• มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี
 • มีใจรักทางด้านงานการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีบุคลิกคภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ดี

1 hour ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Marketing POS for spirit Thailand
 • IWS Catalogue Technical sheet for spirit
 • Marketing POS for HORECA Bangkok

7 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • คิดและออกแบบงานสร้างสรรค์ต่างๆ
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator

7 hours ago

 

Applied
 • Male or female, not over 30 year-old.
 • Ability to interact, communicate, and present idea
 • Proven graphic designing experience

7 hours ago

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็น Team ได้
 • เข้าใจเรื่อง UI ของ Website และ Mobile
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ตนเองได้รับมอบหมาย

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดเพศ
 • สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ กราฟิกดีไซน์ หรือสาขาอื่นๆ
 • ใช้ Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator ได้คล่อง

7 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • สามารถออกแบบสื่อ-โฆษณาประชาสัมพันธ์
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop , illustrator ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสินค้าได้

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี Communication Art, Multimedia
 • ประสบการณ์ในงานด้าน Motion Graphic
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบนิเทศศิลป์
 • กราฟิกดีไซน์
 • อาจารย์

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • ใช้งาน Autocad3D , invertor, solid works
 • ทำ working drawing งานไม้และ Fitting parts

7 hours ago

 

Applied
 • Illustrator, Photoshop, Dreamweaver, After Effect
 • CSS, HTML and Java Script
 • Professional commercial design

7 hours ago

 

Applied
 • Degree in Graphic design, Communication Arts
 • Knowledge and skill in communication, presentation
 • Good command in both spoken and written English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์ แพคเกจจิ้ง สติ๊กเกอร์ ทำแคทตาล้อค
 • ปริญญาตรี ด้านIT เกี่ยวข้องกับกราฟฟิค
 • เพศชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง สาขานิเทศศิลป์,คอมพิวเตอร์กราฟฟิค
 • อายุไม่เกิน 26 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop

7 hours ago

 

Applied
 • visual design
 • graphic design
 • product design

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Previous experience as a graphic designer
 • Experience in using Facebook, Instagram
 • Publishing software, and sign production software

7 hours ago

 

Applied
 • เชี่ยวชาญด้าน PhotoShop, Dreamweare, IIIustrator.
 • มีความรู้ด้านโปรแกรม CMS เช่น Joomla, Wordpress.
 • มีประสบการณ์ด้าน Graphic design ออกแบบ website.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ นิเทศศาสตร์ หรื
 • มีประสบการณ์ทางด้านการทำ Online อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, indesign

7 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 2 years experienced in web design and development.
 • Good working knowledge of web design applications
 • Strong creative skills

7 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years of experienced in digital media
 • Work experience in creative/marketing
 • Able to give creative directions

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถออกแบบ Web design ได้

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • สาขาใช้ Photoshop / Illustrator ได้เป็นอย่างดี

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขากราฟฟิคดีไซน์
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ใช้โปรแกรม 3D ได้เป็นอย่าง

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai,Female/Male 22-30 Year's old.
 • Minimum 1 years of experience in graphic design.
 • Experienced in UX/UI Design.

7 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบงาน Artwork, สื่อสิ่งพิมพ์และงานสื่อโฆษณา
 • ปริญญาตรี สาขาออกแบบกราฟฟิก
 • ใช้ Photoshop และ Illustrator ในงานออกแบบได้

7 hours ago

 

Applied
 • ดีไซน์หรือออกแบบงานกล่องสิ่งพิมพ์
 • เพศหญิง/เพศชาย อายุ 23 ขึ้นไป
 • ตรวจแบบ ตรวจไฟล์สิ่งพิมพ์

7 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Minimum of 4 years’ experience in digital design.
 • Mastery of Adobe Creative Suite.
 • Familiarity with HTML, XHTML, CSS, XML.

7 hours ago

 

Applied
 • Marketing POS for spirit Thailand
 • IWS Catalogue Technical sheet for spirit
 • Marketing POS for HORECA Bangkok

7 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบ ลายพิมพ์เสื้อผ้าแฟชั่น
 • ปวช หรือ ปวส ขั้นต่ำ
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Must have Oil & Gas Experience
 • Available immediately after the Songkran Holidays
 • Must have AutoCAD 3D modelling experience

7 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาปริญาตรี
 • มีความรู้ในเรื่อง Branding และการออกแบบ Packaging
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาม.6, ปวช, ปวส.
 • สามารถใช้งานเครื่อง CNC Router
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสั่งงาน CNC

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาม.6, ปวช, ปวส.
 • สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
 • สามารถทำงานหลังพิมพ์ เช่น เคลือบ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาไม่จำกัดวุฒิ
 • มีความชำนาญในการติดตั้งสติกเกอร์
 • มีความละเอียดรอบคอบ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานออกแบบทั้งสิ่งพิมพ์
 • ออกอาร์ทเวิร์กเพื่องานสิ่งพิมพ์
 • ทำงานตัวอย่างทดลอง / mock up

7 hours ago

 

Applied
 • Stage หรือ Booth Design เป็นเรื่องสำคัญ
 • ประสบการณ์ไม่เกี่ยง ขอมีกึ๋นและฝีมือ
 • เพศใดไม่เกี่ยง ขอเก่งงานออกแบบด้าน Events

7 hours ago

 

Applied
 • Creative idea
 • Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
 • Web Design

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวช.ขึ้นไปสาขาคอมพิวเตอร์
 • ดูแลงานด้านกราฟฟิคดีไซด์ ออกแบบแคตตาล็อค
 • ประสบการณ์ด้านงาน Computer Graphic

7 hours ago

 

Applied
 • ILLUSTRATOR และ PHOTOSHOP และ INDESIGN
 • ประสบการณ์ด้านการใช้เว็บไซต์ E-commerce
 • มีความรู้ทางด้าน PHP Framework

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • Create templates for branding print collateral
 • Requires both design and programming skills
 • Overseas training will be provided

7 hours ago

 

Applied
 • Communication chanel
 • Provided all user to solved computer problem
 • Ad-hoc tasks that will be assign from supervisor

7 hours ago

 

Applied
 • 1 year exp. Graphic Designer for Online Material
 • e-Commerce, Web & Promotion Banners, Social Media
 • Fast working nature and good team oriented

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าบริษัท
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศหญิง

7 hours ago

 

Applied
 • Nationality: Thai only
 • Experience: 3-5 Years minimum
 • พิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่ง Portfolio (ไฟล์ PDF)

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proficient in 3D Studio / CorelDraw
 • Artistic and creativity skill
 • Hardworking and energetic

7 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบ Banner ใบปลิว แผ่นผับ ต่างๆ ของบริษัท
 • สามารถตัดต่อวีดีโอได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ระดับการศึกษา : ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี

7 hours ago

 

Applied
 • Flexible working hours
 • Develop your skill & work in a english environment
 • 5 Days Work Week,Service Charge

7 hours ago

 

Applied
 • Graphic
 • Design
 • Illustrator

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถเขียนแบบได้
 • เขียนแบบ AutoCAD 2D หรือ 3D เกี่ยวกับระบบดูดฝุ่น
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

30-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.