• เพศ หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • จัดทำแผนงาน ประมาณราคา จัดซื้อ

2 hours ago

 

Applied
 • Male or Female , between 30 up years old
 • Bachelor degree in any related field
 • Knowledge of Architect and interior.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ศึกษารูปแบบงานก่อสร้าง รายการประกอบแบบ
 • กำหนดวิธีการขั้นตอนการทำงาน จัดทำแผนประจำสัปดาห์
 • ประสานงานเร่งรัดการทำงานของผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน

2 hours ago

 

Applied
 • degree or Master’s Degree in any related field
 • 5 years of experience in building management
 • Hard working and a good team player

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานและควบคุมการก่อสร้างในโครงการ
 • ปรับแผนงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้าง
 • ประสานงานกับทางหน่วยงานราชการ

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ หญิง วุฒิปวช. - ปวส. ไม่จำกัดสาขา
 • สามารใช้โปรแกรม MS Ofifice ได้ดี
 • มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี ด้านวิศกรโยธา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 2 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิปวช. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • สามารถทำงานสำรวจได้
 • มีความเป็นผู้นำ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย (สัญชาติไทย) อายุ 27-45 ปี
 • ปวส.- ปริญญาตรี เอกก่อสร้าง หรือ โยธา
 • มีประสบการณ์ และชำนาญงานเหล็กโครงสร้าง, งานปูน

4 hours ago

 

Applied
 • ตามรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานเกี่ยวกับก่อสร้างได้
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 30-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 10 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่มีอายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี วศบ. โยธา สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วศบ. โยธา สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ 5 ปี ด้านศูนย์กระจายสินค้า
 • จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.)

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย พิจารณาเฉพาะอายุระหว่าง 22-28 ปีเท่านั้น
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา, สถาปัตย์
 • 1-3 ปี ด้านควบคุมงานศูนย์กระจายสินค้า-คลังสินค้า

4 hours ago

 

Applied
 • ปวส เพศ ชาย หรือ หญิง
 • มีความรู้และ ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้าง คอนโดมิเนียม หาดแม่รำพึง ระยอง

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Admin or Civil Eng
 • Exp. in Marketing and Sales
 • Selling of experience is preferably

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Civil Engineering or Related
 • 4-8 years exp. in sales or construction company
 • Good command of English and computer literacy

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช , ปวส ในสายงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี
 • เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง OT ค่าโทรศัพท์

8 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality Male age 30-40 years old
 • Bachelor's degree in Engineering or related field
 • Experience 3 years in Class III medical device

8 hours ago

 

Applied
 • Model and document large to medium size projects
 • Able to work in a team to produce high quality
 • Vocational Certificate, Diploma or Bachelor Degree

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 0-5ปี ในงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
 • เพศชาย และ หญิง
 • เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์

8 hours ago

 

Applied
 • good connection in construction industry
 • backgroud in Building material products (sanitary)
 • Experienc in Project Sales with management skills

8 hours ago

 

Applied
 • Design experience would be an advantage
 • Assist in the analysis of information
 • Produce designs, documentation

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ในงานสโตร์ โครงการก่อสร้าง 3-4 ปีขึ้นไป
 • วางแผน ให้คำปรึกษา พร้อมทั้งดูแลการทำงาน

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานระบบ 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาต (ใบ ก.ว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาต (ใบ กว.)

9 hours ago

 

Applied
 • Shop Drawing งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering.
 • Previous related experience in construction.
 • Good personality and positive attitude.

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี , ประสบการณ์ 10 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาสถาปัตยกรรม
 • สามารถบริหารจัดการและควบคุมแผนงานก่อสร้างได้

13 hours ago

 

Applied
 • Monitoring the project scope and implementation
 • Drafting work of project estimates, working budget
 • Forecasting and monitoring working costs

18 hours ago

 

Applied
 • ถอดแบบประมาณราคา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.)

18 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุอย่างน้อย 35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • แกะแบบได้ ประเมินราคาได้

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดมาตรฐาน, งาน Approve และ ทดสอบ วัสดุ
 • จัดทำเอกสารระบบ จัดทำ Quality plan
 • ตรวจสอบงาน อาคารสูง & แนวราบ คุณภาพ

18 hours ago

 

Applied
 • Construction Engineering, HVAC, plumbing
 • Mechanical Engineer License, Estimation
 • Autocad, Microsoft Office

19 hours ago

 

Applied
 • Thai National, male or female, age under 30
 • Expertise in Building/Machinery/Facility
 • Construction, sub construction work experiences

19 hours ago

 

Applied
 • Construction Engineering, HVAC, plumbing
 • Mechanical Engineer License, Estimation
 • Autocad, Microsoft Office

19 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างต่างๆภายในโครงการ
 • ประมาณการวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
 • สามารถอดปริมาณของจากแบบได้

19 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างต่างๆภายในโครงการ
 • จัดทำ BOQ ราคาจ้างเหมาผู้รับเหมา

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelors in Engineering, Architecture, or related
 • Cost Planning, Estimating or Quantity Surveying
 • Excellent in spoken and written in Thai & English

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in civil engineering
 • Experience more than 10 years in Construction work
 • strong management skill for site work and sub-con

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี โยธา สถาปัตย์ งานระบบ
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านอาคารสูง

19 hours ago

 

Applied
 • Possess a Professional Engineering License (ใบกว.)
 • 10 years experience in design and /or construction
 • Bachelor's Degree or higher in Civil Engineering

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Civil Engineering
 • Knowledge of engineering design software
 • Posses a professional engineering license ( ใบกว.)

19 hours ago

 

Applied
 • งานเขียนแบบในงานวิศวกรรมด้านต่างๆ
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาเขียนแบบก่อสร้าง
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD

19 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานของโครงการทางด้านโยธา
 • ปวช. -ปวส. สาขาก่อสร้าง สำรวจ
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • เขียนแบบโยธาโดยใช้โปรแกรม Auto CAD
 • จบ ปวส. สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • คุมงานก่อสร้างตามไซต์งานที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศ ชาย อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • เซอร์เวย์ ควบคุม ดูแล งานก่อสร้างถนน ลานจอดรถ
 • ปริญญาตรี จบด้านโยธา/สำรวจ
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง คุมงานด้าน Precast

19 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบ ประมาณราคา และจัดทำแผนงาน

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.