• ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน
  • สามารถพิสูจน์อักษรไทย -อังกฤษ ได้ดี
  • ติดต่ออสรรหาผู้เขียน ผู้ตรวจ และบรรณาธิการ

10 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี
  • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.