• เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ในการเขียนแบบ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad

3 hours ago

 

Applied
 • สามารถอ่านและเข้าใจแบบสถาปัตยกรรม
 • เป็นนัก Render ที่ถนัดการเล่นกะแสงละมุมมองแปลกใหม่
 • เป็นนักนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Interior Design, art, product
 • More than 3 years experience in delivering
 • Good communication skills in English

13 hours ago

 

Applied
 • Having creativity and passion in fashion
 • Able to communicate in English
 • Able to use design software

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • สามารถออกแบบภายในภายนอก
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่องและเรียนรู้งานได้เร็ว

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน
 • มีทักษะในการเจรจาและประสานงานลูกค้า

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่งภายใน
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานInterior /Museum Exhibition
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการเล่าเรื่อง

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่งภายใน
 • ประสบการณ์ทำงาน museum/exhibition
 • มีทักษะในการเล่าเรื่อง (Story line)

13 hours ago

 

Applied
 • Shooroom Designer
 • Project Design Development
 • Architectural Project

13 hours ago

 

Applied
 • Space planning, design development.
 • Project coordination and administration.
 • Coordination of suppliers & vendors.

13 hours ago

 

Applied
 • Space planning, design development.
 • Project coordination and administration.
 • Coordination of suppliers & vendors.

13 hours ago

 

Applied
 • experience in Quantity Surveyor
 • experience in Hotel, Interior fit-out, retails
 • project working budgets, cash flow projection

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or higher degree in DESIGN
 • More than 3 years experience in the field
 • CREATIVE person with strong design

13 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • 3 years of experience with archi firms
 • able to do ID renderings,3D,Sketch-up,AutoCAD

13 hours ago

 

Applied
 • 1-3 year experience in Project Management
 • Bachelor’s Degree in Architect or Design
 • Excellent communication, presentation skills

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบ, เขียนแบบ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • Experience: Minimum 5 -10Years
 • Candidates should be from Architecture / Interior
 • University degree

23 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขา ตกแต่งภายใน/สถาปัตย์ภาย (โดยตรง)
 • ประสบการณ์ทำงานมาอย่างน้อย1-3 ปี
 • มีความสนใจด้านงาน Interior Design ทุกรูปแบบ

22-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลบริหารจัดการภูมิสถาปัตย์ การตกแต่งภายใน
 • ปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ออกแบบและควบคุมงานตกแต่งภายใน

22-Feb-17

 

Applied
 • ถอดรายการ และประมาณต้นทุนงานก่อสร้างและงานตกแต่ง
 • ติดต่อ ประสานงานร้านค้าหรือผู้ให้บริการ
 • จัดทำรายงาน สรุปต้นทุนงานที่ได้รับมอบหมาย

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Min 5-10 years' experience in workplace design
 • Job opportunities in Bangkok and Singapore
 • World's #11 Interior Design Firm in 2016

22-Feb-17

 

Applied
 • จัดการโรงงานเพื่อผลิตและดูแลความเรียบร้อย
 • ควบคุมการก่อสร้างชิ้นงาน สี ไม้ เหล็ก
 • ดูแลปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

22-Feb-17

 

Applied
 • Office Design
 • Project Management Sales
 • Furniture business

22-Feb-17

 

Applied
 • ออกแบบตกแต่งภายใน / ออกแบบ
 • ประสานงานกับลูกค้า โดย สรุปรูปแบบ คัดเลือก วัสดุ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ พร้อมมีใบขับขี่

22-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ ด้านโฟแมนควบคุมตกแต่งภายใน
 • อ่านแบบและถอดแบบได้
 • ควบคุมดูแลงานตกแต่งภายใน งานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน

22-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Architectural, Interior or relate field
 • 3-4 years in Store layout Planner, Space planning
 • Experience using AutoCad or equivalent software

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Revit Modeler/Family, Arch, MEP
 • 3D Renderer, Mental Ray, Iray
 • Draft Man, Construction, Interior, Shop, Display

22-Feb-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ออกแบบตกแต่งภายในบ้าน
 • สามารถเขียนภาพ 3D ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้

22-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, age 27-38 years
 • Degree in Interior, Architecture, Civil engineer
 • Willing to work in fast growing &challenging compa

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • product design industrial design furniture design
 • creative leader with standard and classic style
 • chair table + design using material-wood metal etc

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศ หญิง/ชาย สัญชาติ ไทย
 • ป.ตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีวุฒิปริญญาตรี ในสาขาการออกแบบไลท์ติ้ง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการวางแผน และประสานงานได้

21-Feb-17

 

Applied
 • มีวุฒิปริญญาตรีในสาขาสถาปัตยกรรม
 • มีความสนใจในการออกแบบระบบภาพ และเสียง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

21-Feb-17

 

Applied
 • Interior Design or Architecture degree
 • Taking projects to completion from design
 • Site meetings and liaising with consultants

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปีขึ้นไป

21-Feb-17

 

Applied
 • Female, Thai nationality, age 22-35
 • Bachelor Degree in Architecture ,Interior
 • 1-3 years working experience

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 25-35 ปี จบปริญญาตรีสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ การทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี
 • program Autocad, 3dmax, photoshop, illustrator,ske

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Interior Design or Architecture
 • 1 - 3 Years in Interior Design or Sales Designer
 • Good Power point and Auto-cad Skills

21-Feb-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • Architect 3-5 years experience
 • negotiable salary
 • initiative

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Product design or Industrial
 • At least 2 years of experience in furniture etc.
 • Strong knowledge and skills in furniture designs

21-Feb-17

 

Applied
 • Shooroom Designer
 • Project Design Development
 • Architectural Project

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ใช้โปรแกรม AutoCAD และ 3D MAX ได้
 • มีประสบการณ์ในการทำแบบ Furniture

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบตกแต่งภายใน และดราฟท์
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age 25 years and older
 • Education: Bachelor's Degree in Architecture
 • 5 years experience in the design

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Interior Design
 • Requirements Analysis, Database Manageme
 • Data Maintenance, Verbal Communication

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.