วิศวกร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 of 8 jobs
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited (Head Office)/บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)'s banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited (Head Office)/บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)'s logo

  Project Engineer /Project Engineer – MEP (Contract)/วิศวกรโครงการ/วิศวกรงานระบบโครงการ

  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited (Head Office)/บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
  Huaykwang
  • Bachelor’s Degree in Civil or MEP Engineering
  • 2 years of experience in Real-Estate Project
  • Advanced project management skill