• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
 • ใช้โปรแกรม MS Office ได้

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วศบ.โยธา
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบสินค้า ปรับปรุงแบบสินค้า ประเมินราคา
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างก่อสร้าง, เทคนิคอุตสาหกรร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านโครงสร้างและสถาปัตย์
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ศึกษาแผนการก่อสร้างให้เข้าใจและดำเนินงานตามแผนที่
 • ตรวจสอบรายการคำนวณและแบบต่างๆของโครงการให้ถูกต้อง
 • ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายงานก่อสร้าง

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • ควบคุมการใช้วัสดุ
 • ควบคุมสภาพแวดล้อมการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

5 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่ทำไว้
 • ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • At least 5 year of working experience
 • Degree in engineering or related field
 • Support and provide technical details

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบงานโดยใช้ Auto Cad
 • เพศชาย
 • สามารถอ่านแบบ และถอดแบบก่อสร้างได้

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบอนุญาต กว.
 • มีความเป็นผู้นำสูง

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Aged over 45 years old.
 • Civil Engineering
 • 15 years’ experience in high building

10 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้
 • ติดต่อประสานงานกับวิศวกร

10 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพ
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ AUTO CAD ได้

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ25ปีขึ้นไป มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงาน 0-2 ปีหรือ Cost Engineer

15 hours ago

 

Applied
 • High Building Experience
 • Construction and Building
 • 5 years’ experience in construction

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านออกแบบโครงสร้าง 3 ปีขึ้นไป
 • เรียนรู้รวดเร็ว มีความใฝ่รู้ในด้านวิชาชีพ

21 hours ago

 

Applied
 • Controlling and reporting time and milestones comp
 • Controlling and reporting cost and quality
 • Confer with supervisors or other managers

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in civil engineering, mechanical engineerin
 • 5 years experience in Sales.
 • Good analytical and problem solving skills.

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพในด้าน วิศวกร โยธา (ภาคี/สามัญ)
 • สามารถถอดแบบ-เสนอราคาได้
 • มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

21 hours ago

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพในด้าน วิศวกร โยธา (ภาคี/สามัญ)
 • สามารถถอดแบบ-เสนอราคาได้
 • มีประสบการณ์ 0-1 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ตามจังหวัดต่างๆ
 • สำรวจรังวัด ค่าพิกัด ค่าระดับต่างๆ วางหมุด
 • มีประการณ์5 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการก่อสร้าง

21 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ประมาณราคา
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
 • โฟร์แมน

21 hours ago

 

Applied
 • Draftman and AutoCAD
 • drafting, drawing , construction ,civil, structure
 • Power

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • อาศัยอยู่จังหวัดปทุมธานี

21 hours ago

 

Applied
 • 1. Male or Female, age 25 - 40 years.
 • 2. Able to work out site office
 • 3. Good computer and Microsoft skills

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาวิชาก่อสร้างโยธา
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ไม่จำกัดหากมีประสบการณ์มากกว่า1 ปี
 • รับผิดชอบการทำงานของช่าง และคนงานทั้งหมด

21 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับควบคุมงานโครงการ
 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมการทำงานติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญาตรี สาขาก่อสร้าง,สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

21 hours ago

 

Applied
 • สามารถทำงานด้าน ไฟฟ้า แอร์ ปูน ได้
 • สามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 hours ago

 

Applied
 • สามารถทำงานด้าน ไฟฟ้า แอร์ ปูน ได้
 • สามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย3 ปีขึ้นไป

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or Bachelor’s degree in Civil Engineering
 • 5 years of Structural or Civil Supervisor
 • Knowledge for execution of construction safety

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Civil Engineering
 • 10 years of experiences in building contracts
 • Understanding of building regulations and safety

21 hours ago

 

Applied
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาการก่อสร้าง/โยธา
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ (กว.)

21 hours ago

 

Applied
 • 7 years+ in the construction industry as Sales
 • Exp. Sales Management, Sales Managerial level
 • Degree in Civil, Construction, Chemical or Mining

21 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปด้านการจัดการ/บริหารธุรกิจ หรือ
 • หญิง อายุตั้งแต่ 24 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในงาน 2-3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาเลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อ
 • หญิง อายุตั้งแต่ 25 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในงาน 1-3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุระหว่าง 24 - 30 ปี
 • ปวช. ปวส. สาขา ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ , โยธา
 • ประสานงานโครงการ ควบคุมการปฏิบัติงาน

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา โยธา ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้งานโปรแกรม AutoCad ได้
 • สามารถทำงานประจำต่างจังหวัดได้

21 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา โยธา ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้งานโปรแกรม AutoCad ได้
 • สามารถทำงานประจำต่างจังหวัดได้

21 hours ago

 

Applied
 • จบสาขาวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมฯ
 • สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้
 • ประสานงานกับสำนักงาน, หน่วยงานราชการ

21 hours ago

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร
 • จบสาขาวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมฯ
 • มีใบขับขี่รถยนต์

21 hours ago

 

Applied
 • จบสาขาวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมฯ
 • สามารถอยู่ประจำที่ไซต์งานก่อสร้างได้
 • เพศชาย / หญิง

21 hours ago

 

Applied
 • Male, age 35 years old up
 • 5-7 years’ experience from construction company
 • Knowledge in AUTOCAD, Have own car

21 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรม หรือครุศาสต์อุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • Degree in Construction Engineering, Civil Engineer
 • 1-2 years of Sales relevant construction
 • Quickly make engaging connections

21 hours ago

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.