• เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Mastery of layout and graphic design applications
 • Digital design experience skills are a must
 • Able to work flexible hours under pressure

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 30 - 45 years old
 • Experienc 8 years up in Software design
 • Able to work at Bangbor-Samutprakarn

4 hours ago

 

Applied
 • เน้นความคิดสร้างสรรค์
 • เข้าร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

10 hours ago

 

Applied
 • Review product’s Engineering Change Order
 • Review product design, requirement
 • Support NPI build for new products

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Designer,UX Engineer,Graphics ,Copy Writer,Content
 • Graphics Designer ,design,Graphics,Content Writer
 • health and beauty,beauty,health,e-commerce,Copy

10 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 23 - 35 ปี บริบูรณ์
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี,พอลิเมอร์

16 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง /ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
 • ใช้โปรแกรม Adobe photoshop, Illustrator ได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์และมีใจรักในงานออกแบบ

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering.
 • Knowledge in Auto CAD/SAP/BOMs.
 • Positive "can do" attitude.

16 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality age 25 – 35 years
 • Bachelor’s Degree or higher
 • Experience CAD Design 3-5 years.

16 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม ประกันกลุ่ม และโบนัส
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์
 • เดินทางด้วยมีรถไฟฟ้าใต้ดินสะดวก สถานีลาดพร้าว

16 hours ago

 

Applied
 • HVAC, ventilation system, poultry house
 • Auto Cad, Draftsman, Farm machinery ,
 • construction, layout drawing

16 hours ago

THB30k - 35k /month

Applied
 • Male / female
 • Bachelor Degree Interior design
 • Aged 22- 35 years old.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวัสดุ / โลหการ
 • ประสบการณ์ 0 – 5 ปี ด้าน Materials & Metallurgical

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 - 5 years of experience in UX Design
 • Deep background in all aspects of UX from IA to UI
 • Proficient in experience design prototyping

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical Engineering Degree
 • Experience in machine design since its concept
 • Male or female, Thai nationality

16 hours ago

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในการเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า
 • เพศชาย, หญิง อายุ 23- 38 ปี
 • สามารถใช้ Program Microsoft Word, Excel, Auto Cad

16 hours ago

 

Applied
 • 1-2 years experience in QA/QC
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • 22-35 years old.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ออกแบบงานโครงสร้างและงานโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน UI & UX 1 ปีขึ้นไป
 • ใช้ Adobe Creative Suite, Sketch 3, InVision อื่นๆ
 • Wireframe ออกแบบ Character, Storyboard (Advantage)

16 hours ago

 

Applied
 • At least 2 yrs in merchandiser-development
 • Professional level in English communication
 • Well organized and love challenges

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai Nationality, 28-37 years old
 • 5-7 years working experience of design in air con
 • To design and compile spec of A/C

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration, Marketing
 • Experience working in store or in Space, Range
 • Open for new graduates

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบลายผ้าเชิ้ต ออกแบบลายผ้ายืด
 • สามารถใช้โปรแกรม Ilustrator, Photoshop, 3D
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา Mechanical Engineering
 • มีประสบการณ์การขาย 2 ปีขึ้นไป
 • ให้บริการหรือขายอุปกรณ์ เครื่อง 3D Printer

24-May-17

 

Applied
 • Female or male, Thai nationality, aged 28- 32
 • 5 years of experience in mechanical design
 • Bachelor or higher in Mechanical Engineering

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • Auto Cad 2D, 3D / Solid work / Inventor

24-May-17

 

Applied
 • Male or Female
 • Good command in English TOEIC scores at least 500
 • Good knowledge about commercial truck

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 35 years old up
 • Good knowledge about commercial trucks
 • Mechanical design and computer analysis experience

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามแบบที่ได้รับมอบหมาย

24-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล,
 • มีประสบการณ์เขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto Cad, Inventor
 • เข้าใจภาพฉาย, ดูแบบเป็น, คำนวณพื้นฐานได้ จะได้รับพ

24-May-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 1-3 years of working experience in Auto CAD design
 • Male/Female with 22-30 years old.
 • Auto CAD software 2D, 3D and manufacturing tools

24-May-17

THB16k - 35k /month

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Hardware & Software development projects
 • Latest technology in high-end electronics products

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • AGE 24-30 YEAR
 • BA. DEGREE
 • MINIMUM 1-2 YEARS EXPERIENCE IN RELATED FIELD

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงานหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

24-May-17

 

Applied
 • ปวส.ถึงปริญญาตรี ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ถอดแบบผลิตภัณฑ์จากหน่วยงาน R&D
 • ร่างแบบหรือถอดแบบผลิตภัณฑ์

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Design package based on quality and cost planing
 • Cooperate with OGC's plant packaging team
 • Responsible for quality feedback & follow up

24-May-17

 

Applied
 • ปริญาตรีขึ้นไป สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
 • ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามConcept Design

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบ/เขียนแบบ/ถอดแบบ งานเฟอร์นิเจอร์
 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ 23-45 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

24-May-17

 

Applied
 • To grow up with the big contracting firm
 • To be part of a company with an international
 • To enhance your unique knowledge and capabilities

24-May-17

 

Applied
 • Draftman,Product,Refrigeration
 • CATIA and V5 and 2D,3D
 • PLASTIC PRODUCT

24-May-17

 

Applied
 • Exp. in mold design , mold production
 • Able to work in Amatanakorn-Chonburi
 • Communicate in English ( general level )

24-May-17

 

Applied
 • สามารถเขียนแบบสถาปัตย์/ก่อสร้าง ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์เขียนแบบด้านอลูมิเนียมกระจกและ
 • งานเฟอร์นิเจอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านวิศกรรมเครื่องกล 3-5 ปี
 • สามารถใช้งาน MS OFFICE / Autocad 2D/3D ได้ดี

24-May-17

 

Applied
 • Proficiency in 3D Max, AutoCAD
 • A minimum of 2 years experience
 • age not over 30 years

24-May-17

 

Applied
 • Male or female, aged at least 27 years old
 • degree or higher in Business Administration
 • 3 years of direct experience in merchandising

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, not over 28 years old
 • Bachelor or Master Degree in Computer Engineer
 • Fresh graduate or 1 year experience in related

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality age 25 – 35 years
 • Bachelor’s Degree or higher
 • Experience Hand Design 3-5 years.

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.