• ปวช. ปวส. สาขาก่อสร้างโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย, อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน , AutoCad Civil 3D

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • good connection in construction industry
 • background in Bathroom, Fitting, sanitaryware
 • Experienc in Project Sales with management skills

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปวส.สาขาก่อสร้าง โยธา - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์บริหารงานติดตั้งกระจก อลูมิเนียม

11 hours ago

 

Applied
 • ผู้มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างอาคารสูง 3-4 ปีขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์งานด้าน Finishing
 • ควบคุม และรายงานภาพรวมของหน้างาน

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า-เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป ด้านบริหารงานก่อสร้าง
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจศูนย์การค้า โรงแรม

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย อายุ 35 - 45 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลบริหารจัดการงานก่อสร้าง

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบ AutoCAD งานก่อสร้าง โครงสร้าง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • จัดสรรค์งบประมาณก่อสร้างของโครงการ
 • ติดตาม และรายงานความคืบหน้าโครงการ
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

17 hours ago

 

Applied
 • จัดทำรายการเสนอกรรมการ
 • ประมาณราคางานก่อสร้างโครงการ
 • จัดทำงานเพิ่มโครงการ

17 hours ago

 

Applied
 • Developing an Inspection Assignment Package
 • Experience in Quality control function
 • Experience in steel fabrication business

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • 3 ปีขึ้นไป ในสายการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

22 hours ago

 

Applied
 • Good communication skills and team player
 • Fluent spoken and written in English.
 • Loyal and high working ethics.

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.หรือปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ก่อสร้าง, วิศวกร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • สามารถควบคุมงานก่อสร้าง
 • ปวส ปริญาตรี สาขาการโยธา สาขาโยธา
 • ประสบการณ์เป็นโฟร์แมนอย่างน้อย 2 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส ปริญญาตรี สาขาการโยธา ก่อสร้าง
 • ส่องกล้องไลท์ กล้องระดับ เพื่อให้ระยะการปักหมุด

22 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในทำแหน่งบริหารโครงการอย่างน้อย 3 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • เขียนแบบโครงสร้าง โรงงาน โกดัง
 • ปวส. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • การศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส. ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง/โยธา
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • สามารถขับรถยนต์ได้ / มีใบขับขี่
 • มีประสบการณ์ด้านคุมงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย
 • ถ้ามี ใบกว. (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

22 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • Managing all projects to required specification
 • Bachelor’s degree in Civil Engineering
 • Professional engineering practices

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Renovation and Project Management experience
 • Office Building, Hotel, Shopping Mall, Condo
 • Civil Engineering

22 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ทางด้านไฟฟ้ากำลัง โยธา และเครื่องกล
 • เพศชาย สัญชาติไทย
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Challenging job
 • Experience in managing a warehouse
 • Team player

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • General Manager (Construction Engineering)
 • ผู้บริหาร (วิศวกรรมก่อสร้าง)
 • ควบคุมและบริหารโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

22 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Bonus, Housing Allw, Medical, Language Allw,
 • Building Design and Construction Solution and Ser
 • Experience in construction business

22 hours ago

 

Applied
 • วิศวกร ไฟฟ้า / โยธา / สถาปนิก
 • ถอดปริมาณวัสดุการก่อสร้าง
 • BOQ - ประเมินราคา

22 hours ago

 

Applied
 • วิศวกรโครงการ/ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมโครงสร้าง

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Architecture
 • 3 years of experience as a practicing architect.
 • Good command of written and spoken English.

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Space planning, design development.
 • Project coordination and administration.
 • Coordination of suppliers & vendors.

22 hours ago

 

Applied
 • เขียนแบบทำ Shop drawing งานโครงสร้างเหล็ก
 • เพศชายอายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา เครื่องอุตสาหการ

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร อย่างน้อย 5

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ด้านงานประเมินราคา 10 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานก่อสร้าง 10 ปี ขึ้นไป ทาง Building

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ จบใหม่ 0-3 ปี ด้านอาคารโรงงาน
 • มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ วิศวกรรมควบคุม (ถ้ามี)

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช.-ปวส.โยธา / ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • สาขาสำรวจ ,ประเมินราคา ,สาขาไฟกำลัง ,สาขาเครื่องกล
 • มีทักษะเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
 • วุฒิการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่น

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-35
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขา โยธา
 • ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่มีความสนใจในงานก่อสร้าง

22 hours ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามรถขับรถกระบะได้
 • เวลาทำงาน 9.00-18.00 6วันต่อสัปดาห์

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • มีความรู้ด้าน วิศวกรโยธา เครื่องกล
 • รับผู้มีประสบการณ์การทำงานเป็นหลัก

22 hours ago

 

Applied
 • สถาปนิกประเมินราคา
 • ถอดปริมาณและคำนวนปริมาณวัสดุทางสถาปัตยกรรม
 • AutoCad Excel BIM

22 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวะไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ 5-10 ปี ด้านควบคุมงานก่อสร้าง

22 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานธุรการเกี่ยวกับงานบริหารอาคาร
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
 • มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีประสบการณ์งานออกแบบอาคาร อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน
 • วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี สาขาวิศวกร
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ30-40 ปี
 • วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน

22 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถบริหารสัญญาจ้างต่างๆ

22 hours ago

 

Applied
 • Experience in commercial&hotel development project
 • Strong project management and analytical skills
 • Good command of English

22 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.