• สื่อสาร (ฟัง พูดอ่าน เขียน) ได้ในระดับดี
 • ใช้ MS Office และ Internet ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบัน
 • มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำสูง มีใจรักบริการ
 • มีความสามารถในการสื่อสาร และติดต่อประสานงานสูง

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree and/or professional Librarian qualification
 • Relevant experience working with children to suppo
 • Experience of working in an international school

18-Jan-17

 

Applied
 • Provide book reservations services
 • Provide reserved collection services
 • Provide internet and printing services

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.