• ค่าตอบแทนตามความสามารถและประสบการณ์
 • สามารถขอทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยได้
 • มีโอกาสศึกษา ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

1 hour ago

 

Applied
 • รับผิดชอบเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า
 • จัดเก็บข้อมูล แก้ไขปรับปรุงไฟล์ข้อมูลต่างๆ
 • ตรวจสอบหน้างานจริง ประกอบการเขียนแบบ

1 hour ago

 

Applied
 • Experience in QA/QC in Automotive Manufacturing
 • Experience in Electronics or Automotive
 • Bonus 5 months as average

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor / Master degree in Marketing, BA ,related
 • 5-10+ years of Sales for Consumer Electronics
 • Experience in governing bidding process

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • รับนักศึกษาที่จบใหม่
 • สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

7 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • Degree in Mechanical or Electrical power fields
 • 1 – 2 years’ experience in manufacturing

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, 21 - 26 years old
 • degree in Engineering : Power Electrical
 • 0-5 years in Engineer position from manufacturing

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Senior Process Engineer, Electronics
 • Wave Soldering
 • Vision Auto inspection, Vision builder

7 hours ago

 

Applied
 • Male / Female, 21 - 26 years old
 • degree in Engineering : Power Electrical
 • 3-8 years in Engineer position from manufacturing

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • product engineer, product, furniture, construction
 • engineering, wood, mechanical, civil, hardware
 • English, autocad, CAD, metal, BOM

7 hours ago

 

Applied
 • Age not over 27 years old
 • Degree in Mechanical, Electrical, Electronics
 • Good English Communication;New Graduate is welcome

7 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • สาขาสำรวจ ,ประเมินราคา ,สาขาไฟกำลัง ,สาขาเครื่องกล
 • มีทักษะเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

7 hours ago

 

Applied
 • บำรุงรักษาเครื่องวัดและอุปกรณ์ทดสอบ
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • ปวส.ไฟฟ้ากำลัง

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. ช่างไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

7 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิ ม.6., ปวช., ปวส.
 • งานประกอบชิ้นส่วนหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

7 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบพื้นฐานไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • เขียนแบบ/ออกแบบ โดยใช้โปรแกรม Auto CAD 2D,3D

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย พ้นภาระทางทหาร
 • ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง/สาขาอิเล็คทรอนิคส์
 • ตรวจสอบคุณภาพและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

7 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 22 - 28 ปี ป.ตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ควบคุมดูแลงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

7 hours ago

 

Applied
 • ถอดแบบ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • 0 - 3 Years Experience
 • Mature, Indepent, Hands-on

7 hours ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • ถอดแบบตรวจสอบปริมาณงานและวัสดุอุปกรณ์ตามแบบ
 • ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์
 • ติดต่อประสานงานหน้างานกับลูกค้าหรือผู้รับเหมา

7 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 27-33 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการณ์การทำงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า 5 ปี ขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • To set up new manufacturing (Redeady meal to eat)
 • Control and preventive maintenance Chill room
 • Control, operate air compressor and Electrical sym

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in electrical engineering
 • Minimum of five (5) years of relevant experience
 • Ability to work independently

7 hours ago

 

Applied
 • Male / Female not over 30 yrs only, English Resume
 • Bachelor's Degree of Electrical Engineering
 • Good command of spoken and written English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 23- 33 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ ด้านงานอาคารสถานที่

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Electrical Engineering
 • Excellent communication in English
 • 5 years in experience in semiconductors or related

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Electrical Engineering
 • Excellent communication in English
 • 5 years in experience in semiconductors or related

7 hours ago

 

Applied
 • Excellent communication skills English / Thai
 • Knowledge in Wire & Cable Industry machinery
 • Related technical background / sales experience ar

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและเช็คความเรียบร้อยของเครื่อง
 • มีความรู้เรื่องเครื่องจักรพลาสติกและอุปกรณไฟฟ้า
 • มีความละเอียดรอบคอบ

7 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • เพศ : ชาย อายุ : 20 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

7 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • วางแผนซ่อมบำรุง, การตัดสินใจแก้ไขปัญหา

7 hours ago

 

Applied
 • Repairing of Plastic Extrusion machinery
 • Guidance on improvement tools to maintenance team
 • Kaizen experience

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. สาขา ไฟฟ้า,เครื่องกล,ช่างกลโรงงาน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

14 hours ago

 

Applied
 • Weller Electronics
 • Electronic Engineering or related major
 • Work from home

14 hours ago

 

Applied
 • Male only, age 22-27 years old
 • Bachelor's Degree of Electrical Engineer
 • Willing to travel to support customer on-site

15 hours ago

 

Applied
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • Electronic Engineering
 • 3-10 years experience in IC Development
 • Test & Product Engineering, IC Manufacturing

15 hours ago

 

Applied
 • Sales Manager - Electronics manufacturing
 • Printed Circuit Board assembly service
 • Multinational and Japanese company

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ensure all automation work meet technical standard
 • B.Eng.(Electrical Engineering) or higher
 • Good command of English

15 hours ago

 

Applied
 • 3-4 years in elevator/ construction engineering
 • University graduate in Mechanical / Electrical
 • Be capable of working with and within a large team

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/ปวส.ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล
 • ยินดีรับทั้งนักศึกษาจบใหม่และผู้มีประสบการณ์
 • มีการฝึกอบรม ช่างเทคนิค16000 ขึ้นไป ประกันสังคม

15 hours ago

 

Applied
 • Degree in Electrical Engineering
 • 2+ years’ experience in Electrical Engineering
 • Good technical computer skills

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Vocational degree Preferably in Mechanical
 • Higher degree is a plus.
 • Experience in Terminal Operations

17 hours ago

 

Applied
 • Experience in new set up plant
 • Good command of English
 • HVAC, Utilities and Water treatment

17 hours ago

 

Applied
 • Experience in Production Planning program
 • Electrical Mechanical and Industrial Engineering
 • Visual studio for VB.net / C# is preferred

17 hours ago

 

Applied
 • Degree in Mechanical ,Electrical Engineering
 • 2-5years sales experienced
 • Service-minded, result-oriented

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's in IE, Production Engineer
 • 0-3 years in Control project, ISO System
 • Knowledge ISO/ TS16949

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 24-28 years old
 • Bachelor's degree in Mechanical or Mechatronics
 • 0-3 years’ experience in machine design

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.