• เพศชาย / อายุ 22-35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการผลิตเครื่องสำอาง/อาหาร

15 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบภาระงานสอน
 • ผลิตผลงานวิจัย การบริการวิชาการ และงานประกันคุณภาพ
 • ให้คำปรึกษานักศึกษา นิเทศโครงการการเรียนรู้

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบภาระงานสอน
 • ผลิตผลงานวิจัย การบริการวิชาการ และงานประกันคุณภาพ
 • ให้คำปรึกษานักศึกษา นิเทศโครงการการเรียนรู้

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบภาระงานสอน
 • ผลิตผลงานวิจัย การบริการวิชาการ และงานประกันคุณภาพ
 • ให้คำปรึกษานักศึกษา นิเทศโครงการการเรียนรู้

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาธุรกิจการบิน
 • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการบิน
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

20-Jan-17

 

Applied
 • At least BA and TEFL certification.
 • 5 years professional experience
 • Complete documentation required for program

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาด้านภาษาอังกฤษ
 • ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา
 • มีผลคะแนนการสอบ TOEIC/IELTS/TOFEL

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาเอก ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
 • ผลิตผลงานทางวิชากร (วิจัย บทความ ตำรา หนังสือ)

20-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาโทขึ้นไป
 • ไม่จำกัดเพศ
 • เวลางานที่ยืดหยุ่น

20-Jan-17

 

Applied
 • จัดการงานด้านปฏิบัติการสายวิชาการ
 • มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำสูง
 • ประสบการณ์ในโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันการศึกษา

19-Jan-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ทักษะภาษาอังกฤษดีมาก
 • เคยมีประสบการณ์ด้านการสอน
 • เคยประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

19-Jan-17

 

Applied
 • Male / Female age not over 35 years
 • Experience leading a team (essential)
 • Fluent written and spoken English (essential)

18-Jan-17

 

Applied
 • Learning Support Assistant
 • LSA
 • ครูสนับสนุนการสอนเด็กพิเศษ

17-Jan-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Teaching and Class Management
 • Monitoring, assessing, recording and reporting
 • Thai nationality only

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop and teach English course
 • Design and prepare courses
 • Follow up teaching development

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.