• มีประสบการณ์ด้านงานขายไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีรถยนต์ และใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ระดับพอใช้

2 hours ago

THB20k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • เขียนแบบ Shop Drawing (แบบใช้ในการก่อสร้าง)
 • รับผิดชอบงานเขียนแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
 • เขียนและอ่านแบบ ได้

2 hours ago

 

Applied
 • Ability to operate Autocad, 3D Max and Microsoft.
 • background is in architecture, interior design,
 • Minimum of 10 years design job experiences.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Background is in architecture, interior design,
 • Coordinate with clients over various design detail
 • Ability to handle multiple projects

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชำนาญการออกแบบตกแต่งภายในบ้าน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ออกแบบบูท ออกแบบตกแต่งภายใน
 • ทำ 3D ได้
 • ลุยๆ คุมงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Mature, honest and a good team player.
 • Bachelor or Master’s degree in Architecture.
 • Good command of English.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age between 28-38 years old
 • Degree in Interior Design,Architecture or related
 • Excellent in project management skill

2 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขา ตกแต่งภายใน/สถาปัตย์ภาย (โดยตรง)
 • ประสบการณ์ทำงานมาอย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีความสนใจด้านงาน Interior Design ทุกรูปแบบ

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม
 • Auto cad , Stretch Up , Photoshop , illustrator
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ 2 ปีขึ้นไป

24-Oct-16

 

Applied
 • Good knowledge in Interiors Design
 • Good Salary
 • International Company

24-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลส่วนงาน ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ปวส. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติดี

24-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาตกแต่งภายใน
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 0-2 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบได้ดี

24-Oct-16

 

Applied
 • เขียนแบบแก้ไขแบบ โดยใชโปรแกรม UG
 • มีพื้นฐานด้านโปรแกรม UG
 • มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์ในการทำงาน

24-Oct-16

 

Applied
 • Minimum 5 years experiences
 • Experience in international customers
 • Fluent in both spoken and written English

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s/Master’s Degree in Business Admin
 • 7 years of experience in Business Development
 • Good command of English

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only, age between 25-35 years old
 • Degree in Architecture, Interior Design.
 • 3-5 years experience in exhibition industry.

24-Oct-16

 

Applied
 • Female 3 years of experience in project sales
 • Materials sales will be special consideration
 • Good command of English

24-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • 3 years of experience in product design
 • Furniture design will be special consideration
 • Initiation and Creative design

24-Oct-16

 

Applied
 • Interior Design
 • Assistant Manager
 • construction

24-Oct-16

 

Applied
 • ดูแล ควบคุมงานก่อสร้าง
 • การศึกษาวุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • อ่านแบบก่อสร้างและตกแต่งภายในได้

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Designing and operate Audio Visual(AV)
 • Planning and schedule project timelines
 • Developing best practices and tools for project

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age 25 – 35 years old
 • Degree in Fashion Design
 • speak and written English, Illustrator, Photoshop

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Good customer service and selling skills
 • Computer-aided design software/Basic Architecture
 • Good career path (local and reginal)

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in construction supervision
 • Bachelor's degree in civil engineering
 • Good scheduling ability for efficient work process

22-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ใช้โปรแกรม AutoCAD และ 3D MAX ได้
 • มีประสบการณ์ในการทำแบบ Furniture

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Graphic Designer
 • Creat company presenations
 • Salary : starting 20k

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 30-35 ปี เพศ ชาย ประสบการณ์ 2-5 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ มี Notebook

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Product design or Industrial
 • At least 2 years of experience in furniture etc.
 • Strong knowledge and skills in furniture designs

21-Oct-16

 

Applied
 • 1-2 years working experience.
 • Able to read architectural and interior drawings
 • Have a good background knowledge on construction

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 2-year experience in design
 • Fluent English in listening, speaking and writing
 • Passionate and always eager to learn more

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • University degree in design area or related
 • Technical skills require for Auto CAD, 3D
 • Thai Nationality only

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ขึ้นไป
 • มีความรู้ในเรื่องงานออกแบบทั้ง Exterior/Interior D
 • มีความสามารถในการสื่อสาร, มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Interior Design or Decorating.
 • Minimum 5 years experience in design industry.
 • Good written and spoken English.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21-Oct-16

 

Applied
 • 【日本語を使うお仕事!】 Interpreter @ BTS Thong lor!!
 • ★☆ Fresh Welcome!! ☆★ Salary : up to 60K!!!
 • Only JP Speaking/Listening skill OK !!

20-Oct-16

 

Applied
 • สามารถวางแผนและควบคุมงานระหว่างการก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี สาขา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่งภายใน
 • มีประสบการณ์ทำงาน 4 ปี

20-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีรถยนต์ และใบอนุญาติขับขี่รถยนต์, ทักษะด้านภาษา

20-Oct-16

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Understand Designing and conceptualizing
 • Excellent creativity and innovation abilities
 • Willing to work in fast moving&challenging company

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 27-38 years
 • Degree in design, architecture, civil engineer,art
 • Willing to work in fast growing &challenging compa

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบ และตกแต่งภายในสำนักงาน
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาออกแบบ
 • หากได้โปรแกรม Auto Cad, 3D Max จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

20-Oct-16

 

Applied
 • degree in Business Administration, Product Design
 • New Graduated welcome
 • Experience in working in store or in Space, Range

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years experience in a related field
 • Formal education in Interior Design / Architecture
 • Good command of the English language

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for overall project management
 • Prepares project related reporting
 • Architectural management background

20-Oct-16

 

Applied
 • display
 • print
 • development

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age 30 years and older.
 • Knowledgeable Microsoft Office programs.
 • Industry of Furniture, Bedding will be advantage

20-Oct-16

 

Applied
 • At least 2-3 years of productive experience
 • Degree in Interior Design / Architecture
 • Advance knowledge in AutoCAD, Photoshop

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in aluminium window/door/curtain wall
 • Good knowledge in Autocad
 • Be able to work on Saturday

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.