• พัฒนา Sales Tools ในการ Present งานให้ลูกค้า
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบร้านอาหาร คอนโด โรงแรม
 • สร้างผลงาน 3D และ Presentation

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • To be responsible for Business Development
 • To generate new leads with the aim of creating
 • To prepare and deliver presentation to the client

3 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปี
 • ทักษะภาษาอังกฤษ
 • บุคลิกภาพ และการบริการที่ดี

13 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • have experience in Graphic communication design
 • proficiency in using design software
 • have passion for graphic,media and retail

19 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor's degree required (interior design)
 • Sourcing and documenting FF&E design
 • Experience with AutoCAD, InDesign,

19 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Manage team and project consultants
 • Monitors the design process from conceptual phase
 • Checks completed reports, plans, estimates

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Architectural, Interior or relate field
 • 3-4 years in Store layout Planner, Space planning
 • Experience using AutoCad or equivalent software

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 year experience in Project Management
 • Bachelor’s Degree in Architect or Design
 • Ability in software design program

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in sales, office furniture.
 • Result-oriented and dynamic person.
 • Good command of English as well as Thai.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Certificate or higher in design, architecture
 • Male/Female, age 27-37 years old
 • Good knowledge of Photoshop, 3D Max, illustrator

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานตกแต่งภายใน อย่างน้อย 2 ปี
 • ควบคุมงานด้าน Interior
 • สามารถถอดแบบและประเมินราคางานตกแต่ง ค่าแรงได้

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญาตรี สาขาวิศวกรรม ตกแต่งภายใน
 • มีประสบการณ์ในงานตกแต่ง หรือในงานที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม Auto Cad ได้

19 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบตกแต่งภายใน ประมาณราคา บริหารและควบคุม
 • ปริญญาตรี สาขาออกแบบหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกแบบตกแต่งภายใน ประมาณราคา บริหารและควบคุม

19 hours ago

 

Applied
 • Interior Design Sales Consultant
 • Maximize sales to meet Sales Target
 • Generate sales opportunities for Sales Team.

19 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานภูมิสถาปัตย์
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลบริหารจัดการภูมิสถาปัตย์ การตกแต่งภายใน
 • ปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ออกแบบและควบคุมงานตกแต่งภายใน

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Ilustrator, Photoshop, 3D ได้คล่อ

27-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลควบคุมงานโครงสร้าง,สถาปัตย์
 • สามารถดูแบบและเขียนแบบได้
 • ประสบการณ์ในงานโฟร์แมนสถาปัตย์มาอย่างน้อย 2 ปี

27-Mar-17

 

Applied
 • เงินเดือน+คอมมิชชั่น
 • ค่าโทรศัพท์มือถือ
 • ค่าน้ำมันรถ

27-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • ควบคุมดูแลงานตกแต่งภายใน และ งานเฟอร์นิเจอร์
 • อ่านแบบและถอดแบบdrawing ได้
 • ตรวจสอบหน้างาน

27-Mar-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years professional experience
 • Degree in Management &/or Architecture (preferred)
 • Fluency in English is a MUST

27-Mar-17

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาออกแบบตกแต่งภายในหรือสถาปัตย์
 • ไม่จำกัดอายุและเพศ มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมพื้นฐานในการเขียนแบบ

27-Mar-17

 

Applied
 • Internship position
 • Advance skills in AutoCAD and 3d Max or Sketch Up
 • Office in Onnut area

27-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน สาขาสถาปัตยกรรม
 • ไม่จำกัดอายุและเพศ มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมพื้นฐานในการออกแบบ

27-Mar-17

 

Applied
 • ป.ตรี ทางด้าน Visual Communication Art
 • ประสบการณ์ทำงาน Visual Merchanding/ Window Display
 • ประสบการณ์ 3 ปี

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Interior Design or Architect
 • Experience in 3D Studio Max or similar software.
 • background in Revit design

27-Mar-17

 

Applied
 • To handle management & monitoring assigned project
 • To design concept and present to customers
 • To communicate with customers

27-Mar-17

 

Applied
 • Kitchen Interior design
 • Consultant design
 • Interior kitchen design

27-Mar-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bonus at least 1 year
 • Bachelor in Interior Design or related field
 • 1-2 Years experience in the field

26-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Space planning, design development.
 • Project coordination and administration.
 • Coordination of suppliers & vendors.

26-Mar-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี
 • ป.ตรี ขึ้นไปสาขาออกแบบภายใน หรือมัณฑนศิลป์
 • มีประสบการณ์ด้านออกแบบภายใน 3 ปีขึ้นไป

26-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ถอดรายการ และประมาณต้นทุนงานก่อสร้างและงานตกแต่ง
 • ติดต่อ ประสานงานร้านค้าหรือผู้ให้บริการ
 • จัดทำรายงาน สรุปต้นทุนงานที่ได้รับมอบหมาย

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Execute Design strategy in design of UNIQLO stores
 • Conduct site visits as needed
 • Bachelor’s degree in Architecture, Interior Design

25-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นๆ
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D, AutoCAD, Sketch up, Photoshop
 • สามารถถอดแบบ ออกแบบ และเขียนแบบตกแต่งภายใน

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Present งานได้
 • ออกแบบการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้
 • Photoshop, 3D max, Autocad

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถอ่านและเข้าใจแบบสถาปัตยกรรม
 • เป็นนัก Render ที่ถนัดการเล่นกะแสงละมุมมองแปลกใหม่
 • เป็นนักนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • ตั้งใจ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอและรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ศิลปกรรมหรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปี ด้านศิลป์ และการออกแบบ
 • วางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการเขียนแบบอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เรื่องวัสดุ และอ่านแบบได้
 • สามารถตรวจ BOQ ได้ สามารถตรวจ spec วัสดุได้

24-Mar-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • เงินเดือน15,000-25,000+
 • จบการศีกษาระดับปวช.- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีโอกาศเดินทางไปดูงานต่างประเทศ

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Architecture
 • 10-15 years working experience
 • Good knowledge of architectural design

24-Mar-17

 

Applied
 • Thai nationals only
 • Experience: minimum of 2 years
 • Job Location: Center of Bangkok

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 25-35 ปี จบปริญญาตรีสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ การทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี
 • program Autocad, 3dmax, photoshop, illustrator,ske

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 25-35 ปี จบปริญญาตรีสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ การทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี
 • program Autocad, 3dmax, photoshop, illustrator,ske

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Product design or Industrial
 • At least 2 years of experience in furniture etc.
 • Strong knowledge and skills in furniture designs

24-Mar-17

 

Applied
 • International Company
 • Leading High end Interior Design projects
 • Multiple projects around Asia

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรีสาขาออกแบบสถาปัตยกรรมภายในหรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนแบบ drawing เพื่อประสานงานกับผู้รับเหมา
 • มีรสนิยมที่ดี

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.