MS Office ได้ดี นำเสนอผลงานและวิเคราะห์ได้ดี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Promote Health/Safety Compliance
 • Promote and maintain customer relationships
 • Strong leadership and management skills

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • To follow investigation result and countermeasure
 • To investigate the product quality report
 • To cooperate with Quality Information Management

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Occupational Health and safety
 • 3-5 years experience in F&B or construction site
 • Good command in English

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • 0-1 ปี ทางด้านงานความปลอดภัยในการทำงาน
 • ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ - ชาย อายุ - 25 - 40 ปี
 • เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
 • ประสบการณ์การทำงาน - 1 ปี ขึ้นไป

20-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในกา
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้ดี
 • มีความรู้การบริหารงานด้านการผลิต

20-Jan-17

 

Applied
 • Age 23-29, Bachelor Degree in Engineer
 • 0 - 5 years experience
 • English, TOEIC 600

20-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female. Age over 28 years old.
 • Engineering with Bachelor degree or higher.
 • English skill is need.(TOEIC : 450)

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male age 24-27 years old
 • Degree of Occupational health & Safety
 • Good command in English

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Fluent communication in English & Thai
 • Technician level certification
 • Flexible to work anyplace

20-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • วางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน

20-Jan-17

 

Applied
 • วางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน

20-Jan-17

 

Applied
 • วางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน

20-Jan-17

 

Applied
 • Summary result of monthly inspection & management
 • Orientation new employee
 • Prepare government report that related with safety

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • แนะนำ ฝึกสอน อบรม ลูกจ้าง

20-Jan-17

 

Applied
 • Safety and environment, Rojana, Navanakorn,
 • Ayutthaya, Saraburi, Pathumthani, Hi Tech,
 • ISO 9000, ISO 14001 & OHSAS 18001, Bangkradi

20-Jan-17

THB20k - 45k /month

Applied
 • Degree in Microbiology or Food Science
 • Excellent written and oral communication skills
 • Willingness and flexibility to travel as needed

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health & Safety
 • Control and prevent the accident in the store
 • Set the safety & health regulations

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์และความรู้ในด้านงานขนส่ง

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • ยินดีรับนศ.จบใหม่

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพศ ชายอายุ 28 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 45 ปี
 • ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ 180 ช.ม./จป.เทคนิค

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering or Science
 • At least 5 years experience
 • Excellent English communication skills

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health
 • WORK EXPERIECNE 3 years up
 • Accident Report and Record

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน 80K (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
 • ประสบการณ์ในสายงาน 10 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวรรมควบคุม

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Automotive Air condition
 • ISO, Manpower, budget Control
 • Engineering

20-Jan-17

 

Applied
 • Waste water system
 • Bachelor degree in environment or engineering
 • Certified waste water system

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.