• การดูแลควบคุม กำหนดรูปแบบเนื้อหาของเว็บไซต์
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการออกแบบ
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า 3- 5 ปี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาด้านการออกแบบ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 5-10 ปีขึ้นไป

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop new user-facing feature for mobile apps
 • Experience in creating wireframes, storyboards.
 • Skill in HTML, CSS, and JavaScript for rapid.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ใช้โปรแกรมออกแบบต่างๆได้เช่น อิลาส โฟโต้ช๊อบ ฯลฯ
 • ใช้โปรแกรมตัดต่อ VDO ได้
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ ทำงานได้รวดเร็วและถูกต้องสวย

7 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years (min.) relevant professional experience
 • Fluent in English and Thai
 • Highly computer literate

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ออกแบบป้ายสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ออกแบบจัดทำโปรโมชั่น สื่อการขายต่าง ๆ
 • รักงานด้านการออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์

7 hours ago

 

Applied
 • University degree in design area or related
 • Technical skills require for Auto CAD, 3D,
 • Good drawing and photographic ability

7 hours ago

 

Applied
 • Knowledge of VDO editor, HTML Coding
 • Knowledge of HTML5 Responsive Banner
 • Can Editing VDO

7 hours ago

 

Applied
 • Design Engineer, Machine, Aluminum melting furnace
 • Auto CAD skill(2D, 3D), Draw blueprint, 20-30K
 • Drive your own car, Visit oversea factory

7 hours ago

 

Applied
 • A diploma/degree in marketing & mass communication
 • Excellent command of both written and spoken
 • We’re looking for new graduated

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree of Mechanical Engineering
 • Experience in piping design for chemical plants
 • Knowledge of AutoCAD 2D&3D

7 hours ago

 

Applied
 • Deliver products/services/solutions to South Asia
 • Travel to South Asia on a regular basis
 • Contribute on technical knowledge&development

7 hours ago

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า
 • ประสบการณ์0-3 ปี ในสายงานเขียนแบบ

7 hours ago

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator ได้
 • มีความตั้งใจและอดทน

7 hours ago

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้
 • สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบโครงสร้าง

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25-40 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาที่่เกี่ยวข้อง

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Flexible working hours
 • Develop your skill & work in a english environment
 • 5 Days Work Week,Service Charge

7 hours ago

 

Applied
 • Proficiency in 3D model software
 • Preparing assets and creating a compelling
 • Minimum of 3 years experience creating 3D

7 hours ago

 

Applied
 • Strong C++ and/or Java skills and the ability
 • Experience implementing one or more of the followi
 • Designing, developing, and supporting

7 hours ago

 

Applied
 • A minimum of 5-8 years’ experience in game develop
 • Create cinematic and game 3D animation
 • Able to effectively collaborate with other artists

7 hours ago

 

Applied
 • Create characters, enemies, and weapons
 • Experience managing content and developing
 • Knowledge of major 3D software packages

7 hours ago

 

Applied
 • Passion and knowledge in Art & Design
 • Create daily Graphic design
 • Prefer skill : UX&UI, Web design, Photography,

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in graphic design
 • 2-3 years of experience in UX/UI designer
 • A solid grasp of user-centered design

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality Male and Female Age: -30 year
 • New graduate is also welcome
 • Degree in Graphic design or any related field

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา computer graphicหรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop / Illustrator ได้ดี
 • สาขาบางปู สมุทรปราการ

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Proficient in C/C++ and object-oriented program
 • Work in cooperation with other Game Programmers
 • Game knowledge

26-Jul-17

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้ Illustrator, Photoshop ได้

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in journalism
 • 1-3 years experience in digital agency
 • Age not over 28 years old

26-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in related field
 • 5 or more years’ experience
 • Knowledge of Digital Analytics

26-Jul-17

 

Applied
 • Thai Nationality only, age 22 – 28 years old
 • Bachelors in Graphic Design
 • At least 1-2 years’ experience in creative

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Understand technical drawing, auto cad
 • Able to work independently
 • Vocation and above 22-35 years

26-Jul-17

 

Applied
 • Automotive engineer
 • Mechanical Engineer
 • Toeic more than 550

26-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิ ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator , 3ds Max

26-Jul-17

 

Applied
 • IT
 • เงินเดือน -70,000 บาทขึ้นไป
 • ประเทศญี่ปุ่น

26-Jul-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • Min. 8 Yrs. /Hands-on solution architect
 • Knowledge and understanding of industry trends
 • Knowledge of virtualization technology

26-Jul-17

 

Applied
 • Male or female, age 27 – 35 years old
 • Bachelor's or Master’s degree in Business
 • At least 5 years of related experience

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop the design so as to fully integrate
 • Ensure continuous dialogue
 • Review shop drawings

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ทุกเดือนจะได้รับเงินเดือน + เบี้ยขยัน
 • ทุกหกเดือนจะได้รับ Incentive
 • ทุกปีจะได้รับการพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือน

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ออกแบบ ผลิตภัณฑ์มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีทางด้านกราฟฟิค หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อ
 • ใช้งานโปรแกรม Photoshop, Illustrator, Flash

25-Jul-17

 

Applied
 • Auto CAD
 • มีความรู้ในเรื่องการอกแบบระบบเครื่องเสียง
 • ออกแบบงานระบบ AV

25-Jul-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.,ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การเขียนแบบInterior 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ,Sketch up

25-Jul-17

 

Applied
 • Age 35-50 years old. BE. of Tooling Die or related
 • Has experience 10 years for Tooling Die design.
 • Knowledgeable of Single and progressive Die.

25-Jul-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • At least 2-3 years of productive experience
 • Degree in Interior Design / Architecture
 • Advance knowledge in AutoCAD, Photoshop

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถในการเขียน SASS / CSS / XHTML
 • ประสบการณ์ 1-3 ปีในการพัฒนาเว็บโดยใช้ UI patterns
 • มีความรู้ความสามารถด้าน wordpress

25-Jul-17

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Male or female, aged over 30 years old
 • Bachelor’s degree in Civil Engineering
 • At least 2 years of experience working

25-Jul-17

 

Applied
 • พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉลากบรรจุภัณฑ์
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำ

25-Jul-17

 

Applied
 • Design Engineer / วิศวกรออกแบบ
 • UG NX
 • Mechanical Engineering

25-Jul-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมภายใน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี ขึ้นไป

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.