• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี ขึ้นไป
 • สามารถเป็นวิทยากร และผู้นำกิจกรรมได้

46 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

46 mins ago

 

Applied
 • Male age over 22 years old.
 • Degree or higher in Occupation Health & Safety
 • Good computer literate.

47 mins ago

 

Applied
 • Male or Female, age 22 years old up
 • Degree in Occupational Health & Safety
 • 0-2 years relevant working experience

47 mins ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Improve , manage Safety , Health & Security
 • Bachelor Degree in Occupational Health & Safety
 • Min 5 years of leadership/managerial of Safety

47 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 - 5 years’ experiences in EHS at a construction
 • EHS Graduation
 • Good communication skills

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลด้านความปลอดภัยและกฎหมายความปลอดภัย
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • จัดประเมินความเสี่ยงภายในโรงงาน

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 7-10 broad experiences in HR Geberalist
 • Active, fast learner, dynamic
 • Good Command of spoken & written of English

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Posses Professional Safety License (จป.วิชาชีพ)
 • Experience at least 3-5 years as a Safety Officer
 • Degree in Occupational Health and Safety

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master's degree in Environmental
 • At least 5 years of working experience
 • Monitoring preferably experience in Hydropower

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ - ชาย อายุ - 25 - 40 ปี
 • เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
 • ประสบการณ์การทำงาน - 1 ปี ขึ้นไป

21-Oct-16

 

Applied
 • Degree Occupational Health & Safety or related.
 • Must have JOR POR license & knowledge of ISO.
 • Knowledge of EH & S rules & regulations.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Occupation Health and Safety
 • MEP site or building management
 • facility management.

21-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Engineering, major in Elect, Mech, envir
 • Experience in the design for 10 yrs
 • Strong engineering designs background in Construct

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Occupational Health and Safety
 • Holding Certification of Safety Officer.
 • Responsible for safety management of the factory.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • 3-5 years of working experience
 • Experience for management system and auditing

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • 3-5 years of working experience for Management
 • Exceptional problem solving and analytical skills

21-Oct-16

 

Applied
 • At least 3 years experiences in warehouse/logistic
 • Set up and implement safety system
 • Degree in Public Health, Science

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านสายงานก่อสร้างอย่างน้อย 2-3 ปี

21-Oct-16

 

Applied
 • จบวุฒิปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 23-35 ปี
 • สามารถทำงาน ล่วงเวลาได้

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย หรือหญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย1ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher in Occupational Health
 • Have Certificate Safety Officer at professional
 • 2 - 3 years working experience in Safety

21-Oct-16

 

Applied
 • Manage of safety and environmental standard
 • Occupational Health and Safety
 • 2 - 3 years working experience in Safety

21-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Occupation Health and Safety
 • Minimum 4 years’ experience in Safety field
 • Knowledge of safety / Industrial law

21-Oct-16

 

Applied
 • Site investigations
 • Test building materials
 • Government regulations

21-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน ด้านการผลิต 1 ปี
 • บันทึกข้อมูลการใช้วัตถุดิบ
 • สำรวจสภาพความพร้อมของเครื่องจักร

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต , มีความกระตือรือร้น

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Data entry/computer skills
 • Excellent telephone manner
 • Communication skills

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Age 33-38 years old.
 • Bachelor’s degree in Occupation Health & Safety
 • Good command in English.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Ensure compliance to legal regulations
 • Instill and promote the value of safety
 • Manage occupational accidents

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Occupational Health and Safety Degree
 • National Construction Safety Officer Certificate
 • Minimum 5 year Health and Safety field experience

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 10 year experienced in oil and gas business
 • QSHE Experienced
 • Fluent in English

21-Oct-16

 

Applied
 • ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน
 • จัดทำมาตรการและควบคุมความปลอดภัย
 • มีความรู้ในงานระบบคุณภาพ ISO 9001, 14000

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย (วิชาชีพ) อย่างน้อย 2
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย (วิชาชีพ) อย่างน้อย 2
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

21-Oct-16

 

Applied
 • BA in Engineering, major in environmental or Mech
 • 3-6 yrs working exps. in the design of sanitary
 • Good spoken and written English

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Safety
 • 5+ years of experience in safety field
 • Good command of English

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21-Oct-16

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

21-Oct-16

 

Applied
 • 5~7 years of experience in safety or related field
 • Male/Female, 30~40 years old
 • Advantage: English or Japanese language skill

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor / Master in Safety
 • Experience in Safety & EHS Management
 • Professional in English communication skills

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการวิศวกรรมและอาคาร
 • งานซ่อมบำรุง งานระบบ
 • วิศวกรรมเครื่องกล

21-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จัดทำแผนประกอบความปลอดภัยโรงงาน
 • ไม่จำกัดอายุ

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • สามารถเดินทางมาทำงานด้วยตนเองได้

21-Oct-16

 

Applied
 • สนับสนุนกิจกรรมด้าน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
 • ดำเนินการ เพื่อการซ้อมอพยพและหนีไฟที่สาขา
 • ปฏิบัติตามแผนงานประจำปี เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านการบริการงานระบบสุขาภิบาล 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และพัฒนาทีม

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Occupation, HSE
 • Experience 8-15 years in HSE
 • Experience within road construction industry

21-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.