• มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • ตั้งใจ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอและรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

15 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 26 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรม หรือ เครื่องกล
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Design 2 D

1 hour ago

 

Applied
 • Detailing - accurately orientation
 • Well organize and English communication
 • Project management skill

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการบริหารและดูแลอาคาร

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย ,หญิง อายุ 25-35 ปี
 • เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto-CAD
 • คิดคำนวณแบบและประเมินราคาได้

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • รักงานภาคสนาม, สะดวกในการย้ายที่อยู่อาศัยได้

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 จบ ป.ตรี วิศวกรรมโยธา/ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานก่อสร้าง, มีภาวะผู้นำ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม (ใบ ก.ว.)จะพ

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะด้านการขาย 3 ปีขึ้นไป
 • รักงานขายและการบริการ
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Completion of High School is required
 • Experience in building construction work
 • A valid Thai driver’s license is required

10 hours ago

 

Applied
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
 • มีความรู้เรื่องกระบวนการวางแผนผลิตคอนกรีต

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี ด้านวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานโครงการอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์การเกี่ยวกับ โครงสร้างบ้านระบบ Precast

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • to fully utilize your sales skills in the company
 • to work in one of big and well-known office
 • to work in the active and young environment office

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ออกแบบ 3DMAX ได้

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Provide expert pre-sales support
 • Promote the EcoBuilding system platform
 • Create value and differentiation

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปี ขึ้น
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • สามารถใช้โปรแกรม EXCEL และ Autocad ได้

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • ขับรถยนต์ได้

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุอย่างน้อย 35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • แกะแบบได้ ประเมินราคาได้

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จป.

10 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปวช, ปวส, ปริญญาตรี โยธา, ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
 • ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • อบรม ควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยในการทำงาน

10 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานประปา,ระบายอากาศ,
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศ ชาย

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 24 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป ,ประสบการณ์:2 ปี
 • รับผิดชอบงานเขียนแบบ อยู่ประจำสำนักงานใหญ่

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย ทุกช่วงอายุ
 • ประสบการณ์:2 ปี
 • ประจำที่หน่วยงาน

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการด้านการบริหารงานก่อสร้าง

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวช ขึ้นไป สาขาการไฟฟ้า หรือเครื่องกล
 • ปฏิบัติตามแผนงาน Preventive Maintenance ของอาคาร
 • ควบคุมการเปิด-ปิดระบบของอาคาร ตรวจสอบ

10 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์อาคารสูง หรือโครงการขนาดใหญ่
 • มีประสบการณ์ในการเขียนแบบโครงสร้าง หรือสถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ในการเขียนแบบระบบไฟฟ้า ปะปา ระบบปรับอา

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ออกแบบและเขียนแบบควบคุมงาน
 • ออกแบบควบคุมงาน

10 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านโครงการก่อสร้าง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการติดต่อประสานงาน
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา สิ่งแวดล้อม

10 hours ago

 

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ออกแบบและเขียนแบบควบคุมงาน
 • ออกแบบควบคุมงาน

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์: 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว)

10 hours ago

 

Applied
 • Retail Management (North Region)
 • Dealer Management
 • Develop new business opportunities

10 hours ago

 

Applied
 • Product: Waterproofing building materials
 • Managing Key Accounts
 • Ability to supervise

10 hours ago

 

Applied
 • University degree MSc/BSc Geographic Information
 • 2 years experiences (advantage but not essential)
 • Familiar with the common software and tools

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus, Medical Support, PVD Fund, OT Payment etc.
 • Global Building Contractor Service Company
 • Exp. in Construction Company

10 hours ago

 

Applied
 • 15,000 – 30,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย 1 ปี
 • ค่าคอมมิชชั่น Incentive

10 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Diploma or Bachelor Degree
 • 15-20 years of experience in either drafting
 • Auto Cad, Microsoft Office Sketch Up an advantage

10 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปีสามารถทำงานโครงการก่อสร้างได้
 • สามารถควบคุมประสานงานและประเมินติดตาม
 • วุฒิการศึกษาปวช - ปริญญาตรี

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป (โยธา)
 • ประมาณราคางานสำรวจ ออกแบบ งานถนน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน บางเขน

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างและจัดทำรายงานความคืบหน้างาน
 • มีความอดทนสูง

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์,เขียนแบบ
 • ใช้โปรแกรมฯได้คล่อง ลักษณะออกแบบถนน เส้นทางหลวง

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านโยธา ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้างถนน สะพาน

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปฏิบัติงานด้านเทคนิคปฐพี ก่อสร้างทาง ถนน สะพาน
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.-ป.ตรี
 • สาขาก่อสร้าง/โยธา

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สำรวจหน้างาน
 • ปวช-ปริญญาตรี สาขา ช่างสำรวจ , ก่อสร้าง
 • เพศชาย / หญิง

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ถนน สะพาน
 • ปวส. หรือ ปวช. ด้านโยธา
 • เพศชาย

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในการก่อสร้างทาง
 • ปวช. ขึ้นไป ด้านก่อสร้าง
 • เพศชาย

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรโยธา
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานทางจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.