• กำหนดทิศทางและกลยุทธในการพัฒนางานบริการความรู้
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์นการทำงานเกี่ยวกับบริหารจัดการ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานบริการข้อมูลความรู้สร้างสรรค์
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบรรณารักษ์
 • มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการงาน

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors degree in Education
 • Experience in Library
 • Follett Destiny Library Server System

26-Jul-17

 

Applied
 • มีความรู้โปรแกรมบรรณารักษ์
 • ประสบการณ์ห้องสมุด
 • เคยทำงานด้านกฎหมาย

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนบทความ
 • จบทางสายครูจะดีมาก

21-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • รับและตรวจสอบต้นฉบับจากบรรณาธิการ

21-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีความรู้เรื่องการจัดระบบเอกสารและการจัดเก็บข้อมูล
 • มีความรู้ทางด้านการจัดการห้องสมุด

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.