• เพศ ชาย หญิง อายุ 30-35 ปี
  • การศึกษา ปริญญาตรี
  • การสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น

24-Feb-17

 

Applied
  • Man the circulation desk at times
  • Process and catalogue new stock
  • Assist with the management and support of library

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • ดูแลความเรียบร้อยของชั้นหนังสือและทรัพยากรความรู้
  • บันทึกสถิติการใช้งานหนังสือ วารสารและทรัพยากร
  • จัดเรียงหนังสือ วารสาร และทรัพยากรความรู้

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.