• เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • Auto Cad 2D, 3D / Solid work / Inventor

59 mins ago

 

Applied
 • Experience in design for press die products
 • Male/Female, 30~45 years old
 • Responsible for design of pressing die products

59 mins ago

 

Applied
 • To work in long history Japanese company
 • To work for a challenging manufacturing company
 • Develop detailed design drawings and specification

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Sex: Male/ Female
 • 10 years of experience in SCADA/EMS
 • Contract period: 1-2 year

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in related field such as Packaging
 • ADVANCE Photoshop and Illustrator skill
 • มีความทักษะในด้านการออกแบบ ทำงานเป็นทีม

1 hour ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Product Design Officer
 • ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ และการนำเสนอที่ดี

1 hour ago

 

Applied

Manufacturing Program Manager

--

Bangkok Area - Pathumthani

 • 5 years of program management experience
 • Worked with internal and external partners
 • Has expertise on product design

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเขียนแบบเครื่องกล
 • อายุ 28-30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad 2D ได้

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor Degree In Electrical Or Electronic
 • The Candidate Must Have More Than 3-5 Years
 • Strong Practical Electrical Design / Test Skills

1 hour ago

Salary negotiable

Applied

Product Engineer

--

Bangkok Area - Pathumthani

 • 3 years experience in product engineering
 • Mechanical engineering drawings and nomenclature
 • Electrical circuit design (digital and analog)

1 hour ago

 

Applied
 • ช่วยวิศวะรับผิดชอบงานเขียนโปรแกรมออกแบบ
 • ปริญญาตรี วุฒิ วทบ.วศบ. เคมี, ไฟฟ้า,
 • มีใบ กว.พิจารณาพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในจากบริษัทเฟอร์นิเจอร์
 • มีความสามารถในการทำงานในภาวะกดดันได้สูง

1 hour ago

 

Applied
 • เขียนเเบบ/ถอดเเบบงานระบบไฟฟ้าและงานก่อสร้าง
 • ออกเเบบ/เขียนเเบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

1 hour ago

 

Applied
 • เขียนแบบและถอดแบบระบบไฟฟ้า
 • สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี
 • เขียนแบบระบบไฟฟ้ามาอย่างน้อย 1 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • Native Thai on Male / Female.
 • Age 25-35 years old
 • Bachelor’s degree in any field.

1 hour ago

 

Applied
 • Thai nationality only, age between 25-35 years old
 • Degree in Architecture, Interior Design.
 • 3-5 years experience in exhibition industry.

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักรลำเล

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • 3 or more years of work experience
 • Workable knowledge in English.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • degree of Architecture in Industrial Design
 • Over 5 years’ experience in marketing
 • 3 years’ direct experience in home furniture

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านวิศกรรมเครื่องกล 3-5 ปี
 • สามารถใช้งาน MS OFFICE / Autocad 2D/3D ได้ดี

1 hour ago

 

Applied
 • ออกแบบ/เขียนแบบ/ถอดแบบ งานเฟอร์นิเจอร์
 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ 23-45 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
 • AUTO CAD, Sketch Up, 3D

1 hour ago

 

Applied
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์
 • ออกแบบของส่งเสริมการขาย เช่น Mascot
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ชำนาญการโฆษณาออนไลน์

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age not over than 35 years
 • Bachelor Degree or Higher in Mechanical
 • ave experience in testing field related with Autom

28-Mar-17

 

Applied
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Ms.office,Solid work
 • เขียนแบบ / ออกแบบวิศวกรรม

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, age between 25-35 years
 • 3 years up in production or engineering in Manufac
 • Able to use Auto Cad, CATIA and Computer

28-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in related field;
 • Experience to use Auto CAD and Solid Work 2D/3D
 • Basic knowledge of Automation concept

28-Mar-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ร่างแบบ และสรุปรายละเอียดให้ช่างเขียนแบบ

28-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ออกแบบและพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์
 • สามารถใช้งานโปรแกรม cad cam solidworks ug nx ได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานในเขตพื้นที่บางพลีและบางปะกงได้

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master in Mechanical Engineering.
 • Familiar with 2D/3D softwares.
 • Very good knowledge of spoken and written English.

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทั้งงาน 2 มิติ และ 3 มิติ
 • ออกแบบและดูแลเว็บไซต์, สื่อสิ่งพิมพ์(โปรชัวร์)
 • ใช้โปรแกรมออกแบบต่างๆได้ เช่น Illustrator, Solid

28-Mar-17

 

Applied
 • อายุ ไม่เกิน 38 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • ปริญญาตรี การออกแบบนิเทศศิลป์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์

28-Mar-17

 

Applied

Welding Engineer

ABB Limited

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Degree in Engineering
 • 2-4 years of experience in sales of engineering
 • Fluently in English and Thai will be required

28-Mar-17

 

Applied
 • ออกแบบผลิตภัณท์
 • ออกแบบ โปรเตอร์ ส่งเสริมการขายต่างๆ
 • มีประสบการณ์ ทางด้านการออกแบบสินค้า 3 ปี

28-Mar-17

 

Applied
 • Tooling, stamping design
 • Expertise in Auto CAD, Solid works
 • Business of English with managerial skills

28-Mar-17

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาออกแบบ
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องประดับ
 • ใช้โปรแกรม Rhino / Matrix ในการออกแบบ

28-Mar-17

 

Applied
 • Able to travel abroad for business trip
 • English with minimum TOEIC scores 700 points
 • 3 years experience in facility management

28-Mar-17

 

Applied
 • เขียนโปรแกรม CNC ทั้ง 2D และ 3D
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ.(อุตสาหการ)

28-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 35 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม 2D and 3D ได้คล่อง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ.(อุตสาหการ)

28-Mar-17

 

Applied
 • 35 years old up
 • Good knowledge about commercial trucks
 • Mechanical design and computer analysis experience

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female
 • Good command in English TOEIC scores at least 500
 • Good knowledge about commercial truck

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for mechanical design for FA products
 • Design products and system based on requirement
 • Male/Female, 25~40 years old

28-Mar-17

 

Applied
 • work at Silom office
 • Develop the construction to meet the effectiveness
 • Develop the construction to meet the productivity

28-Mar-17

 

Applied
 • Certificate or higher in design, architecture
 • Male/Female, age 27-37 years old
 • Good knowledge of Photoshop, 3D Max, illustrator

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถในการใช้ เครืองจักรหลากหลาย

28-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถในการใช้ เครืองจักรหลากหลาย

28-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกเเบบ 3D อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ รักงานออกเเบบ

28-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.