• เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 - 2 ป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น

5 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมและดูแลความปลอดภัยในโรงงาน
 • แนะนำฝึกอบรมในด้านความปลอดภัย
 • ผ่านการอบรม จป.

5 hours ago

 

Applied
 • Speaking and writing English
 • Construction experience in oil & gas project
 • EIA

25-Mar-17

 

Applied
 • BA in Science in Occupation Health.
 • BA in Safety or Environmental engineering.
 • Effectively communicate in English and work in LPN

25-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Health Safety and Evironment
 • Health and Safety policies and procedures
 • Health Safety Management Documents and Report

25-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย /สรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

25-Mar-17

 

Applied
 • Master’s Degree in Environmental Science / Engin
 • 8-10 years of experience in EIA/ESHIA
 • Excellent technical writing & presentation skills

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • ได้รับการอบรมตามหลักสูตรการอบรมตามประกาศ

24-Mar-17

 

Applied
 • 5 years’ min experience in EIA/ESHIA
 • Strong oral and written communication skills
 • Effective collaboration, negotiation and teaming

24-Mar-17

 

Applied
 • Minimum 10 years of experience
 • Knowledge on Environment Impact Assistant
 • Subject Matter Expert / EIA License with ONEP

24-Mar-17

 

Applied
 • degree or higher in Engineering
 • the safety officer in professional level
 • senior level for at least 5 years

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of ISO 9001, ISO4001
 • At least 1-3 year experience in safety job
 • Control and follow up Safety Patrol

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 3+ years’ Safety Engineering exposure
 • Excellent planning ability and foresight
 • Certified Safety Professional (CSP)

24-Mar-17

 

Applied
 • Master Degree in engineering biopharma
 • Minimum 8 year experience in the above field.
 • Good command in English

24-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor Degree in Occupational Health and Safety
 • 10 year experience in Safety for Construction
 • Good command of English

24-Mar-17

 

Applied
 • Age 28 - 35 years old
 • 5 years up
 • Bachelor degree in Occupational Health and Safety.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai national, aged 40 years old or above.
 • Bachelor's Degree or higher in Mechanical
 • At least 8 years’ experience

24-Mar-17

 

Applied
 • Aged 35-45 years old.
 • Master or bachelor’s degree in Safety
 • ‘Can do’ attitude and team player.

24-Mar-17

 

Applied
 • โบนัสประจำปี
 • ค่า On call
 • เบี้ยขยัน

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Environment Health and Safety Officer
 • EHS Officer
 • 5-10 years experience in environmental management

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษา ระดับ ป.ตรี สาขาสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 0 – 2 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • ดูแลงานค้านความปลอดภัยของพนักงานและองค์การ
 • ตรวจสอบสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย

24-Mar-17

 

Applied
 • 15 years exp in HSE
 • Oversea Base
 • Oil and Gas experienced

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งหน้าที่ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางและปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

24-Mar-17

 

Applied
 • PATRA is a leading procelain tableware
 • 5 days work ( Mon - Fri ) / Week
 • @ Nongkhae, SARABURI

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Senior Safety Manager, Senior ESH Manager
 • At least 10 years with multinational company
 • suchat@kensington.co.th

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร จป.เทคนิคขั้นสูง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor in Science, Occupational Health & Safety
 • 2 years exp of Health & Safety in manufacturing
 • Able to communicate in English

24-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อ
 • สามารถใช้โปรแกรมMicrosoft office ได้เป็นอย่างดี
 • รับผิดชอบงานด้านระบบISO 14001

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อ
 • เพศ ชาย/หญิง ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถออกแบบงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานโครงการก่อสร้าง
 • บริหารจัดการงานก่อสร้างของบริษัทให้สำเร็จลุล่วง

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Project Management
 • Project Manager for renewable energy
 • Sustainability

24-Mar-17

 

Applied
 • Above 5 years work experience
 • Bachelor's degree in EHS.
 • Age 21 years up.

24-Mar-17

THB30k - 35k /month

Applied
 • บริหารความปลอดภัย จป.วิชาชีพ
 • มีความก้าวหน้า
 • มีความมั่นคง

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา จป.วิชาชีพ (มีใบรับรอง)
 • ปฏิบัติงานอยู่ประจำที่หน่วยงาน ดูแลด้านความปลอดภัย

24-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าระบบ ภายในอาคาร
 • ปวช. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการติดตั้งเดินระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ด้านการขนส่งวัตถุอันตราย
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของสถานที่รับ-ส่งสินค้า

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 24 - 35
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ปฏิบัติหน้าที่งานด้านความปลอดภัยทั้งหมดของบริษัทฯ

24-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในสถานีบริการ
 • รับผิดชอบการขายของสถานีบริการ
 • ดูแลและตรวจสอบเงินสดที่ได้จากการขาย

24-Mar-17

 

Applied
 • การจัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร
 • เพศ ชาย , หญิง 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานอนุรักษ์และจัดการพลังงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • Safety Management
 • occupational health management
 • Security Management

24-Mar-17

 

Applied
 • To conduct in-house safety training
 • New graduated or 1 year of experience
 • Follow up safety committees and meeting schedules

24-Mar-17

 

Applied
 • 3+ years’ Safety Engineering
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • Certified Safety Professional (CSP)

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age 37 +
 • degree in Occupational Health & Safety or related
 • 10 years in handling Process Safety Management

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • background HSE in manufacturing about 5-8 year
 • background of ISO 14001, OHSAS 18001
 • Good command of English

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์การทำงานด้านที่เกียวข้องพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

24-Mar-17

 

Applied
 • Experience in manage safety, health
 • Working knowledge of HEIA mandates
 • Proficient in MS Office

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in any field
 • 3 year experience in managing the security
 • Knowledge of applicable laws

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.