• ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความเชี่ยวชาญในด้านการพิสูจน์อักษร
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

25-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนบทความ
 • จบทางสายครูจะดีมาก

25-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • รับและตรวจสอบต้นฉบับจากบรรณาธิการ

25-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลความเรียบร้อย และเตรียมความพร้อม พื้นที่บริการ
 • สร้างระบบงานบริการ ที่สะดวกและตอบโจทย์ความต้องการ
 • แนะนำข้อมูลและนำชมส่วนบริการ ให้กับผู้เข้าใช้

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลความเรียบร้อยของชั้นหนังสือ และทรัพยากรความรู้
 • บันทึกสถิติการใช้งานหนังสือ วารสาร และทรัพยากร
 • จัดเรียงหนังสือ วารสาร และทรัพยากรความรู้

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Provide book reservations services
 • Provide reserved collection services
 • Provide internet and printing services

20-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.