• ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • วางแผนซ่อมบำรุง, จัดหา Spare Part,
 • เพศ : ชาย อายุ : 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท

1 hour ago

 

Applied
 • Contract Specialist, Contract Manager
 • Commercial Manager
 • Assistant Commercial Manager

1 hour ago

 

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Overseeing all engineering functions
 • Male or female Aged 35 years old and up
 • 5 years experience working in a related industry

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Thai nationality, aged 28-45 years old
 • Bachelor’s Degree in Finance or Engineering
 • 5 years of experience in machine building project

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • งานวิศวกร
 • civil engineer
 • วิศวกรก่่อสร้าง

1 hour ago

 

Applied
 • Looking for highly motivated and strong innovator
 • Explore business use cases and opportunities
 • Support existing 3G/4G Sites Survey and etc.

1 hour ago

 

Applied
 • Team Management 30 staffs
 • Selling Industrial Product
 • Manage automation industry project

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • strong sheet metal background.
 • welding. steel fabrication, laser, brake press,
 • Project Management

1 hour ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • Global leading MNC in mining
 • Pump maintenance and service
 • Mining mineral processing

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • knowledge in PSD doors and panel funcitons
 • Rail experiences with good command of English
 • System integration background

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • บริหารงาน ควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพวิศวกร

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • เขียนแผนงานและวางแผนการทำงานทั้งโครงการ

1 hour ago

 

Applied
 • Project cost estimation
 • Verify and monitoring project’s budget
 • Civil Engineering or Construction Management

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor/Master in Electrical, Mechatronics
 • Exp. in industrial automation, Instrumentation
 • Knowledge of PLC, SCADA, DCS / programming tools

1 hour ago

 

Applied
 • Handle overall execution and management
 • Coordinate to resolve all design and engineering
 • Identify, communicate and manage risk

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • ควบคุมงบประมาณโครงการ
 • บันทึก แก้ไขแบบก่อสร้าง งานโครงสร้างและสถาปัตย์

1 hour ago

 

Applied
 • ออกแบบ ถอดแบบประมาณราคาได้
 • ถอดปริมาณ BOQ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรู้และเข้าใจในระบบเอกสารงานก่อสร้าง
 • กำกับดูแลการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและจัดทำแผนงงานก่อสร้าง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา มีใบกว.
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

1 hour ago

 

Applied
 • ควบคุมงาน ประมาณราคา สั่งซื้อวัสดุ
 • ทำแบบสำหรับก่อสร้าง
 • วางแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

1 hour ago

 

Applied
 • ควบคุมงาน ประมาณราคา สั่งซื้อวัสดุ
 • ทำแบบสำหรับก่อสร้าง
 • วางแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

1 hour ago

 

Applied
 • Thai nationality only, male, age 45-50 years old
 • Bachelor degree or higher in Engineering field
 • Minimum 5-10 years of experience in engineering

1 hour ago

 

Applied
 • Immediate Joining
 • Should have worked in Phuket
 • Strong Communication & Leadership skills

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Performs site inspection & monitor subcontractor
 • Responsible for trouble shooting and problem
 • Responsible for project & engineering activities

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering.
 • Good command in English is a must.
 • Experience in CI and Manufacturing process.

1 hour ago

 

Applied
 • Engineering & Maintenance in MNC Manufacturing
 • PM Robotic, PLC and Facility control
 • Good In English

1 hour ago

 

Applied
 • Maintenance Manager with Automotive Manufacturing
 • CNC, PLC and Facility control
 • Good In English

1 hour ago

 

Applied
 • Civil Engineer
 • Construction Management
 • Project Manager

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years in project management automotive part
 • Good command of English
 • Drawing , AutoCAD knowledge

1 hour ago

 

Applied
 • Master’s Degree, with one degree in MBA
 • At least 8 years working experience
 • Strong people management and leadership skills

1 hour ago

 

Applied
 • Male age 25-50, Bachelor in Electrical Engineer
 • 3-5 years exp of Air conditioning equipment
 • 15,000 - 50,000 THB + OT + Bonus + Transportation

1 hour ago

 

Applied
 • Mining
 • Construction and Engineering project
 • Finance

1 hour ago

 

Applied
 • Male age 25-50, Bachelor in Electrical Engineer
 • 3-5 years exp of electronics construction
 • 15,000 - 50,000 THB + OT + Bonus + Transportation

1 hour ago

 

Applied
 • Design and screen of system and structure drawing
 • Design and control of the project system
 • Min 3 years experience in civil / construction

1 hour ago

 

Applied
 • Provide support in the development and management
 • Perform the development and maintenance of product
 • To handle, in after sales aspect of, device channe

1 hour ago

 

Applied
 • 5 years of experience in construction supervision
 • Bachelor's degree in civil engineering
 • Good scheduling ability for efficient work process

1 hour ago

 

Applied
 • 3-5 years working experience in construction
 • Good in English both of speaking and writing
 • Experience in Project Estimation and Cost control

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • engineering projects including design,negotiation
 • maintenance management with CAPEX management
 • lead the implementation of new technologies

1 hour ago

 

Applied
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • มีความสามารถในด้านงานจัดซื้อโครงการ

1 hour ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • Male/Female age between 28-38 years old
 • Degree in Interior Design,Architecture or related
 • Excellent in project management skill

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย / ปวส./ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
 • อ่านแบบได้ ทำงานเป็นทีมได้
 • ขยันอดทน

1 hour ago

 

Applied
 • Male, Diploma Civil/Architect/Electrical
 • Experienced handling project / eqp service manage
 • Placement: Thailand

30-Apr-17

Salary negotiable

Applied

Project Engineer (3 units)

INTEQC Group

Bangkok Area - Samutsakorn

 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมศาสตร์ แมคคาทรอนิค
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ วิศวกรรมอาหาร

30-Apr-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.