• วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบโครงสร้าง 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD

1 hour ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรมโยธา, MBA
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ก.ว.

1 hour ago

THB55k - 120k /month

Applied
 • Female Age 23 – 30 years
 • Bachelor’s Degree in Civil Engineer
 • Ability spoken and written English

1 hour ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี
 • มีหนังสือรับรองการผ่านงาน หรือ มี ใบ กว
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • experience in Quantity Surveyor
 • experience in Hotel, Interior fit-out, retails
 • project working budgets, cash flow projection

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor or Diploma Degree in civil engineer
 • Handling estimation and cost control
 • 10 years experience as a Quantity Surveyor

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานวางผังโครงการก่อสร้าง ผังอาคาร
 • ให้ระดับให้แนว Line เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
 • การศึกษา ต่ำกว่าม.6 - ปริญญาตรี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบและวางแผน ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • หากมีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบ AutoCAD สำหรับงานก่อสร้างอาคาร
 • ปวช.-ปวส.ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง โยธา
 • มีความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม Auto CAD

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี- โท สาขาวิศวกรรมโยธา

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2-3 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ถอดแบบประมาณราคา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในบริษัทก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบ วางแผนงานก่อสร้าง ควมคุมงานก่อสร้าง
 • เพศชาย ไม่จำกัดอายุ
 • ขับรถได้ มีใบขับขี่

4 hours ago

 

Applied
 • ควมคุมงานก่อสร้าง งานถนน งานโยธา
 • เพศชาย ไม่จำกัดอายุ
 • ขับรถได้ มีใบขับขี่

4 hours ago

 

Applied
 • 2+ yrs construction/building industry experience
 • Bachelor Degree in Engineering or related field
 • Strong English skills are Essential

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • บุคลิกมีความเป็นผู้นำ
 • จัดทำรายงานการคำนวณต่างๆ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Engineering
 • Commissioning and Start-up Engineer , CSU
 • Experience in Project Management, Engineering

15 hours ago

 

Applied
 • REVIT and AutoCAD
 • Photoshop, Sketchup & 3D Max
 • Good English Communication Skill

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-2 years experience in Human Resources
 • Computer literate
 • Good interpersonal skills and being a team player

15 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปวช, ปวส, ปริญญาตรี โยธา, ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประเทศพม่า
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ดี
 • สวัสดิการ ค่าเดินทางไป-กลับ กรุงเทพ-พม่าฟรี

15 hours ago

THB25k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานด้านโฟร์แมน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ที่พักอาศัย อยู่ในจ.นนทบุรี

15 hours ago

 

Applied
 • จบสาขาวิศวกรรมโยธา อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานหรือวิศวกรสำนักงาน
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงาน

15 hours ago

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto-Cad ได้คล่อง

15 hours ago

 

Applied
 • การศึกษา ปวส - ปริญญาตรี สาขาโยธาหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมก่อสร้าง อาคาร และบ้านจัดสรรเป็นไปตามแบบ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Admin, Engineering
 • Experience in dealer sales, construction products
 • Good presentation, negotiation, good English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-วิศวกรรมโยธา, ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ถอดแบบ, ถอดปริมาณ BOQ, ประมาณราคาได้,
 • ควบคุม,ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐาน

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree : Civil Engineer at least 8 year
 • Master's Degree : at least 5 years experience
 • experience from Condominium, Hotel, High Building

15 hours ago

 

Applied
 • Civil Engineering , ME, IE or Logistics Engineer
 • Had background in Facilities/SupplyChain/Construct
 • Construction Management & Facilities Design

15 hours ago

 

Applied
 • Construction Material/Waterproofing/Flooring
 • Sealant/Skimcoat
 • Strong strategic thinking and managerial skill

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานเขียนแบบ
 • ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

15 hours ago

 

Applied
 • 3 + years of construction management experience
 • Qualified to degree level in Engineering
 • Very good English communication skills

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in C&S Engineering
 • Min. 5 years experience in the design of structure
 • Good knowledge of analysis and design

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม(กว.)

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความเชี่ยวชาญงานด้านวิศวกรรมงานก่อสร้างระบบต่างๆ
 • ดูงานตามสถานที่ ควบคุมงานงานก่อสร้าง
 • มีการวางแผนงาน ทำตารางงาน ให้หัวหน้างาน

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถดูงานระบบวิศวกรรมงานก่อสร้างต่างๆ
 • สามารถควบคุมโครงข่ายงานได้

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality.
 • Bachelor Degree in Civil Engineer
 • Computer skills in MS Office and Auto CAD

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 25 ปี
 • ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา สถาปัตยกรรม
 • มีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพฯ

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 25 ปี
 • ปวส. สาขาช่างสำรวจ, ช่างก่อสร้าง
 • มีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพฯ

15 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบงานระบบสุขาภิบาล+ประปา
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล/สิ่งแวดล้อม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม REVIT ได้

15 hours ago

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล , สิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ประมาณราคา งานระบบสุขาภิบาล
 • สามารถคิดแบบ ถอดแบบ เขียนแบบและแก้ไขแปลนงาน

15 hours ago

 

Applied
 • จัดทำเอกสาร เกี่ยวกับการเบิก และการรับวัสดุอุปกรณ์
 • จบวุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านสโตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรีสาขาโยธา
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

15 hours ago

 

Applied
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • สั่งวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

15 hours ago

 

Applied
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • สั่งวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

15 hours ago

 

Applied
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • สั่งวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรีสาขาโยธา
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

15 hours ago

 

Applied
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • สั่งวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

15 hours ago

 

Applied
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • สั่งวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.