• อนุปริญญา - ปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป์
 • ใช้งานโปรแกรม Illustrator, Indesign, Photoshop
 • สามารถออกแบบและอธิบายรูปแบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

13 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามแบบที่ได้รับมอบหมาย

1 hour ago

 

Applied
 • สามารถหาข้อมูลด้านการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
 • สามารถใช้โปรแกรมสำหรับงานออกแบบ และเขียนแบบได้
 • สามารถเคลียร์แบบ และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างดี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female / At least 2 year’s experience
 • Bachelor’s Degree In Mechanical or Industrial
 • Good command in auto CAD Design (2D,3D),Solid work

9 hours ago

 

Applied
 • 1. Civil & Structural Engineer (50K-65K)
 • 2. Engineer/Mechanical/Electrical/CAD Design
 • 3. Project Architech (50K-70K)

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 1-2 years experience in QA/QC
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • 22-35 years old.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. 3-10 Year in Automotive Part
 • TS 16949 System / Expert in Design 2D , 3D
 • Analysis Material / Material Spceification

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Must possess design background and enjoys working
 • Minimum of 5 years of experience in a managerial p
 • Fluent in spoken and written English and Thai

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน(บาท) : 20,000-30,000 สามารถต่อรองได้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(สีลม-บางรัก)

15 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เงินเดือน(บาท) : 25,000-45,000 สามารถต่อรองได้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับการออก
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(สีลม-บางรัก)

15 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์เขียนแบบเครื่องจักรระบบสายพาน
 • จบการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์เขียนแบบ คำนวณเครื่องจักร

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การออกแบบ Heat Exchanger
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในด้าน Thermodynamic

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในจากบริษัทเฟอร์นิเจอร์
 • มีความสามารถในการทำงานในภาวะกดดันได้สูง

15 hours ago

 

Applied
 • Male or female age 22-25 years
 • Experience in the product development / R&D
 • Good command in English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย /หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ใช้โปรแกรม Adobe illustrator / Adobe photoshop
 • ปริญญาตรีทางด้านศิลป ออกแบบ Graphic

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Masters’ Degree
 • Professional License
 • 20 years of experience in both heavy civil enginee

15 hours ago

 

Applied
 • Masters’ Degree
 • Professional License
 • 10 years’ of experience in structural engineering

15 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความสามารถในการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบแม่พิมพ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้น

15 hours ago

 

Applied
 • วิศวกรออกแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • เริ่มงานได้ทันที
 • เงินเดือน 15,000-20,000 + คอมมิชชั่นจากสินค้า

15 hours ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • 5+ Yrs Designer in Air Conditioner (Commercial)
 • Proficient in CAD/ CAE Tools such as Pro-E
 • Strong Communication in English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 23-30 years old
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • Experience in mechanical design

15 hours ago

 

Applied
 • To work in Japanese company listed
 • To fully utilize your design skill
 • To work for a challenging manufacturing company

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in product design/sculpture
 • Experience in automotive design development
 • 3D-design software (Alias/Solidworks/Rhino/etc.)

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Product Design or related field
 • Male / Female age between 22-26 years old
 • Computer literacy (Photoshop, Illustrator, Excel)

15 hours ago

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเคหะภัณฑ์ไม้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี และสามารถออกต่างจังหวัด
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Sketcup, Autocad

15 hours ago

 

Applied
 • Master or Bachelor degree in Chemical Engineering
 • Polymer , Material
 • Exp at least 1 year

15 hours ago

 

Applied
 • การออกแบบ Heat Exchanger
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในด้าน Thermodynamic

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์เขียนแบบเครื่องจักรระบบสายพาน
 • จบการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์เขียนแบบ คำนวณเครื่องจักร

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 30 years up
 • Bachelor or Master degree in Engineering field
 • 5 years of experience in design injection parts.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ทำงานด้านเครื่องจักรกลอย่างน้อย 1 ปี
 • วิเคราะห์ระบบการทำงานของเครื่องจักร

15 hours ago

 

Applied
 • Mechanical Engineering Degree
 • Experience in mechanical developing engineering
 • Male or female, Thai nationality

22 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • งานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การเขียนแบบ
 • านธุรการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี

23 hours ago

 

Applied
 • Good Thai and English and Italian
 • Knowledge of Adobe products Including InDesign
 • Excellent teamwork

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good English and Thai languages
 • Excellent working knowledge of Adobe InDesign
 • Knowledge of production media processes

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good Thai and English and German
 • Knowledge of Adobe products Including InDesign
 • Excellent teamwork

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, not over 28 years old
 • Bachelor or Master Degree in Computer Engineer
 • Fresh graduate or 1 year experience in related

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in related field such as Packaging
 • ADVANCE Photoshop and Illustrator skill
 • มีความทักษะในด้านการออกแบบ ทำงานเป็นทีม

23-Feb-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์ แพคเกจจิ้ง สติ๊กเกอร์ ทำแคทตาล้อค
 • ปริญญาตรี ด้านIT เกี่ยวข้องกับกราฟฟิค
 • เพศชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Engineering in any field
 • at least 3 years experience in product design
 • Proficiency in CAD/CAM 2D & 3D

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors in Fashion Design or related fields
 • 8 years experience in Fashion and Design
 • Strong management experience

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบอาคาร 3 - 7 ปี
 • ใช้โปรแกรมออกแบบโครงสร้าง SAP2000 ETAB AutoCAD

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Software & Hardware development projects
 • Latest technology in high-end electronics products

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เขียนเเบบ/ถอดเเบบงานระบบไฟฟ้าและงานก่อสร้าง
 • ออกเเบบ/เขียนเเบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineer
 • Designing & Tool controlling until,Robotic
 • ISO9001, ISO 14000, OHSAS18001, CIP, PDCA, TPM, 5S

23-Feb-17

 

Applied
 • 0-3 years of working experience in Auto CAD
 • Male/Female with 22-30 years old.
 • Auto CAD software 2D, 3D and manufacturing tools

23-Feb-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • Bachelor degree in electrical engineering
 • Male only, 22~30 years old
 • New graduate is acceptable

23-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีในสาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบภายใน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

23-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.