• ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • รับและตรวจสอบต้นฉบับจากบรรณาธิการ

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนบทความ
 • จบทางสายครูจะดีมาก

23-Jun-17

 

Applied
 • Supervises the day to day activities of the Key
 • Thai Nationality wih Bachelor’s degree
 • Highly customer-focused strong problem-solving

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Takes key role in rotational provision
 • Thai Nationality wih Bachelor’s degree
 • Previous experience working in a Library

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทํางานด้านเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Office

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in related field
 • Good command of spoken and written English
 • Have year(s) of experience will be preferable

20-Jun-17

 

Applied
 • English Communication Skills
 • Experience in Working with Children
 • Work as a Team

20-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree Library Science
 • At least 2 years previous library experience
 • Computer literate

19-Jun-17

 

Applied
 • Bachelors degree in Education
 • Experience in Library
 • Follett Destiny Library Server System

14-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.