• เพศ ชาย หญิง อายุ 30-35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี
 • การสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น

12 hours ago

 

Applied
 • Man the circulation desk at times
 • Process and catalogue new stock
 • Assist with the management and support of library

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality with Bachelor’s degree
 • experience working in a Library, preferably
 • Highly customer-focused

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลความเรียบร้อยของชั้นหนังสือและทรัพยากรความรู้
 • บันทึกสถิติการใช้งานหนังสือ วารสารและทรัพยากร
 • จัดเรียงหนังสือ วารสาร และทรัพยากรความรู้

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.