Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 595 jobs
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • จบการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. ในงานไฟฟ้า
  • มีความรู้และประสบการณ์การบำรุงรักษาเครื่องจักร
  • พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  BangrakTHB 20K - 30K /month
  • วุฒิปวส.-ป.ตรี
  • ปสก.ซ่อมบำรุงอาคารในระดับหัวหน้า 3 ปีขึ้นไป
  • ประจำสีลม ทำงานวันจ.-ศ. และวันเสาร์เว้นเสาร์
  VST ECS (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  VST ECS (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Wangthonglang
  • วุฒิปวส. - ป.ตรี สาขาช่างยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์การซ่อมรถจักรยานยนต์
  • มีความรู้เรื่องงานระบบไฟฟ้า สีรถยนต์
  Next