• จบ ป.ตรีวิทยาศาสตร์การกีฬาหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ความกระตือรือร้น บุคลิกดี
 • เคยมีประสบการณ์ฝึกฟุตบอลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min.5 yrs of experience in strategic management
 • Excellent in communication both Thai & English
 • Master degree or Ph.D.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Education Consultant (Foreigners)
 • Good in presentation skills
 • Like to meet people

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานประจำ
 • มีใจรักงานด้านบริการ ขยันอดทน ซื่อสัตย์
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี
 • มีใจรักทางด้านงานการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีบุคลิกคภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ดี

18 hours ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศ
 • ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

18 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s or Master in Business Administration
 • Experienced in marketing and sales techniques
 • Ability to solve problems with good interpersonal

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree
 • Sales Experiences
 • Achieve budgeted sales and service targets

18 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • responsible for supporting students on the EAL pro
 • works with students within their classrooms
 • Bachelor’s degree plus a recognised teaching

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • When required attend tournaments
 • Responsible to: Head Tennis Coach
 • Bachelor’s degree plus a recognised teaching

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good communication skills
 • Good time management
 • Bachelor’s degree plus a recognised teaching

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • แนะนำหลักสูตรคอร์สเรียน
 • ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา อายุ 20 ปีขึ้นไป

18 hours ago

 

Applied
 • มีใจรักในการสอน
 • มีความรับผิดชอบในการสอนสูง
 • เดินทางมาสอนที่โรงเรียนได้

18 hours ago

 

Applied
 • มีใจรักในการสอน
 • เดินทางมาสอนที่โรงเรียนได้
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดี

18 hours ago

 

Applied
 • งานธุรการ ประสานงานเอกสาร admin
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความอดทน มุ่งมั่นในการทำงาน
 • ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

18 hours ago

 

Applied
 • แนะนำหลักสูตรแก่ผู้สนใจ ให้คำแนะนำคำปรึกษา
 • หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ ได้

18 hours ago

 

Applied
 • แนะนำหลักสูตร
 • สอนสนุก สอนเข้าใจ สอนเป็นระบบ
 • สามารถทำงานวันเสาร์ อาทิตย์ ได้

18 hours ago

 

Applied
 • มีใจรักในการสอน
 • มีความรับผิดชอบในการสอนสูง
 • เดินทางมาสอนที่โรงเรียนได้

18 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • มีใจเมตตา รักในความเป็นครู

18 hours ago

 

Applied
 • ปวส . ขึ้นไป ทุกสาขา อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • ชอบทำงานเกี่ยวกับเด็ก มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี- โท สาขาบัญชี
 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานในระบบโรงเรียนนานาชาติ

18 hours ago

 

Applied
 • Female age 22-30 years old
 • Bachelor’s degree in any field
 • 1 year experienced in sales and customer service

18 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Have good English language skills
 • Hold a recognised swimming teaching
 • Satisfactory Thai Police Criminal Record check

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai Nationality, Age 24-30
 • Bachelor's Degree in any related fields
 • Have experience as sales in Education industry

18 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

18 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

18 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

18 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

18 hours ago

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelore or Master degree in business admin,ect.
 • Leading or managing micro enterprise projects
 • Good Facilitation & program management skill

23-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in business admin.or other fields
 • Experience in implementation microenterprise
 • Facilitation & Program management skill

23-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Social Science, Public Health
 • 2-3 year experience in management of migrant,other
 • Facilitating ,Training & Good Commucation skills

23-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง กำลังศึกษา หรือ จบปริญญาตรี
 • รักเด็ก ใจเย็น ร่าเริง สดใส ยิ้มแย้ม สุภาพ
 • ฝึกสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษา

23-Apr-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี จากสาขาที่เกี่ยวข้องหรือสายวิทย์-คณิต
 • สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน
 • รักเด็ก ใจเย็น ร่าเริง สดใส ยิ้มแย้ม สุภาพ

23-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering or relate field
 • Good sales and negotiation skills.
 • coordination skills and service minded person

22-Apr-17

 

Applied
 • Marketing Executives
 • Overseas Education Industry
 • Fresh Graduate Accepted

22-Apr-17

THB20k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการประถมศึกษา
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการจัดการ / บริหารธุรกิจ
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

21-Apr-17

 

Applied
 • A fluent communicator in both Thai and English
 • A high level of competence with IT
 • Strong working knowledge of Word and Excel

21-Apr-17

 

Applied
 • ค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลสำหรับการ์ตูนความรู้
 • ประสานงานการผลิตหนังสือเเละผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 • อ่านข้อมูลภาษาอังกฤษเเละเรียบเรียงได้ถูกต้อง

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูล
 • ประสานงานการผลิตหนังสือเเละผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 • อ่านข้อมูลภาษาอังกฤษเเละเรียบเรียงได้ถูกต้อง

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีตรี-ปริญญาเอก
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree
 • Sales Experiences
 • Achieve budgeted sales and service targets

21-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • leadership of the boarding community.
 • Strategic leadership and development of boarding
 • Ensure that parents and guardians are well

21-Apr-17

 

Applied
 • must be in educational business, can be B2B or B2C
 • A good coordinator, result-driver and Initiator
 • Coach team, improvement plan operation& curriculum

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • มีทักษะด้านภาษาจีนดี สามารถสื่อสารภาษาจีนได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • เป็นผู้ที่สามารถใช้ภาษาไทย สื่อสารและอธิบายได้ด

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.