• จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจประเมิน
 • มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำตาล

23 hours ago

 

Applied
 • Male Age 32-38 years old
 • Bachelor's degree of Mechanical engineering
 • **Good command in English**

21-Jan-17

 

Applied
 • production planning
 • Experience in jewelry industry or related
 • chains(mould,front-end,finishing OEM and sourcing)

21-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร (กว.)
 • ดูแลรับผิดชอบและวางแผนงานการก่อสร้าง

21-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • ทนสภาวะความกดดันได้ดี

21-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Substation and technical and leadership , manager
 • Power , Delivery staff, consulting ,engineering
 • knowledge and engineering and design

20-Jan-17

 

Applied
 • Mechanical , technical ,specialist ,supervisory
 • power industry, EPC , Consulting , Engineer
 • professional registration , licensure

20-Jan-17

 

Applied
 • Project Planning/Scheduling
 • Primavera is a required
 • Integrate multiple schedules into one

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-5 years experience in cost analysis
 • Analyze manufacturing cost
 • Strong analytical and good numeric skills

20-Jan-17

 

Applied
 • data analytics
 • statistics
 • Data science

20-Jan-17

 

Applied
 • 3-5 year experience in project management
 • Bachelor or Master degree in Electrical Power
 • Have a driving license

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Learn detailed design of material handling systems
 • Learn to work in an engineering team environment
 • Learn 3D modelling and plant design

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering or related
 • 2 years of working experience
 • Able to work under pressure and meet deadlines

20-Jan-17

 

Applied
 • Experiences in Oil & Gas industry is a plus
 • Oversee and control all of construction work
 • Background in document works preparation

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • MBA and commercial background
 • Having knowledge of Financial Model and Analysis

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เคยควบคุมเรื่องแบบก่อสร้าง และเอกสารในโครงการ 2 ปี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ ด้านงานโครงสร้าง อย่างน้อย 5-10 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineer
 • Designing & Tool controlling until,Robotic
 • ISO9001, ISO 14000, OHSAS18001, CIP, PDCA, TPM, 5S

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor in Architecture, Project Management
 • The role will require you to frequently travel.
 • Snagging and defects reporting.

20-Jan-17

 

Applied
 • Personal skills to manage functional organization
 • Financial skills about Product cost structure
 • Experience in other development functions

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Engineering or relate
 • Minimum 2-3 years of working experience in energy
 • Able to travel to and/or work in up country

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนบริหาร ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง ทีมงาน
 • บริหารต้นทุนการดำเนินงานให้อยู่ภายในงบประมาณ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธา, ชลประทาน)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ประสบการณ์งานก่อสร้าง 10 – 15 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • strong project management experience
 • good English and presentation skill
 • strong leadership

20-Jan-17

 

Applied
 • University degree in Engineer
 • Fluent in spoken and written English
 • Experience in Project Management of investment

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ชายอายุ 22-30 ปี อนุปริญญาหรือสูงกว่าสาขาไฟฟ้า,
 • อิเล็คทรอนิกส์,ช่างกลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ระบบไฟฟ้า,แอร์,UPS,CCTV,Access Control

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ชายอายุ 22-25 ปี ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า,โทรคมนาคม,
 • อิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ขยัน
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานต่างจังหวัดได้

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการด้านการควบคุมและบริหารโครงการ 10 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์สายงานก่อสร้างและสายงานเกี่ยวข้อง
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

20-Jan-17

 

Applied
 • Supervise the implementation of the project
 • Supervision and inspection documents
 • Prepare report on the progress of various project

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age between 28-38 years old
 • Degree in Interior Design,Architecture or related
 • Excellent in project management skill

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor or higher degree in Mechanical Engineer
 • 3 years of working experiences in engineering
 • Fluent in English

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี- โทวิศวกรรม/ สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 5 - 10 ปี
 • ตรวจสอบการดำเนินงาน พัฒนาการก่อสร้าง

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • 3 year experience in Power business, energy
 • Project development, Asset Management, Powerplant

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-4 years (Architectural Designer)
 • 4-6 years (Intermediate Architectural Designer)
 • Proficient in written and spoken English

20-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Data Center, Network Security
 • ติดตั้งระบบอุปกรณ์ Network, Server, IT Facility
 • ออกแบบระบบโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทน

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 1 Year Contract
 • Data Protection Security
 • Fluent English/Thai Speaking and Reading

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in mechanical, Chemical Engineer
 • Knowledge of AutoCAD 2D & 3D
 • Able to drive cars and have a license.

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree of Mechanical Engineering
 • Experience in piping design for chemical plants
 • Knowledge of AutoCAD 2D&3D

20-Jan-17

 

Applied
 • Strong Engineering designs background in HVAC
 • strong design background in the Construction
 • Fluent in English

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years in Automotive Manufacturing Development
 • Engineering improvements
 • Good English suchat@kensington.co.th

20-Jan-17

 

Applied
 • Engineering & Maintenance in MNC Manufacturing
 • PM Robotic, PLC and Facility control
 • Good In English

20-Jan-17

 

Applied
 • Reliability Manager or Maintenance Manager
 • 7 years in Food/Beverage/Dairy or related
 • Good in English

20-Jan-17

 

Applied
 • Sales and Technical support engineering operation
 • M&E Construction, Main / Sub Contractor
 • HVAC, Chiller and Facilities System

20-Jan-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Maintenance Manager with Automotive Manufacturing
 • CNC, PLC and Facility control
 • Good In English

20-Jan-17

 

Applied
 • 3-5 years project engineer in Food/Dairy/Cosmetic
 • Project study, planning, management & development
 • Good in English

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor/ Master Degree in Civil Engineering
 • Possesses of “license for professional practice”
 • Experienced in constructing High-rise building

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age 37 + with a degree in Engineer
 • 3+ years in the Power Generation / Power Plant
 • Good communication skills in English

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering
 • 10 years' experience on site preferably hotels
 • Manage MEP project budget

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกันให้ดำเนินการไปตามแผน
 • ควบคุมดูแลและติดตามงานซ่อมบำรุง,ติดตามงานOperation
 • ปรับปรุงพัฒนางานในฝ่ายวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพ

20-Jan-17

 

Applied
 • วางแผนควบคุมงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงาน
 • ปริญญาตรี วศบ.โยธา ขึ้นไป (มีใบ กว.)
 • ประสบการณ์ด้านงานอาคารสูงและโรงงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

20-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.