• มีประสบการณ์ในการทำแบบจำลอง 3 มิติ โดยใช้เทคโนโลยี
 • BIM (Building Information Modeling) ไม่น้อยกว่า1ปี
 • ประสบการณ์การเขียนแบบโดยใช้AutoCADไม่น้อยกว่า3ปี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านออกแบบอาคารสูง ไม่เกิน 8 ชั้น

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขา โยธา
 • มีประสบการณ์ด้าน QC
 • งานแผ่น Precast

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา หรือสถาปัตย์กรรม
 • สามารถเข้าใจเรื่องแบบโครงสร้าง
 • ยินดีเรียนรู้โปรแกรม ArchiCad

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านออกแบบโครงสร้าง 1 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ระดับภาคีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Minimum Bachelor’s Degree in Civil Engineering
 • 5-10 year work experience
 • Good command of English both oral and written

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Civil/Structural Engineer
 • 10 years’ experience since graduation

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 year' experience of civil engineering
 • Thai Nationality
 • Good command of written & spoken English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Aged over 40 years old.
 • Civil Engineering
 • 15 years’ experience in high rise building

7 hours ago

 

Applied
 • Oversee the construction project
 • Perform a key role in project planning, budgeting
 • Ensure that construction activities move

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย, อายุ 35 - 45 ปี
 • ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานก่อสร้าง

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาโยธา/สำรวจ หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์ทำงานควบคุมอาคารตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาโยธา/สำรวจ หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์ทำงานควบคุมอาคารตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาวิศวกรรมโยธาหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไปด้านประมาณราคา
 • เคยผ่านงานคำนวณ ออกแบบ งานประมูลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • เพศชาย
 • สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา และฝ่ายอื่นๆ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาโยธา ,ก่อสร้าง , ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ ด้านงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า อาคาร
 • สามารถทำงาน 6 วันได้ และปฎิบัติงานประจำโครงการบ้าน

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาโยธา ,ก่อสร้าง , ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ ด้านงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า อาคาร
 • สามารถทำงาน 6 วันได้ และปฎิบัติงานประจำโครงการบ้าน

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
 • โฟร์แมน

15 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ประมาณราคา
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปวส. (ก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม หรือโยธา)
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำ Progress Claim
 • ตรวจสอบปริมาณงานและราคา
 • จัดทำงาน เพิ่ม - ลด

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสานงานหน้างานกับผู้รับเหมาช่วง
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและแผนงาน

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ดูแลและควบคุมงาน หน้างานและรายงานความคืบหน้า

15 hours ago

 

Applied
 • จัดทำและบริหารจัดการเอกสารสัญญา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง, โยธา, สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years’ experience in litigation
 • Conduct initial client interviews and perform
 • Hands-on experience in handling litigation

15 hours ago

 

Applied
 • สามารถปฎิบัติงานหน้างานได้ ดูไซค์งานได้
 • มีความอดทน ซื้อสัตย์ รับผิดชอบ
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ จบใหม่ 0-3 ปี ด้านอาคารโรงงาน
 • มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ วิศวกรรมควบคุม (ถ้ามี)

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • อายุ 25-35 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • เขียนแบบแสดงรายละเอียดงานหลังคาเหล็ก
 • เขียนแบบรายละเอียดงานแปลน
 • มีประสบการณ์กับงานหลังคาเหล็กอย่างน้อย 1 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาต (ใบ กว.)

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Diploma Degree in civil engineer
 • Handling estimation and cost control
 • 10 years experience as a Quantity Surveyor

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Civil engineering or Architect
 • 5 years experience as a site engineer
 • Overseeing quality control

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Civil Engineering
 • Computer literacy ( MS-Office, AutoCAD)
 • Able to relocate to upcountry

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 0-5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 hours ago

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 28-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 2 ปีขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 0-5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 hours ago

 

Applied
 • Real Estate Strategy and new business development
 • Strong analytical skill
 • Real Estate Background

15 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน

15 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามแผนงาน
 • ดูแลควบคุมงานภายในโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บันทึกรายงานการก่อสร้างตามส่วนงานที่รับผิดชอบ

15 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามแผนงาน
 • ดูแลควบคุมงานภายในโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บันทึกรายงานการก่อสร้างตามส่วนงานที่รับผิดชอบ

15 hours ago

 

Applied
 • ปวส.สาขาโยธาหรือสาขาก่อสร้าง
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 30
 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านออกแบบโครงสร้าง 3 ปีขึ้นไป
 • เรียนรู้รวดเร็ว มีความใฝ่รู้ในด้านวิชาชีพ

15 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน

15 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาก่อสร้าง/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์โยธา,
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม เเผนงาน

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถทำงานที่ Site INIZIO รังสิต - คลอง 3 ได้

15 hours ago

 

Applied
 • Check sheet ตรวจแบบเหล็กก่อนเทคอนกรีตแผ่น PC
 • ปวส.สาขาโยธาหรือสาขาก่อสร้าง
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

15 hours ago

 

Applied
 • ควบคุม ดูแลงานระบบไฟฟ้าของโครงการ
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 29
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.