• ปริญญาตรี สาขา Graphic, Multimedia
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ Graphic รายการ
 • สามารถใช้งาน โปรแกรม Adobe After Affect

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ กราฟฟิค
 • ประสบการณ์ทางออก Ad และ exhibition ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D ,Photoshop, Illustrator

4 hours ago

THB16k - 35k /month

Applied
 • ออกแบบนิเทศศิลป์ และออกแบบผลิตภัณฑ์
 • กราฟิกดีไซน์
 • อาจารย์

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรีสาขาโยธา
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามแบบที่ได้รับมอบหมาย

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Have 2-3 year working experiences in mar-com.
 • Highly strong understanding of media and product
 • Have logical thinking together.

4 hours ago

 

Applied
 • 1-3 years of working experience in Auto CAD design
 • Male/Female with 22-30 years old.
 • Auto CAD software 2D, 3D and manufacturing tools

4 hours ago

THB16k - 35k /month

Applied
 • AGE 24-30 YEAR
 • BA. DEGREE
 • MINIMUM 1-2 YEARS EXPERIENCE IN RELATED FIELD

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบก่อสร้าง, Shop Drawing
 • มีประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบ
 • สามารถใช้ AutoCad หรือ โปรแกรม อื่นๆ ได้

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong graphic design skills
 • Passionate about design and art
 • Want to work with the best designers

4 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบ/เขียนแบบ/ถอดแบบ งานเฟอร์นิเจอร์
 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ 23-45 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

4 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบกราฟฟิค สิ่งพิมพ์ โบรชัวร์ Backdrop
 • อายุ 23 -35 ปี, ปริญญาตรี สาขามัณฑนศิลป์
 • มีทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Flash

4 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การสอน
 • มีตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยจะได้รับพิจารณา
 • หากจบการศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณา

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบโครงสร้างอาคารหรือสะพาน
 • แก้ไขแบบตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เขียนแบบ

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 22 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในการเกรดไซด์

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • ระดับการศึกษาปวส. - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 2 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • xperience in design of steel structure
 • Engineering basic knowledge
 • Drafting Tools – Auto CAD

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสาร
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Do you love being creative?
 • Do you have a background...
 • In designing user interfaces?

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวสหรือมากกว่า สาขาสถาปัตย์และอื่นๆ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad, SketchUp
 • มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางาน

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Art Director / Graphic Designer
 • ใช้เครื่อง Mac ในโปรแกรม Photoshop & illustrator
 • ทุกเพศ ทุกวัย ไร้ขีดจำกัด ไอเดียกระฉูด

22 hours ago

 

Applied
 • อายุระหว่าง 20-35 ปี
 • รักงานด้านการออกแบบ และการขาย
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี

22 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator

22 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบพื้นที่ภายใน สำนักงาน หน่วยงาน บริษัทฯ
 • นักออกแบบตกแต่งภายใน ( Interior Designer)
 • auto cad, Photoshop, lllustrator, Sketch up & 3D

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 22 - 30 years old
 • least air condition system 1 – 2 years
 • degree of Mechanical (ME) or Electrical (EE)

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years professional experience in architectural
 • designer
 • conceptual design

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถเขียนแบบ และใช้โปรแกรม AUTO-CAD ได้ดี
 • อ่านแบบ INTERIOR ได้ดี
 • ประสบการณ์การทำงาน INTERIOR หรือ Upholstery

23-May-17

 

Applied
 • ออกแบบ 3D สำหรับงาน POSM, Booth และงาน Event
 • ออกแบบและปิด Artwork สิ่งพิมพ์
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

23-May-17

 

Applied
 • เพศ ชายหรือ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad, 3D Max
 • บุคลิกดี และมนุษสัมพันธ์ดี

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years experience.
 • Excellent communication skills in English
 • Matrix

23-May-17

 

Applied
 • To use Auto-CAD on design floor plan
 • To complete design intent drawing packages
 • To communicate design queries and project planning

23-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีพิ้นฐานภาษาอังกฤษ

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female only, age 25- 30 years old
 • Bachelor's degree of IT majored
 • Strong background of C#.NET,VB.NET

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบ อาร์ตเวิร์ค
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีพิ้นฐานภาษาอังกฤษ

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อีเว้นอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มี ประสบการณ์ เปิดตัวสินค้า ปาร์ตี้,คอนเสิร์ต
 • รู้จักสื่อการตลาด ออนไลน์ , Social Media ได้ดี

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ออกแบบและเขียนแบบควบคุมงาน
 • ออกแบบควบคุมงาน

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ออกแบบและเขียนแบบควบคุมงาน
 • ออกแบบควบคุมงาน

23-May-17

 

Applied
 • Proficient in 3D Studio / CorelDraw
 • Artistic and creativity skill
 • Hardworking and energetic

23-May-17

 

Applied
 • Male or Female Age 22-30 years
 • Bachelor degree in computer filed or related field
 • Can use HTML ,JAVA ,CSS, UX/UI

23-May-17

 

Applied
 • BIM models to architectural layouts and structural
 • Tailoring the BIM standard as required
 • Training and managing structural team

23-May-17

 

Applied
 • Male or female. Aged 25-35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering.
 • At least 3 years of experience

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • work flow
 • work Instruction
 • มีความรู้ด้านบัญชีตรวจสอบ

23-May-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • Civil/Structural Engineer
 • 10 years’ experience since graduation

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in Geotechnical Engineer
 • Experienced 0-5 years in geotechnical engineering
 • Good command of written and spoken English

23-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

23-May-17

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้างไฟฟ้า เครื่องกล
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad ได้
 • มีประสบการณ์เขียนแบบงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 30 years old up. BE in Engineering
 • Has experience in Tooling Die design over 3 years.
 • Has skill in Auto CAD and Solid work 2D/3D

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.