• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุไม่เกิน 28 ปี

7 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male Age 26-30 years or above 30 years old
 • Bachelor or Master’s degree in Business, Engineer
 • Case of Engineer, Major must be in Electronis

15 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Semiconductor
 • Optoelectronic
 • Electronic Manufacturing

46 mins ago

 

Applied
 • Degree in Engineering
 • Knowledge of IC Packaging,SAW,Die attach
 • Required TOEIC Score is 500 up

59 mins ago

 

Applied
 • Work with one of the most highly reputed Japanese
 • Opportunity to involved in important projects
 • Experience and know-how for your future career

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • At least 5-7 years’ experience in building & admin
 • Strong negotiation, leadership
 • Knowledge of building & administrative management

4 hours ago

 

Applied
 • ริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • คยผ่านงานด้านฝ่ายขาย ในส่วนของงานโปรเจค
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า อีเล็คทรอนิค หรือ แมคคาโทน
 • มีใจรักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ / สามารถขับรถยน

6 hours ago

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการ 2-5 ปี
 • มีความสามารถในการขายเป็นอย่างดี
 • งานขายเครื่องจักร

6 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Degree in Mechanical or Electrical or Chemical
 • 3 years’ experience with in plastic packaging
 • Develops project objectives by reviewing project

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in molding injection,thermoforming tray
 • Knowledge in SPC , DOE and FMEA.
 • Good command in English.

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor-Master degree in Mechanical Engineer
 • 3-5 years of experience in leading a team
 • Have experiences in Technical training

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electronics, Telecommunication
 • Experience in Transportation Railway project
 • Strong background of telecommunication

7 hours ago

 

Applied
 • Be responsible for field technical support
 • Be responsible for secondary level technical
 • Provide the training to customers & front engineer

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Execute installation tasks, assembling machines
 • Execute preventive maintenance activities
 • Able to travel upon business required

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • You can Learn New Technology "Industrial CT".
 • You can learn SPC (statistical process control).
 • Work in International Environment.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sourcing & procurement of Fridge & Chiller system
 • Min 5 years direct exp. in procurement/ soucing
 • Aged 50-60 yrs old, Bachelor Degree in ME/ EE

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales and Technical Engineering operation
 • Automation control system, Low / Medium Voltage
 • Project management and solution consultancy

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Instrument , Electronic , Ele
 • 1 -3 years experience in related field
 • Self motivated, energetic and enthusiastic charact

16 hours ago

 

Applied
 • Basic in PLC knowledge
 • CGPA 2.50+
 • Experienced in Electrical/Maintenance

16 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงโรงแรมมาก่อน
 • บำรุงรักษาระบบต่างๆภายในอาคาร
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • วิศวกรรมโครงการ และ วิศวกรรมงานระบบ
 • เงินเดือนและเบี่ี้ยเลี้ยงสามารถเบิกได้
 • ประกันสุขภาพพิเศษเสริมประกันชีวิตและประกันสังคม

16 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทางบริษัท มีหลายแผนก จึงพิจารณาตาม สาขาที่ถนัด

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 23-30 years old
 • Bachelor’s degree in Electronics Engineering only
 • Knowledge in Electrical Circuit, PCB, PCBA

16 hours ago

 

Applied
 • Male, age 22-25 years old
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering only
 • 0-2 years experience in Engineer

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 23-27 years old
 • Bachelor's in Mechanical, Electrical, IE
 • 1-3 years’ experience in production

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's in Engineering or related field
 • 1-3 years in Control project, ISO System
 • Knowledge ISO/ TS16949

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Higher Vocational Certificate in mechanics
 • 2-5 years in manufacturing, machine maintenance
 • Good command in English

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนัก
 • สอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนัก,งานซ่อมเครื่องชั่ง

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม PLC
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • สาขาอิเล็คทรอนิกส์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ออกบริการงานนอกสถานที่ ติดตั้งและบริการ แก้ไขปัญหา

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical or Electrical field.
 • Have experience more 5 year
 • Able to analyse the problem of all utility / facil

16 hours ago

 

Applied
 • Preparation of action plan and scope of work
 • Manage and coordinate the O&M team activities
 • Performance and activities Report

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or above in electronics engineer
 • Good programming skills in either Visual basic
 • Design software/database

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Chance to lead a high potential engineering team
 • Good compensation and benefits package
 • Pertinent trainings and workshops

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Find new alternative source of supply
 • Sourcing Material
 • 2-5 years exp. in sourcing in electronic

16 hours ago

 

Applied
 • QES supervisor QA Supervisor
 • customer support team in Thailand
 • quality assurance team complaint

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Perform R&D job as assigned by R&D Manager
 • Maintain quality management systems for R&D
 • Repair, implement and maintain electronics test

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • สามารถเขียนแบบ โดยใช้โปรแกรมทางวิศวกรรม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

16 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขา ไฟฟ้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

16 hours ago

 

Applied
 • Engineering (Electronics, Electrical, Telecom,IT)
 • 1-7 years Working Experience
 • Maintain and monitor for machine capability

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical or Instrument
 • 7-10 years’ experience in purchase spare parts
 • Working place at Rayong office.

16 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age 25 years old
 • Degree in Mechanical or Electrical or Industrial
 • Good English communication skills

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in Engineering in Mechanical
 • 1 – 2 years working experience in high volume
 • Knowledge in disk drive will be an advantage

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Ensure critical process control parameters
 • Ensure all equipment modification & any engineer
 • Day to day problem solving of product quality

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Day to day problem solving of product quality
 • Improve productivity in assigned area
 • Ensure critical process control parameters

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Engineerin Mechanical / Electrical
 • Management team service
 • Proficiency in English

16 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Experiences 10 yers in Similar Siste management
 • Good command of English
 • Proactive with strong in management skills

16 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Chemical Engineering
 • Experience 0-3 years in repairing pumps
 • Possess mechanical/electrical skills

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.